Geri
AKADEMİK

2020 Akademik Kurul Gerçekleştirildi

22.07.2020

2020 Akademik Kurul Gerçekleştirildi

Her yıl yapılan Akademik Kurul'umuz bu yıl Microsoft Teams üzerinden öğretim üye ve elemanlarının katılımıyla ve Dekanımız Prof. Dr. Gülden Zehra Omurtag'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasının ardından bu sene ünvanları değişen ve aramıza yeni katılan öğretim üye ve elemanlarına tebrik ve temenniler ifade edildi.

Ardından; Araştırma Görevlisi Temsilcisi Araş. Gör. Mücteba Eşref TATLIPINAR tarafından 2020 yılı Bahar dönemi ders anketleri ve mezuniyet anketlerinin sonuçları öğretim üye ve elemanlarıyla paylaşıldı.

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM tarafından Temmuz 2019-Temmuz 2020 dönemleri arasındaki öğretim üyelerimizin akademik performans tabloları paylaşıldı.

Bölüm başkanlarına söz verilerek sorun ve öneriler paylaşıldı.

Bu seneki Üstün Başarı Ödülü Dr. Öğr. Üyesi Ozan Emre EYUPOĞLU'na takdim edilirken Teşvik Ödülü ise Dr. Araş. Gör. Zafer ŞAHİN'e layık görüldü.

Dilek ve temennilerin ardından akademik kurul sonlandırılmıştır. Katılan öğretim üye ve elemanlarımıza teşekkür ederiz.


Bilgi Talep Formu