Ana içeriğe atla

Dönem 5

Dönem V Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

İlk dört dönemde aldığı bilgi birikimleri gerçek hayatta kullanabilecekleri öğrenim ortamını sağlayarak, akut veya kronik şikayetler ile müracaat eden hastalara multidisipliner tedavi yaklaşımı ve koruyucu diş hekimliği prensiplerini uygulayacak gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Dönem V öğrencileri bu dönemin sonunda klinikte, yetişkin veya çocuk hasta üzerinde;

 • Radyolojik ve diagnostik olarak tedavi planlaması oluşturur.
 • Manuel yöntemle ve döner sistemleri kullanarak cerrahi olmayan kök kanal tedavisi işlemlerini uygulayabilir.
 • Vital pulpa tedavileri (kuafaj, ampütasyon vb.) uygular.
 • Geleneksel ve adeziv kavite prensiplerine uygun hazırlıklar yapar ve amalgam veya kompozit restorasyon basamaklarını uygular.
 • Periodontolojik muayene yapar, detertraj ve polisaj işlemi ile birlikte seçili hastalarda küretaj işlemi uygular, periodontal cerrahi işlemleri asiste eder.
 • Hareketli bölümlü protez, tam protez ve sabit protez üretimi için klinik hazırlıkları uygular.
 • Komplikasyonlu diş çekimi yapar, basit gömülü diş çekimi yapar, komplike kanama müdahalesi yapar ve ameliyatları asiste eder.
 • Koruyucu işlemler dahilinde daimi dişlere fissür örtücü ve florür uygulaması yapar.
 • Diş çekimi sonrası erken kaybedilmiş süt dişlerinin yerlerini korumak amacıyla yer tutucu uygulaması yapar.
 • Adli tıp ile ilgili uygulamalarını açıklayabilir.
 • Koruyucu hekimlik ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında alınması gereken önlemleri örneklendirir.

 

Dönem 5 Kurul 1 

Maksillofasiyal Onkoloji-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Ağız, baş ve boyun kanserlerini bilir.

KÖH-2 Kanser şüphesi olan hastaları yönlendirir.

KÖH-3 Baş ve boyun kanserlerinin tedavi yöntemlerini bilir.

KÖH-4 Kanser patolojisini ve mekanizmasını açıklayabilir .

KÖH-5 İleri görüntüleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.

KÖH-6 Bilgisayarlı tomografiyi açıklayabilir.

KÖH-7 Manyetik rezonans görüntüleme hakkında bilgi sahibi olur.

KÖH-8 Ultrasonografi görüntülemelerin endikasyonlarını sıralayabilir.

KÖH-9 Dental volumetrik tomografi endikasyonlarını sıralayabilir.

KÖH-10Çene-yüz defektli hastaların protetik tedavisi hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-11 Kanser biyolojisini bilir.

KÖH-12 Kanser patogenezini bilir.

KÖH-13 Farklı ağız kanseri türlerini tanır.

KÖH-14 Bazı ağız kanserlerinin mikroskobik özelliklerini bilir.

Dönem 5 Kurul 1 Dersleri

 • Ağız, Diş, Çene Cerrahisi
 • Ağız, Diş, Çene Radyolojisi
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Oral Patoloji

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

KÖH 12

 

X

              

KÖH 13

 

X

              

TOPLAM

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Dönem 5 Kurul 2 

Oral İmplantoloji-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1İmplant komplikasyonlarını bilir.

KÖH-2 Temel implant cerrahisini uygular.

KÖH-3 Kemik yetersizliklerini ayırt eder.

KÖH-4 İleri kemik yetersizliğini uzman hekime yönlendirir.

KÖH-5 Dental implantoloji için gerekli radyolojik değerlendirmeleri yapabilir.

KÖH-6 Tam ve kısmi dişsiz hastaların implantüstü protez planlamasını tartışabilir ve protez seçenekleri hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-7 Öğrenciler dersin sonunda implant çevresi anatomik dokuları öğrenir.

KÖH-8 İmplant hastalarında farklı vaka tiplerini belirler ve endikasyon koyabilir.

KÖH-9 Risk faktörlerini bilir ve implant hastalarını ameliyat öncesi ve sonrası klinik olarak değerlendirebilir.

KÖH-10 Lokalize kemik ogmentasyonu, bariyer membranlarla ve greft materyalleri ile yapılan yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunu hakkında bilgi sahibi olur.

KÖH-11 Periimplant sağlığı değerlendirebilir ve periimplant hastalığın tedavisini öğrenir.

 

Dönem 5 Kurul 2 Dersleri

 • Ağız, Diş, Çene Cerrahisi
 • Ağız, Diş, Çene Radyolojisi
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Periodontoloji

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

    

X

           

KÖH 11

      

X

         

TOPLAM

 

X

X

 

X

 

X

  

X

      

 

Dönem 5 Kurul 3

Kraniomandibular Hastalıklar ve Tedavileri-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 TME hastalıklarını ayırt eder.

KÖH-2 TME cerrahi endikasyonlarını bilir.

KÖH-3 Miyofasiyal ağrıyı ayırt eder.

KÖH-4 Temporomandibular rahatsızlıkların teşhis ve tedavisini gerçekleştirir.

KÖH-5 Kraniyel sinirleri sayar.

KÖH-6 Kraniyel sinir hastalıklarını ayırt eder.

KÖH-7 Uyku bozukluklarını tanımlar.

KÖH- 8 Bruksizmde tedavi uygular.

KÖH-9 Dental fobili hastalara yaklaşımı bilir.

 

Dönem 5 Kurul 3 Dersleri

 • Ağız, Diş, Çene Cerrahisi
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Psikiyatri-Nöroloji

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

TOPLAM

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Dönem 5 Kurul 4 

Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar ve Hasta Takibi-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Hasta takibi ve bakımını yapar.

KÖH-2 Hastane ortamında hasta takibi yapar.

KÖH-3 Diş hekimliğinde kullanılan dental anamnez ve hasta kayıt sistemlerini bilir.

KÖH-4 Diş Hekimliğinde güncel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-5 Kavite preparasyonundaki ileri teknikleri tanımlayabilecektir.

KÖH-6 Restoratif diş tedavisinde kullanılan lazerleri tanımlayabilecektir.

KÖH-7Restorasyonlarda kullanılacak uygun matriks sistemini seçebilecektir.

KÖH-8 Hangi tür preparasyonu ne zaman uygulayacağını tartışabilecektir.

KÖH-9 Restorasyon işlemlerinde uygun materyali seçebilecektir.

KÖH-10 Restoratif Tedavilerde koruyucu uygulamaları tanımlayabilecektir.

KÖH-11 Dişlerde görülen iç-dış renklenmeleri tanımlayabilecektir.

KÖH-12 ICDAS kriterlerini tartışabilecektir.

KÖH-13 Diş beyazlatma uygulamalarını tartışabilecektir.

KÖH-14 Periodontal kayıtları tutabilir ve hasta takibi yapabilir.

 

KÖH-15 Lazer, fotodinamik terapi, yeni materyaller veya yeni estetik yaklaşımları öğrenirler. Böylece periodontolojide güncel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olurlar.

KÖH- 16Tıbbi dokümanın temel ve hukuki özelliklerini açıklayabilir.

KÖH-17 Hasta takibi ve dosyalaması yapabilir.

 

Dönem 5 Kurul 4 Dersleri

 • Ağız, Diş, Çene Cerrahisi
 • Ağız, Diş, Çene Radyolojisi
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Restoratif Diş Tedavisi
 • Periodontoloji
 • Diş Hekimliğinde Dokümantasyon ve Hasta Takibi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

         

X

      

KÖH 11

    

X

           

KÖH 12

    

X

           

KÖH 13

    

X

           

KÖH 14

             

X

  

KÖH 15

          

X

     

KÖH 16

             

X

  

KÖH 17

            

X

   

TOPLAM

    

X

  

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

Dönem 5 Kurul 5

İleri Protetik Tedaviler ve CAD/CAM Teknolojileri-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Dijital üretimde kullanılan materyaller, Dijital üretim teknikleri, Dijital ağız içi ve ağız dışı ölçü teknikleri,  Dijital tasarım ve CAD / CAM klinik uygulamalar hakkında bilgi sahibidir. 

KÖH-2 Yumuşak Astar ve Doku düzenleyici materyallerini ve uygulama endikasyonlarını bilir.  

KÖH-3 Lamina ve inlay onlay preparasyonunu ve yapımında tercih edilecek güncel materyalleri bilir.

KÖH-4 Elastik protezler, Hassas tutuculu protezler, Teleskobik ve magnetik  tutucular, Ball ataşmanlar ve barlı protezler, overdenture protezler ve sınıflamaları hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-5 Digital tam protezlerde ölçü, dikey boyut ve sentrik kayıtların alınması ve klinik uygulama aşamalarını bilir.

KÖH-6 Nötral alan ve Labil kret ölçü tekniği, tek tam protezler ve tam protezlerde astarlama ve kaide değiştirme işlemleri hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-7 Güncel adeziv simanlar ve simantasyon hakkında bilgi sahibidir 

 

 

Dönem 5 Kurul 5 Dersleri

 • Protetik Diş Tedavisi
 • Maddeler Bilgisi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 5 Kurul 6

Hasta-Hekim Hakları ve Yasal Yükümlülükler- Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Türkiye’de adli tıp yapılanmalarını, olay yeri incelemesinde diş hekiminin rolü, delillerin toplanması ve transferi, korunması ve analiz yöntemlerini bilir.

KÖH-2 Diş hekimliğinde malpraktisleri tanır, bilirkişilik ve adli rapor hazırlayabilir.

KÖH-3 Hekimin hukuki ve cezai sorumluluklarını bilir, adli tıp ve diş hekimliği ile ilgili olgu sunumları ve tartışmalar yapabilir.

KÖH-4 Genel olarak tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları, temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, kişisel verilerin korunması hakkında bilgi sahibidir, hekim ve hasta haklarını, yasal yükümlülükleri, Deontoloji ve Etik Kavramları öğreneceklerdir.

KÖH-5 Diş hekimliğinde görülen kas iskelet sistemi problemleri ve tedavi yaklaşımlarını bilir, ergonomi prensiplerini bilir.

KÖH-6 Muayenehanede finansal yönetim ve muayenehane açılışı ve meslek örgütü ilişkisini bilir.

 

Dönem 5 Kurul 6 Dersleri

 • Hasta-Hekim Hakları ve Yasal Yükümlülükler

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

DÖNEM 5 KURUL DIŞI ZORUNLU DERSLER

 1. ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ KLİNİĞİ II
 2. AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ II
 3. ENDODONTİ KLİNİĞİ II
 4. PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ II
 5. PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II
 6. RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ II
 7. ORTODONTİ KLİNİĞİ II
 8. PEDODONTİ KLİNİĞİ II

 

 

PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ II

DÖH-1 Bu dersin sonunda öğrenci bireysel olarak, periodontal muayene yapabilir; anamnez, periodontal hastalık teşhisi, periodontal indekslerin kaydedilmesi, medikal olarak risk altındaki hastalara periodontal yaklaşım, tedavi planını tamamlayabilecektir. 

DÖH-2 Periodontal enstrümentasyon, Manuel enstrümentasyon, Sonik ve Ultrasonik enstrümentasyon, Kök yüzey temizleme ve düzleştirme ve Gingival küretaj tedavisi  uygulayabilir.

DÖH-3 plak kontrol yöntemlerini bilir ve hastaya uygun oral hijyen eğitimi verebilir.

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ I

 

DÖH-1 Bu stajda öğrenci sütur atar ve alır, basit gömülü diş operasyonu yapar, komplikasyonlu diş çekimi yapar, yara pansumanı ve komplike kanama müdahalesi yapabilir.

DÖH-2 Öğretim üyesi ameliyatlarını asiste edebilir. Hastayı sistemik açıdan değerlendirir gerektiğinde konsültasyon ister. Hastayı post operatif olarak bilgilendirir.

DÖH-3 Gerektiğinde Reçete Yazabilir

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

 

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I

 

DÖH-1 Bu stajda öğrenci en az 15 üye kuron ya da köprü preparasyonu, ölçüsü, geçici kuronu, altyapı ve dentin provası ile cila ve simantasyonunu yapabilir.

DÖH-2 4 tane total yada parsiyel protezin birinci ve ikinci ölçüsü, dikey boyut, sentrik ilişki, dişli prova, protez tamiri, besleme ve kaide yenileme yapmalıdır.

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I

 

DÖH-1 Restoratif Diş Hekimliği Klinik Uygulamasıyla, Restoratif Diş Hekimliği teorisi ve pratiği hakkında bilgi ve anlayış kazanacaktır.  

DÖH-2 Eski ve yeni restorasyonların klinik performansının değerlendirir, Doğrudan ve dolaylı restorasyonlar için,  Operatif ve non-operatif tedaviler için karar verebilir. Hastaların çürük risk değerlendirmesini yapar.

DÖH-3 Görsel dokunsal yöntem ve radyografi ile dental sert doku patolojilerinin teşhisini yapar, Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerinin tanımlar, Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırır.

DÖH-4 Farklı yapıştırıcı sistemlerini, restoratif materyallerin ve koruyucu önlemleri uygular, Gelişimsel, çürük ve çaresiz lezyonlar arasında ayırıcı tanı koyar. 

DÖH-5 Dentin hipersensitivitesi, tersinir veya geri dönüşümsüz pulpitis açısından klinik semptomların yorumlar, Periodontal ve pulpal semptomlar arasında iltihap ve ağrı açısından ayırıcı tanı koyabilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 4

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDODONTİ KLİNİĞİ I

 

DÖH-1 Tüm tedavileri bitirilmiş olan hastanın endikasyon alınan öğretim üyesine sunumunu yapabilir.

DÖH-2 Giriş kavitesi preparasyonu yapar, Periapikal radyografi kullanarak çalışma  uzunluğunu saptarı, Step-back metoduyla kök kanallarını prepare eder, İrrigasyon yapar, Koronal flaring yapar, gutta perka ana konlarıyla periapikal radyografi alır, Son irrigasyon yapar ve lateral kondensasyon metodu  ile kök kanallarının doldurarak, bitim radyografisi alabilir. Fiber post restorasyonu uygulayabilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RAD. KLİNİĞİ I

 

DÖH-1 25 adet hastanın detaylı anamnez kağıdını ve bilgisayarda pusula sistemini doldurur (sistemik hastalık geçmişini, geçirdiği ameliyatları, kullandığı ilaçları, ilaç alerji geçmişini, sigara kullanım durumunu ve bulaşıcı hastalık geçmişini öğrenir.) 

DÖH-2 25 adet hastanın panoramik radyografisini ve 20 adet dişin periapikal radyografisini çeker.  (görüntülenen alanda artefakt bulunmadan, düzgün pozisyonlandırılmış olarak,dişin kök kron ve etrafındaki yapıların düzgün bir şekilde görülür olduğu). 

DÖH-3 10 adet hastanın gerekli görülen dişlerinde vitalite testini (diş canlılık testini) elektrikli pulpa testi ya da soğuk testi ile yapar. 10 adet hipertansiyon ya da hipotansiyon hastasının tansiyon ölçümlerini 10'ar dakika arayla 3 defa yapar. 

DÖH-4 Gerekli olan hastalarda hastanın sistemik hastalık durumuna göre doktoruna konsültasyon yazar. 

DÖH-5 20 adet hastanın ekstraoral ve intraoral muayenisini yapıp tedavi planını oluşturur.   

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

DÖH 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTODONTİ KLİNİĞİ I

 

DÖH-1 Bu dersin sonunda öğrenci Vaka değerlendirmesi ve Sefalometrik film analizini yapabilecektir. 

DÖH-2 Model analizi ve Ortodontik fotoğraf analizi yapabilir. 

DÖH-3 Ortodonti ile ilgili konularda literatür taraması ve sunumu yapabilecektir. Taradığı literatürü seminerleştirip sınıf önünde sunum yapacak ve topluluk önünde bilimsel konularda sunum yapabilme yöntemlerini öğrenecektir. 

 

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

TOPLAM

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PEDODONTİ KLİNİĞİ I

DÖH-1 Tüm tedavileri bitirilmiş olan hastanın endikasyon alınan öğretim üyesine sunumunu yapabilir.

DÖH-2 20 adet Fissür örtücü uygulaması, 5 hastada Flor uygulaması, 5 hastada Teşhis ve tedavi planlaması,15 adet Amputasyon, toplam 15adet Cam iyonomer, amalgam, kompozit dolgu, 3 adet kanal tedavisi, 3 hastaya detertraj/ polisaj, 15adet süt dişi çekimi, 2 yer tutucu yapabilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X