Ana içeriğe atla

Dönem 4

Dönem IV Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

Bu dönemin amacı; diş sert ve yumuşak dokuları ile çevre yumuşak dokularda görülebilen hastalıkların gelişim süreçlerini tanımlamak, ayırıcı tanıları yaparak uygun tedavi yöntemleri ve uygun materyal seçimini öğretmek ve çeşitli düzeylerde uygulamalar yaptırmaktır.

Öğrenim Hedefleri

Dönem IV öğrencileri, bu dönemin sonunda klinikte, yetişkin veya çocuk hasta üzerinde;

 • Klinik uygulamaları kanıta dayalı bilgiler kullanarak yürütür ve karşılaştıkları problemleri literatürden faydalanarak çözebilecek şekilde formüle edebilir
 • Radyolojik ve diagnostik olarak tedavi planlaması oluşturur.
 • Sistemik hastalıklarda diş hekiminin alması gereken önlemleri planlayabilir. Oral mukozada görülen hastakları ayırt edebilir.
 • Manuel yöntemle ve döner sistemleri kullanarak cerrahi olmayan kök kanal tedavisi işlemlerini uygulayabilir.
 • Vital pulpa tedavileri (kuafaj, ampütasyon vb.) uygular.
 • Geleneksel ve adeziv kavite prensiplerine uygun hazırlıklar yapar ve amalgam veya kompozit restorasyon basamaklarını uygular.
 • Periodontolojik muayene yapar ve detertraj ve polisaj işlemi yapar.
 • Ortodontik Anomalilerin tanımını açıklayabilir, sınıflandırabilir. Ortodontik tedavi yöntemlerini ve tedavilerde kullanılan apereyleri yorumlayabilir.
 •  
 • Hareketli bölümlü protez, tam protez ve sabit protez üretimi için klinik hazırlıkları uygular.
 • Basit süt veya daimi diş çekimi yapar, lokal dental anestezi uygular, basit kanama müdahalesi yapar, hastayı sistemik açıdan değerlendirir ve dikiş atmaya başlar.
 • Koruyucu işlemler dahilinde daimi dişlere fissür örtücü ve florür uygulaması yapar.

Dönem 4 Kurul 1 

Dentofasiyal Ortopedi ve Pediatrik Dişhekimliği-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Süt ve sürekli dişlerde modern tedavi yöntemlerini sınıflandırabilir.

KÖH-2 Süt ve sürekli dişlerde doğru çekim endikasyonu koyarak diş çekimini gerçekleştirebilir.

KÖH-3 Çocuk hastada zararlı ağız alışkanlıklarının neden olduğu ortodontik problemlerin tespitini yaparak koruyucu tedavi yöntemlerini tartışabilir.

KÖH-4 Hamilelikte ağız ve diş sağlığının önemini ve çocuğun diş sistemi üzerine etkilerini tartışabilir.

KÖH-5 Süt ve sürekli dişlerde travmatik yaralanmaları sınıflandırabilir.

KÖH-6 Engelli ve kronik sağlık sorunları olan çocuk hastalarda ağız diş sağlığı uygulamalarını tartışabilir.

KÖH-7 Ortodontik tedavi yöntemlerini ve olası yan etkilerini yorumlayabilir.

KÖH-8 Ortodontik tedavide kullanılan aygıtlar ve sistemleri yorumlayabilir.

KÖH-9 Klinik sorunları kanıta dayalı literatürden faydalanarak çözebilecek şekilde formüle edebilir.

Dönem 4 Kurul 1 Dersleri

 • Ortodonti
 • Pedodonti
 • Kanıta Dayalı Diş Hekimliği

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 4 Kurul 2 

Majör Oral ve Rejeneratif Periodontal Cerrahi-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Konvansiyonel cerrahi tedavi ile birlikte ve/veya cerrahi tedaviye alternatif olarak uygulanan teknikleri ve tedavi yöntemlerini açıklayabilir.

KÖH-2 Çene yüz bölgesinde karşılaşılan hastalıkların genel özelliklerini ve tedavi yöntemlerini tanımlayabilir.

KÖH-3 Çene yüz bölgesine gelen travma sonrası tedavi prosedürünü açıklayabilir.

KÖH-4 Rezektif ve rejeneratif cerrahi yöntemlerini anlatabilir.

KÖH-5 Genel anestezide kullanılan ilaçları açıklayabilir.

KÖH-6 Temel yaşam desteği; pratik uygulamalar ve ileri yaşam desteğini uygulayabilir.

KÖH-7 Klinik sorunları kanıta dayalı literatürden faydalanarak çözebilecek şekilde formüle edebilir.

KÖH-8 Sağlıklı ve hastalıklı oral mukozayı ayırt eder, oral mukozadaki değişimleri ve kansere dönüşme ihtimalini ilişkilendirebilir.

KÖH-9 Oral tümörleri sınıflandırabilir.

KÖH-10 Çene kistlerini sınıflandırabilir ve ayırıcı teşhislerini yapabilir.

KÖH-11 Odontojenik tümörleri sınıflayarak ve ayırıcı teşhislerini yapabilir.

KÖH-12 Cerrahi ve cerrahi olmayan erişkin ortodonti tedavi yöntemlerini  yorumlayabilir.

KÖH-13 Periodontal hastalıkların cerrahi tedavilerini tanımlayabilir.

KÖH-14 Oral mukozadaki patolojik durumları tanımlayabilir.

KÖH-15 Tükürük bezi hastalıklarının ayırıcı tanısını koyabilir.

KÖH-16 Baş ve nörokranyumun topografik bölgelerindeki oluşumları açıklayabilir.

KÖH-17 Boynun topografik bölgelerindeki oluşumları açıklayabilir.

KÖH-18 Diş hekimleri için lokal anestezi anatomisini açıklayabilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 10

               

X

KÖH 11

               

X

KÖH 12

               

X

KÖH 13

               

X

KÖH 14

               

X

KÖH 15

               

X

KÖH 16

               

X

KÖH 17

               

X

KÖH 18

               

X

TOPLAM

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Dönem 4 Kurul 2 Dersleri

 • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
 • Genel Anestezi
 • Kanıta Dayalı Diş Hekimliği
 • Oral Patoloji
 • Ortodonti
 • Periodontoloji
 • Radyoloji
 • Topografik Anatomi

Dönem 4 Kurul 3

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı ve Geriatrik Diş Hekimliği-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Çene-yüz bölgesinde karşılaşılan hastalıkların genel özelliklerini ve tedavi yöntemlerini tanımlayabilir.

KÖH-2 Çene yüz bölgesine gelen travma sonrası tedavi prosedürünü açıklayabilir.

KÖH-3 Rezektif ve rejeneratif cerrahi yöntemleri anlatabilir.

KÖH-4 Pulpal ve periapikal hastalıklara yaklaşımı öğrenir.

KÖH-5 Endodontide gelişen teknolojiyi ve yenilikleri öğrenir.

KÖH-6 Çocuk hastalarda görülen temporomandibuler eklem hastalıkları sınıflandırabilir.

KÖH-7 Engelli ve kronik sağlık sorunları olan çocuk hastalarda ağız ve diş sağlığı uygulamalarını tartışabilir.

KÖH-8 Periodonsiyumun yaşlanması ve yaşlılarda periodontal sağlığı yorumlar.

KÖH-9 Hareketli protezleri uygulayabilir.

KÖH-10 Sabit protezleri uygulayabilir.

KÖH-11 Psikiyatrinin temel tedavi ilkelerini bilir.

KÖH-12 Psikiyatrik hastalara yaklaşım prensiplerini uygulayabilir.

KÖH-13 Sistemik hastalıklarda diş hekiminin alması gereken önemleri planlayabilir.

KÖH-14 Odontolojik kist ve tümörlerin görüntülenmesini yürütebilir.

KÖH-15 Dentin duyarlılığında tedavi seçeneklerini planlayabilir.

KÖH-16 Diş hekimliğinde güncel yaklaşımları tartışabilir.

KÖH-17 Bireysel ve toplumsal düzeyde planlamalarda hasta beklenti, yaklaşım ve tutumları hakkındaki bilgileri kullanabilir.

KÖH-18 Biyomedikal ve biyo-psikososyal ağız sağlığı yaklaşımlarını kavrar.

KÖH-19 Ağız sağlığı ile beslenme ilişkisini kavrar ve sağlık eğitiminde beslenme önerileri geliştirir.

KÖH-20 Diş hekimliği hizmetlerinde, sağlık ekonomisinin ve değerlendirme yöntemlerinin yerini bilir.

KÖH-21 Özel bakım ihtiyacı olan gruplarda sağlık eğitimi uygulayabilir.

KÖH-22 Bazı ağız hastalıkları ve bozukluklarının (ağız kanserleri, dental travmalar, gelişimsel mine bozuklukları) epidemiyolojisi, birincil korunma yöntemleri ve Toplum Ağız Diş Sağlığı açısından önemi hakkında bilgi sahibidir.  

KÖH-23 Türkiye’de Genel Sağlık, Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinde Finans Kaynakları ve Sağlık Ekonomisi Temel Kavramları ile Diş Hekimliği Hizmetlerinde Sağlık Ekonomisi uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.

KÖH-24 Toplum esaslı programlarda kullanılan fluor kullanım yöntemlerini değerlendirebilir.

KÖH-25 Toplum esaslı ağız- diş sağlığını yükseltmeye yönelik çalışmaların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde görev alır. 

KÖH-26 Diş hekiminin toplumsal sorumluluk alanını, ağız sağlığını iyileştirici model projesi (Bilecik) sonuçlarını bilir 

KÖH-27 Topluma yönelik beslenme eğitimi  ve kanıta dayalı diş hekimliği uygulamasını gerçekleştirir;  

KÖH-28 Sağlık eğitimi teori ve modellerini bilir ve sağlık eğitimi iletişim becerilerini kullanır.  

KÖH-29 Sağlığın İyileştirilmesi için ilk aşama sağlık eğitimi hakkında bilgi sahibidir, sağlığın yönetilmesi kavramı, modern çağın diş hekimliği hizmeti ve bileşenlerini tanır.

KÖH-30 Diş çürüğünün ve periodontal hastalıkların toplumdaki yaygınlığını, şiddetini ve nedenlerini inceleyebilir. Toplumun ağız diş bakım alışkanlıklarına ve tedavi hizmet kullanımına ilişkin tutum ile davranışları inceleyebilir.

Dönem 4 Kurul 3 Dersleri

 • Endodonti
 • Kanıta Dayalı Dişhekimliği
 • Pedodonti
 • Periodontoloji
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Psikiyatri-Nöroloji
 • Restoratif Diş Tedavisi
 • Toplum Ağız Diş Sağlığı ve Geriatrik Diş hekimliği
 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

      

X

         

KÖH 11

          

X

     

KÖH 12

              

X

 

KÖH 13

 

X

              

KÖH 14

      

X

         

KÖH 15

  

X

             

KÖH 16

        

X

       

KÖH 17

    

X

           

KÖH 18

    

X

           

KÖH 19

          

X

     

KÖH 20

              

X

 

KÖH 21

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

KÖH 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

KÖH 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

KÖH 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

KÖH 26

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 27

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

KÖH 29

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 30

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

Dönem 4 Kurul 4 

Dental ve Maksillofasiyal Travma-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Çene yüz bölgesindeki rahatsızlıklar veya operasyonlar sonrası başvurulan fizik tedavi yöntemlerini değerlendirir.

KÖH-2 Yara iyileşmesini hızlandırmak için uygulanan yöntemleri tartışır.

KÖH-3 Çene ve ağız bölgesinde görülen kistlerin cerrahi tedavilerini açıklar.

KÖH-4 Çene kırıklarının tedavi seçeneklerini değerlendirir.

KÖH-5 Endodontide kullanılan yeni sistemleri klinikte uygular.

KÖH-6 Literatürü amacına uygun olarak tarayıp kullanır.

KÖH-7 Bir dişe tedavi mi yoksa çekim mi yapılacağı kararını verebilir.

KÖH-8 Çocuklarda oral patolojik durumları ayırt eder.

KÖH-9 Çocukluk çağı hastalıklarının ağız içi bulgularını ayırt eder.

KÖH-10 Periodontal plastik ve estetik cerrahi tedaviyi özetler.

KÖH-11 Kron ve köprü protezleri için dişlerin hazırlanmasını gerçekleştirebilir.

KÖH-12 Kuron ve köprü protezlerinde ölçü işlemlerini gerçekleştirebilir.

KÖH-13 Kavite preparasyonlarında ileri teknikleri adlandırır.

KÖH-14 Güncel restoratif materyalleri tanır.

KÖH-15 Dişlerde görülen çürük dışı lezyonları ayırt edebilir.

Dönem 4 Kurul 4 Dersleri

 • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
 • Endodonti
 • Kanıta Dayalı Dişhekimliği
 • Pedodonti
 • Periodontoloji
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Restoratif Diş Tedavisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

               

X

KÖH 11

      

X

         

KÖH 12

      

X

         

KÖH 13

X

               

KÖH 14

X

               

KÖH 15

          

X

     

TOPLAM

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

Dönem 4 Kurul 5

Orofasiyal Dokuların Patolojileri-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Loca abselerinin anatomik sınırlarını ve içerdiği anatomik oluşumları değerlendirerek tedavi yöntemini belirler.

KÖH-2 Dişhekimliği açısından maksiller sinüs rahatsızlıklarını açıklar.

KÖH-3 Çene yüz bölgesine gelen travma sonrası tedavi prosedürünü açıklayabilir.

KÖH-4 Protez yapımı öncesi yumuşak doku ve sert doku düzenlemelerini değerlendirir.

KÖH-5 Otoimmün deri hastalıklarını bilir.

KÖH-6 Alerjik deri hastalıklarını ayırt eder.

KÖH-7 Yayınları metodolojisine göre değerlendirir.

KÖH-8 Oral mukozadaki değişimleri ve kansere dönüşme ihtimalini ilişkilendirebilir.

KÖH-9 Oral tümörleri sınıflandırabilir.

KÖH-10 Yumuşak doku kistlerini ayırt eder.

KÖH-11 Genetik sendromları ayırt eder, tedavi planı oluşturur.

KÖH-12 Mine, mine-dentin, kök kırıklarını tespit eder, uygun tedavi yöntemini seçer.

KÖH-13 Dental erozyon ve abrazyonu teşhis eder, tedavi planı oluşturur.

KÖH-14 Ağrısız tedavi imkanı sunan modern tedavi yöntemlerini uygular.

KÖH-15 Oral mukozadaki bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarını tanıyabilir.

Dönem 4 Kurul 5 Dersleri

 • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
 • Dermatoloji
 • Kanıta Dayalı Dişhekimliği
 • Oral Patoloji
 • Pedodonti
 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

    

X

           

KÖH 11

    

X

           

KÖH 12

       

X

        

KÖH 13

       

X

        

KÖH 14

     

X

          

KÖH 15

       

X

        

TOPLAM

 

X

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM 4 KURUL DIŞI ZORUNLU DERSLER

 1. ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ KLİNİĞİ I
 2. AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ I
 3. ENDODONTİ KLİNİĞİ I
 4. PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ I
 5. PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I
 6. RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I
 7. ORTODONTİ KLİNİĞİ I
 8. PEDODONTİ KLİNİĞİ I

PERİODONTOLOJİ KLİNİĞİ I

DÖH-1 Bu dersin sonunda öğrenci bireysel olarak, periodontal muayene yapabilir; anamnez, periodontal hastalık teşhisi, periodontal indekslerin kaydedilmesi, medikal olarak risk altındaki hastalara periodontal yaklaşım, tedavi planını tamamlayabilecektir. 

DÖH-2 Periodontal enstrümentasyon, Manuel enstrümentasyon, Sonik ve Ultrasonik enstrümentasyon, Kök yüzey temizleme ve düzleştirme ve Gingival küretaj tedavisi  uygulayabilir.

DÖH-3 plak kontrol yöntemlerini bilir ve hastaya uygun oral hijyen eğitimi verebilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİĞİ I

DÖH-1 Bu stajda öğrenci lokal anestezi uygulayarak 15 basit diş çekimi ve basit kanama müdahalesi yapabilir.

DÖH-2 Öğretim üyesi ameliyatlarını asiste edebilir. Hastayı sistemik açıdan değerlendirir gerektiğinde konsültasyon ister. Hastayı post operatif olarak bilgilendirir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I

DÖH-1 Bu stajda öğrenci en az 10 üye kuron ya da köprü preparasyonu, ölçüsü, geçici kuronu, altyapı ve dentin provası ile cila ve simantasyonunu yapabilir.

DÖH-2 2 tane total yada parsiyel protezin birinci ve ikinci ölçüsü, dikey boyut, sentrik ilişki, dişli prova, protez tamiri, besleme ve kaide yenileme yapmalıdır.

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİĞİ I

DÖH-1 Restoratif Diş Hekimliği Klinik Uygulamasıyla, Restoratif Diş Hekimliği teorisi ve pratiği hakkında bilgi ve anlayış kazanacaktır.  

DÖH-2 Eski ve yeni restorasyonların klinik performansının değerlendirir, Doğrudan ve dolaylı restorasyonlar için,  Operatif ve non-operatif tedaviler için karar verebilir. Hastaların çürük risk değerlendirmesini yapar.

DÖH-3 Görsel dokunsal yöntem ve radyografi ile dental sert doku patolojilerinin teşhisini yapar, Hastanın restoratif tedavi gereksinimlerinin tanımlar, Farklı tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarının karşılaştırır.

DÖH-4 Farklı yapıştırıcı sistemlerini, restoratif materyallerin ve koruyucu önlemleri uygular, Gelişimsel, çürük ve çaresiz lezyonlar arasında ayırıcı tanı koyar. 

DÖH-5 Dentin hipersensitivitesi, tersinir veya geri dönüşümsüz pulpitis açısından klinik semptomların yorumlar, Periodontal ve pulpal semptomlar arasında iltihap ve ağrı açısından ayırıcı tanı koyabilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 4

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDODONTİ KLİNİĞİ I

DÖH-1 Tüm tedavileri bitirilmiş olan hastanın endikasyon alınan öğretim üyesine sunumunu yapabilir.

DÖH-2 Giriş kavitesi preparasyonu yapar, Periapikal radyografi kullanarak çalışma  uzunluğunu saptarı, Step-back metoduyla kök kanallarını prepare eder, İrrigasyon yapar, Koronal flaring yapar, gutta perka ana konlarıyla periapikal radyografi alır, Son irrigasyon yapar ve lateral kondensasyon metodu  ile kök kanallarının doldurarak, bitim radyografisi alabilir. Fiber post restorasyonu uygulayabilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

ORAL DİAGNOZ VE AĞIZ,DİŞ VE ÇENE RAD. KLİNİĞİ I

DÖH-1 20 adet hastanın detaylı anamnez kağıdını ve bilgisayarda pusula sistemini doldurur (sistemik hastalık geçmişini, geçirdiği ameliyatları, kullandığı ilaçları, ilaç alerji geçmişini, sigara kullanım durumunu ve bulaşıcı hastalık geçmişini öğrenir.) 

DÖH-2 20 adet hastanın panoramik radyografisini ve 20 adet dişin periapikal radyografisini çeker.  (görüntülenen alanda artefakt bulunmadan, düzgün pozisyonlandırılmış olarak,dişin kök kron ve etrafındaki yapıların düzgün bir şekilde görülür olduğu). 

DÖH-3 7 adet hastanın gerekli görülen dişlerinde vitalite testini (diş canlılık testini) elektrikli pulpa testi ya da soğuk testi ile yapar. 7 adet hipertansiyon ya da hipotansiyon hastasının tansiyon ölçümlerini 10'ar dakika arayla 3 defa yapar. 

DÖH-4 Gerekli olan hastalarda hastanın sistemik hastalık durumuna göre doktoruna konsültasyon yazar. 

DÖH-5 20 adet hastanın ekstraoral ve intraoral muayenisini yapıp tedavi planını oluşturur.   

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

DÖH 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

ORTODONTİ KLİNİĞİ I

DÖH-1 Bu derste öğrencilerimize Adams; Topuz; Vestibul Ark; Zemberek kroşeler bükebilir. Bunların yanı sıra, çeşitli öğretici eğitici tel bükümleri kağıt üzerinde de bilir. 

DÖH-2 Hawley Plak yapımı, aktivasyonunu, plağın yapım ve uygulama aşamalarını bilir.

DÖH-3 Hasta röntgenleri üzerinde sefalometrik değerlendirme ve tedavi planlaması yapabilir.  Bu değerlendirmeleri yaparak iskeletsel anomalileri tanır ve ayırt edebilir. Sefalometrik tedavi planlamasında kullanılan aşlıca açısal ve lineer ölçümleri (Açılar; SNA, SNB, ANB, SN/GoGn, 1/NA, 1/NB , Lineer ölçümler; 1-NA, 1- NB, Pg-NB) bilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDODONTİ KLİNİĞİ I

DÖH-1 Tüm tedavileri bitirilmiş olan hastanın endikasyon alınan öğretim üyesine sunumunu yapabilir.

DÖH-2 12 adet Fissür örtücü uygulaması, 3 hastada Flor uygulaması, 3 hastada Teşhis ve tedavi planlaması, 8 adet Amputasyon, toplam 8 adet Cam iyonomer, amalgam, kompozit dolgu, 3 hastaya detertraj/ polisaj, 8 adet süt dişi çekimi yapabilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X