Geri
AKADEMİK

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

06.09.2018

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Fakültemiz bünyesinde kurulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, 06.09.2018 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ele alındı. Ardından, üniversitenin 2017-2021 stratejik planındaki stratejik amaç hedef ve faaliyetler incelenerek fakültemizce yapılması gereken hedefler görüşüldü. Daha sonra bu hedeflerin, fakülte kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilerek toplantı sonlandırıldı.


Bilgi Talep Formu