Ana içeriğe atla

Dönem 2

Dönem II Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç

Bu dönemin amacı; insan vücudunu oluşturan dokuların, organların ve sistemlerin biyokimyasal süreçlerini, histolojisini, anatomisini, fizyolojisini, fizyopatolojik süreçlerini, biyofiziksel kavramlarını temel bilgilerle öğretmek ve çeşitli düzeylerdeki klinik öncesi radyolojik, restoratif, endodontik ve protetik uygulamaların yapılmasını sağlamaktır.

Öğrenim Hedefleri

Dönem II öğrencileri, bu dönemin sonunda;

 • Vücudun normal yapısını ve fonksiyonlarını; biyokimyasal, histolojik, biyofiziksel, anatomik, fizyolojik ve patolojik yönlerini değerlendirir.
 • Vücudu oluşturan organ ve sistemlerin yerleşimlerini, yapısal özelliklerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve çalışma prensiplerini anlatır.
 • Vücuttaki doku ve organlarda bulunan; normal floradaki ve hastalık etkeni mikrobiyolojik canlıların, parazitlerin ve virüslerin karakteristik özelliklerini ve patojenitelerini sıralar.
 • Maketler, kemikler ve kadavralar üzerinde; doku ve organların konumlarını, yapısal özelliklerini tanır ve gösterir.
 • Çeşitli dokulara ait preparat görüntülerini ayırt eder.
 • Vücuttaki çeşitli sistemlere ait bazı makro ve mikro mekanizmaların fizyolojik işlevlerini deney düzenekleri ile uygular, ölçümler alır.
 • Acil ilk yardım tekniklerini uygular ve temel klinik uygulamaları yapar.
 • İnsan dokusuna ait örneklerle çalışırken gerekli sorumluluk ve saygı bilincinde olması gerektiğini önemser.
 • Modeller ve çekilmiş insan dişleri üzerinde geleneksel kavite prensiplerine uygun hazırlıklar yapar ve amalgam restorasyon basamaklarını uygular.
 • Fantom hasta ve modeller üzerinde sabit kron ve köprü preparasyon işlemi yapar, ölçü alır ve geçici restorasyon hazırlar.
 • Fantom modeller üzerinde açıortay ve paralel tekniklerle periapikal radyografi çekimlerini uygular.
 • Modeller ve çekilmiş insan dişleri üzerinde giriş kavitesi açabilir, manuel kök kanal şekillendirmesi yapabilir, lateral kondesasyon yöntemi ile kanal doldurabilir.

 

Dönem 2 Kurul 1 

Dental Dokular, Karyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Dişler ve çürük ilişkisini tartışabilecektir.

KÖH-2 Çürük oluşum mekanizmalarını yorumlar.

KÖH-3 Farklı diş dokularında çürük histopatolojisini tanımlar.

KÖH-4 Demineralizasyon ve remineralizasyon sürecini açıklar.

KÖH-5 Erişkinlerde çürükten korunma yöntemlerini tartışabilecektir.

KÖH-6 Yöntemlerin çeşitliliğini ve tercih edilme durumlarını yorumlar.

KÖH-7 Beslenme ve çürük ilişkisini açıklar.

KÖH- 8 Çocuk hastalarda, koruyucu uygulamalarda kullanılan ajanları tartışabilecektir.

KÖH-9 Çürükten korunmada çocuk hastalarda kullanılan materyalleri başarıyla uygular.

KÖH-10 Fluorid preparatlarını ve kullanım alanlarını belirler.

KÖH-11 Dişlerin sürme teorilerini tartışabilecektir.

KÖH-12 Çocuklarda görülen diş çürüklerini sınıflandırabilecektir.

KÖH-13 Dişlerde görülebilen anomalileri sınıflandırabilecektir.

 

Dönem 2 Kurul 1 Dersleri

 • Restoratif Diş Tedavisi
 • Maddeler ve Aletler Bilimi
 • Pedodonti

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

KÖH 10

               

X

KÖH 11

               

X

KÖH 12

               

X

KÖH 13

               

X

TOPLAM

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Dönem 2 Kurul 2 

Kas-İskelet Sistemi-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Kas kıkırdak ve kemik doku çeşitlerini ve bu dokulara ait hücresel özellikleri tanımlar.

KÖH-2 Embriyonik gelişim ile ilgili temel kavramları tanımlar ve gelşimsel anomalileri açıklar.

KÖH-3 Baş boyun yüz gelişimi ile ilgili temel kavramları açıklar ve gelişimsel anamolileri tanımlar

KÖH-4 Sinir ve kas hücresinde uyarılma ve ileti mekanizmalarını (membran potansiyeli, aksiyon potansiyeli, sinir hücresinde yayılım, sinaptik ileti) tanımlar.

KÖH-5 Nörotransmiterler ve nöromodülatörlerin etki mekanizmalarını açıklar.

KÖH-6 İskelet ve düz kasların kasılması sırasında gerçekleşen mekanik ve moleküler süreçleri yorumlar.

KÖH-7 Sinir sistemi-kaslar hakkındaki terminolojiyi ve genel bilgiyi ifade eder.

KÖH-8 Vücuttaki kaslar hakkında topografik ve işlevsel bilgiyi sayar.

KÖH-9 Spinal sinirlerin oluşturduğu pleksuslardan çıkan periferik sinirleri gösterir ve klinik yansımalarını kavrar.

KÖH-10 Üst-Alt ekstremite kaslarını, damarlarını ve innerve eden sinirleri kadavra ve maket üzerinde gösterir.

KÖH-11 Fossa axillaris, fossa cubiti’yi, trigonumfemorale, canalisfemoralis ve fossa poplitea’yı kadavra ve maket uzerinde sınırları ile beraber gösterir, klinik önemini ifade eder.

KÖH-12 Kas -iskelet sisteminde oluşabilecek fizyopatolojik değişiklikleri önemini kavrar, klinik seyri açıklar.

KÖH-13 İskelet kasında aksiyon potansiyeli, uyarılma kasılma bağlantısını açıklama ve kasılmanın enerji mekanizmasıı açıklar.

KÖH-14İskelet kasında kuvvet hız ilişkisini Hill denklemi üzerinden açıklar.

KÖH-15 Elektromyografi, ölçüm yöntemini öğrenecekler ve bu tekniği kas,sinir sistemi değerlendirilmelerinde nasıl kullanılacaklarına dair bilgi sahibi olur.

KÖH-16 Normal kas yapısını açıklar, kasların konumlarını gösterir.

KÖH-17 Normal kas ve kemik dokularının mikroskobik özelliklerini tanır.

KÖH-18 Maket ve kemik üzerinde ekstremite kas, damar ve sinirlerini gösterir.

KÖH-19 Kemik, kadavra gibi insan dokusuna ait örneklerle çalışırken gerekli sorumluluk ve saygı bilincinde olması gerektiğini önemser.

Dönem 2 Kurul 2 Dersleri

 • Anatomi
 • Biyofizik
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Fizyoloji
 • Fizyopatoloji

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

KÖH 12

 

X

              

KÖH 13

 

X

              

KÖH 14

 

X

              

KÖH 15

 

X

              

KÖH 16

 

X

              

KÖH 17

 

X

              

KÖH 18

 

X

              

KÖH 19

 

X

              

TOPLAM

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 2 Kurul 3

Sinir Sistemi-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Sinir sistemi ile ilgili merkezi yapıları ve bu yapıların fonksiyonlarını bilir, fonksiyon kayıplarını yorumlar.

KÖH-2 Sinir sistemi ile ilgili periferik yapıları ve bu yapıların fonksiyonlarını bilir, fonksiyon kayıplarını yorumlar.

KÖH-3 Kranial sinirleri bilir, foksiyonları yorumlar ve fizik muayenelerinde dikkat edilecek kuralları bilir.

KÖH-4 Otonom sinir sisteminin yapı ve fonksiyonlarını açıklar.

KÖH-5 Sinir sisteminin gelişimini açıklar, gelişimsel hastalıkların tanımlar.

KÖH-6 Beynin vaskuler yapılarını bilir ve serebrovasküler hastalıkların mekanizmasını yorumlar.

KÖH-7 Sinir hücrelerinin genel yapısını ve sinyal iletiminin nasıl gerçekleştiğini bilir, nöral hasar mekanizmalarını açıklar.

KÖH-8 Nörodejeneratif hastalıklarının fizyopatolojisini yorumlar.

KÖH-9 Nöropsikolojik hastalıkların ortaya çıkış mekanizmalarını sıralar.

KÖH-10 Kognitif ve bilişsel fonksiyonları yöneten merkezleri ve süreçleri sıralar.

KÖH-11 Vejetatif fonksiyonları yöneten merkezleri ve döngüleri tarif eder.

KÖH-12 Temel duyu organlarının yapı, anatomi ve histoloji ve çalışma prensipleri hakkında fikir sahibidir.

KÖH-13 Sinir sistemi araştırmalarında kullanılan teknikleri yorumlar.

KÖH-14 EEG, BT, MR gibi tanı teknolojilerini ve yeni sinir sistemi uyarı sistemleri çalışma prensiplerini yorumlar.

KÖH-15 İşitme ve görme mekanizmalarını açıklayabilir.

KÖH-16 Sinir hastalıklarının tanı kriterlerini sıralar.

KÖH-17 Sinir Sistemi hastalıklarının takibinde izlenmesi gereken temel prensipleri açıklar.

KÖH-18 EEG ölçümü yapabilir.

KÖH-19 İşitme ve görme testi yapabilir.

KÖH-20 Refleks muayenesi yapabilir.

KÖH-21 Sinir sistemi ve temel duyu organlarına ait preperat görüntülerini ayırt eder.

KÖH22 Maket ve kadavra üzerinde sinir sistemi oluşumlarını gösterir.

KÖH-23 Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanılmasının önemini kavrar.

KÖH-24 Sinir sistemi hastalıklarının erken teşhisinin önemini kavrar.

KÖH-25 Tanı testlerinin duyarlılık, seçicilik ve prediktif değerlerini hesaplar.

KÖH-26 Kadavraya ait örneklerle çalışırken gerekli sorumluluk ve saygı bilincinde olur.

Dönem 2 Kurul 3 Dersleri

 • Anatomi
 • Biyofizik
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Fizyoloji
 • Fizyopatoloji

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

KÖH 12

 

X

              

KÖH 13

 

X

              

KÖH 14

 

X

              

KÖH 15

 

X

              

KÖH 16

 

X

              

KÖH 17

 

X

              

KÖH 18

   

X

            

KÖH 19

   

X

            

KÖH 20

   

X

            

KÖH 21

 

X

              

KÖH 22

 

X

              

KÖH 23

 

X

              

KÖH 24

 

X

              

KÖH 25

 

X

              

KÖH 26

             

X

  

TOPLAM

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Dönem 2 Kurul 4 

Dental Dokuların Patolojileri ve Restoratif Diş Tedavilerine Giriş- Öğrenim Hedefleri

KÖH-1Kavite preperasyonu temel prensipleri esas alarak restoratif uygulamaları tasarlayabilecektir.

KÖH-2 Restorasyonun tutuculuk ve dayanıklılığını sağlamak için doğru preperasyonu uygular.

KÖH-3 Dişin canlılığının devamını sağlamak için ideal materyalleri seçerek dişin restorasyon sürecinde uygular.

KÖH-4 Arayüz restorasyonlarında kullanılacak matriks sistemini vakaya uygun şekilde adapte eder.

KÖH-5 Amalgam restorasyon bitim ve polisajını açıklar.

KÖH-6 Kavitepreparasyonu ve restorasyonunda kullanılan aletleri sınıflandırabilecektir.

KÖH-7 Kavitepreperasyonda kullanılacak  ideal frezleri adlandırır.

KÖH-8 Arayüz restorasyonlarında kullanılacak uygun matriks sistemini belirler.

KÖH-9 Amalgam restorasyonlar için ideal kaide materyalini belirler.

 

Dönem 2 Kurul 4 Dersleri

 • Restoratif Diş Tedavisi
 • Maddeler ve Aletler Bilimi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 2 Kurul 5

Kalp-Damar ve Solunum Sistemi-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Kalp ve damar sisteminin (arter, ven, kapiller, lenfatik) anatomik yapılarını, topografik ilişkilerini morfolojik ve  histolojik özellik ve gelişimlerini, biyokimyasal mekanizmalarını  anlatır ve klinik yansımalarını kavrar.

KÖH-2 Kalp kası yapısını, kalbin elektriksel aktivitesi ve aksiyon potansiyeli oluşumunu ve kalp çalışmasının düzenlenmesi açıklar,kardiyovasküler hastalıklardaki biyo belirteçlerin mekanizmasını kavrar.

KÖH-3 Kalp seslerinin uygun dinleme odaklarından dinlenmesini, kan basıncının ölçülmesini yapar, Elektrokardiyografi uygular, Ekokardiyografi kayıt prensiplerini kavrar.

KÖH-4 Kalp yetmezliği, doğumsal kalp hastalıklarının klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar.

KÖH-5 Fetal dolaşımı ve ilgili anatomik yapıları tanımlar.

KÖH-6 Kanın fizyolojik fonksiyonlarını, kan damarlarındaki hidrodinamik ilkeleri ve gaz taşınma mekanizmasını, kan basıncı ve kan akımının düzenlenme mekanizmalarını anlatır.

KÖH-7 Kanın fizyolojik fonksiyonlarını, kan hücrelerinin yapısını, özelliklerini ve üretimini açıklar.

KÖH-8 Hipertansiyon, kan damarlarındaki hidrodinamik ilkeleri ve , kan basıncı ve kan akımının düzenlenme mekanizmalarını anlatır.

KÖH-9 İmmun sisteme ait hücrelerin gelişimi, işlevleri ve dokularını açıklar.

KÖH-10 Enfeksiyon, immün yetmezlik ve otoimmünite, aşırı immünite, kanser ve transplantasyon immünitesi mekanizmalarını açıklar.

KÖH-11 Normal flora, patojen kaynakları ve bulaşma yollarını ve korunma – kontrol yöntemlerini açıklar.

KÖH-12 Solunum sisteme ait anatomik yapıları, morfolojik ve histolojik özelliklerini ve gelişimlerini ve fonksiyonlarını, inspirasyon ve ekspirasyon mekanizmalarını açıklar, klinik yansımalarını kavrar.

KÖH-13 Pulmoner dolaşım, alveoller ve gaz değişimi mekanizmasını, gaz taşınma mekanizmasını tanımlar.

KÖH-14 Solunumun düzenlenmesi, solunumun asit baz dengesindeki rolü ve egzersizin solunum üzerine etkisini açıklar.

KÖH-15 Hipoksi, akciğer enfeksiyonları, tüberküloz, astım, KOAH gibi solunum sistemi hastalıklarını ve klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar.

KÖH-16 Kardiyovasküler ve solunum sistemlerine ait yapıların özelliklerini maket ve kadavra üzerinde tanır, konumlarını gösterir.

KÖH-17 Kardiovasküler ve solunum sistemlerinde bulunan makro ve mikro mekanızmaların işlevini deney düzenekleri ile uygular.

KÖH-18 Kalp seslerini dinleyebilir, kan basıncı ve nabız ölçümü yapar,  Elektrokardiyografi

KÖH-19 Solunum fonksiyon testlerini uygular.

KÖH-20 Protrombin zamanı testini uygular ve açıklar.

KÖH-21 Kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarının patofizyolojisi ve semptomlarını açıklar.

KÖH-22 Kadavraya ait örneklerle çalışırken gerekli sorumluluk ve saygı bilincinde olması gerektiğini önemser.

Dönem 2 Kurul 5 Dersleri

 • Anatomi
 • Biyofizik
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Fizyoloji
 • Fizyopatoloji
 • Biyokimya
 • Tıbbi Mikrobiyoloji

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

             

KÖH 11

 

X

             

KÖH 12

 

X

             

KÖH 13

 

X

             

KÖH 14

 

X

             

KÖH 15

 

X

             

KÖH 16

 

X

             

KÖH 17

 

X

             

KÖH 18

     

X

         

KÖH 19

     

X

         

KÖH 20

     

X

         

KÖH 21

 

X

             

KÖH 22

            

X

  

TOPLAM

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Dönem 2 Kurul 6

Prostodontiye Giriş ve Kron-Köprü Protezleri I- Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Sabit protezlerin yapımında kullanılan materyallerin genel özelliklerini ve kullanım alanlarına göre birbiri ile olan etkileşimini sorgulayabilecektir.

KÖH-2 Dental seramiklerin kimyasal yapısını ve özelliklerini açıklar.

KÖH-3 Döküm tekniğinin ayrıntılarını ve olası hataların nedenlerini açıklar.

KÖH-4 Yapıştırma simanlarını endikasyonuna göre kullanır.

KÖH-5 Sabit protez için klinik değerlendirme yapabilir.

KÖH-6 Sabit protezlerde oklüzyon ve preparasyon prensiplerini açıklar.

KÖH-7 Ölçü alma işlemini tartışabilir.

KÖH-8 Geçici restorasyonları endikasyonlarını ve üretim sürecini açıklayabilir.

KÖH-9 Farklı kron materyallerinin endikasyonlarını ve klinik uygulama prensiplerini tartışır.

Dönem 2 Kurul 6 Dersleri

 • Protetik Diş Tedavisi
 • Maddeler ve Aletler Bilimi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 2 Kurul 7

Prostodontiye Giriş ve Kron-Köprü Protezleri II- Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Sabit protezlerin yapımında kullanılan materyallerin genel özelliklerini ve kullanım alanlarına göre birbiri ile olan etkileşimini sorgulayabilecektir.

KÖH-2 Dental seramiklerin kimyasal yapısını ve özelliklerini açıklar.

KÖH-3 Döküm tekniğinin ayrıntılarını ve olası hataların nedenlerini açıklar.

KÖH-4 Yapıştırma simanlarını endikasyonuna göre kullanır.

KÖH-5Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunu açıklayabilir.

KÖH-6Adeziv restorasyonların endikasyonlarını ve uygulama prensiplerini tartışır.

KÖH-7Köprü dizaynı yapabilir.

KÖH-8 Renk seçimi prensiplerini açıklayabilir.

KÖH-9 Simantasyon, restorasyon teslimi ve bakım konusunu açıklayabilir.

Dönem 2 Kurul 7 Dersleri

 • Protetik Diş Tedavisi
 • Maddeler ve Aletler Bilimi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 2 Kurul 8

Endodontiye Giriş ve Radyobiyoloji- Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Pulpal ve periapikal hastalıkları tanımlayabilecektir.

KÖH-2 Pulpal ve periapikal hastalıkların oluşumunu ve gelişimini tanımlayabilecektir.

KÖH-3 Temel tedavi prensiplerini kavrayacaktır ve uygulayacaktır.

KÖH-4 Kanal tedavisinde kullanılan aletleri ve ajanları sınıflandırabilecektir.

KÖH-5 Kanal tedavisinde kullanılan irrigasyon ve dezenfeksiyon maddelerini ve bu maddelerin mekanizmalarını tanımlar.

KÖH-6 Radyoloji  kavramını tanımlayabilecektir.

KÖH-7 Tıbbi amaçlı kullanılan radyasyonun fiziksel oluşumunu tanıyabilecektir.

KÖH-8 Radyasyona bağlı olarak vücutta oluşabilecek etkileri ve komplikasyonları  değerlendirir  ve tedavi planlamasını oluşturabilir.

KÖH-9 Röntgen filmleri ve film banyolarının temel özelliklerini yorumlayabilir ve röntgen banyosunu uygulayabilir.

KÖH-10 Ağız içi radyografi tekniklerinin ana öğelerini analiz edebilir.

KÖH-11 Diş hekimliği radyolojisinde kullanılan röntgen apareylerinin özelliklerini tanımlayabilir.

KÖH-12 Film banyolarının temel özelliklerini değerlendirerek röntgen banyosunu uygular.

 

Dönem 2 Kurul 8 Dersleri

 • Endodonti
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
 • Maddeler ve Aletler Bilimi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

  

X

             

KÖH 11

  

X

             

KÖH 12

     

X

          

TOPLAM

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 2 Kurul 9

Beslenme ve Metabolizma-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Sindirim sistemine ait organların anatomik yapısını anlatır

KÖH-2 Sindirim sistemine yardımcı bezlerin anatomik yapısını anlatır

KÖH-3 Karın ön duvarı anatomik yapısı ve abdominal yerleşimli damarsal yapıları anlatır ve karın ön duvarı ile ilgili patolojileri açıklar

KÖH-4 Gastrointestinal sisteme ait organları oluşturan dokuları açıklar.

KÖH-5 Gastrointestinal sisteme yardımcı bezlere ait organları oluşturan dokuları açıklar.

KÖH-6 İntrauterin yaşamda şekillenen gastrointestinal organların ve gastrointestinal sisteme yardımcı bezlerin oluşum süreçlerini açıklar ve anomalilerini açıklar

KÖH-7 Sindirim ve emilim fizyolojisini açıklar, etkili salgıları ve görevlerini tanımlar.

KÖH-8 Barsaklarda sıvı ve elektrolit transportunu açıklar.

KÖH-9 Sindirime yardımcı bezlerin sindirim ve emilim üzerine etkilerini açıklar.

KÖH-10 Protein, karbonhidrat ve lipid sindiriminde mide barsak sisteminde protein sindiriminde ve emiliminde gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar ve disfonksiyonları tanımlar, normal ve patolojide bu makromoleküllerle ilgili laboratuvar testlerini açıklar.

KÖH-11 Dengeli beslenmenin analizini yapar, obezite ve beslenme ile ilgili diğer hastalıkların metabolik esasını açıklar.

KÖH-12 Karaciğer fonksiyon testlerini etkileyen faktörleri kavrar, biluribin metabolizmasını, konjuge ve ankonjugebilurubinin özelliklerini laboratuvar ölçümlerini , sarılıkların biyokimyasal mekanizmasını açıklar.

KÖH-13 Karaciğerin ve pankreasın sentezle ilgili. Hasarla ilgili, fonksiyonlarını ve disfonksiyonlarını bilir, hepatitler ve karaciğer arasındaki ilişkideki laboratuvar testlerini açıklar.

KÖH-14 Kanserde enerji metabolizmasını kavrar.

KÖH-15 Porfirinleri ve safra pigmentlerinin oluşum mekanizmalarını ve laboratuar ölçümlerini açıklar.

KÖH-16 Sindirim sistemine ait patolojik durumları ayırt eder ve klinik etkilerini açıklar.

KÖH-17 Gastrointestinal sisteme ait organları oluşturan dokuların histolojik preparatlarını tanır.

KÖH-18 Sindirim sistemine ait yapıların anatomik yerleşimlerin maket ve kadavra üzerinde gösterir.

KÖH-19 Karın ön duvarı anatomik yapısı ve abdominal yerleşimli damarsal yapıları ayırt eder.

KÖH-20 Amilaz testlerini yapar.

Dönem 2 Kurul 9 Dersleri

 • Anatomi
 • Biyokimya
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Fizyoloji
 • Fizyopatoloji

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

KÖH 12

 

X

              

KÖH 13

 

X

              

KÖH 14

 

X

              

KÖH 15

 

X

              

KÖH 16

 

X

              

KÖH 17

 

X

              

KÖH 18

 

X

              

KÖH 19

 

X

              

KÖH 20

               

X

TOPLAM

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Dönem 2 Kurul 10

Endokrin ve Ürogenital Sistem-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Hipofiz ve hipotalamus, adrenal korteks, adrenal medulla, pankreas hormonlarını genel özeliklerini etki mekanizmalarını, kontrol mekanızmalrını hastalıklarla ilişkilerini tanı ve tedavide mekanizmalarını açıklar.

KÖH-2 Erkek ve dişi üreme fizyolojisi, pelvis – prineum anatomisini ve pelvis damarlarını anlatır, gonad hormonlarının ve gebelik hormonlarını değerlendirilmesinde biyokimyasal mekanizmaları tanımlar.

KÖH-3 Böbrek biyokimyasını, idrarın özelliklerini ve değerlendirme yöntemlerini açıklar.

KÖH-4 Endokrin sistemin embriyonik gelişim ve histolojik özelliklerini açıklar.

KÖH-5 Dişi ve erkek genital ve üriner sistemin embriyonik gelişim ve histolojik özelliklerini açıklar.

KÖH-6 Sinir sistemi ile hormonlar arasındaki ilişkiyi açıklar.

KÖH-7 Tiroit hormonlarının biyokimyasını ve fizyolojisini anlatır.

KÖH-8 Hipotalamus hipofiz hormonlarının ilişkisini, büyüme hormonu ve prolaktini, arka hipofiz hormonlarının fizyolojisini açıklar.

KÖH-9 Kalsiyum fosfatın endokrin düzenlenmesini kavrar.

KÖH-10 Böbreğin fonksiyonlarını ve asit baz dengesini açıklar.

KÖH-11 Endokrin sistemi anatomisini, klinik yansımalarını kavrar.

KÖH-12 Böbrek ve üreter, mesane ve üretra anatomisini, klinik yansımalarını kavrar.

KÖH-13 Kas, iskelet, kan, dolaşım , solunum, sindirim ,sinir, duyu , endokrin, ürogenital sistemlerinin fizyopatolojilerini kavrar.

KÖH-14 İdrarın fiziksel ve kimyasal analizini yapar.

KÖH-15 Genitoüriner sistem ile ilgili histopatolojik yorum yapar.

KÖH-16 Ürü genital sistem anatomisini maket üzerinde gösterir.

KÖH-17 Laboratuvarda kreatinin ölçümü yapar.

KÖH-18 Fizyoloji pratiği

KÖH-19 Endokrin sistem Hastalıkların tanı, tedavi izleminde multidisiplinler yaklaşımın önemini kavrar.

Dönem 2 Kurul 10 Dersleri

 • Anatomi
 • Biyokimya
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Fizyoloji
 • Fizyopatoloji

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

KÖH 12

 

X

              

KÖH 13

 

X

              

KÖH 14

               

X

KÖH 15

 

X

              

KÖH 16

 

X

              

KÖH 17

               

X

KÖH 18

               

X

KÖH 19

 

X

              

TOPLAM

 

X

             

X

DÖNEM 2 KURUL DIŞI ZORUNLU DERSLER

 1. AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ (II)
 2. SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİ

 

AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ (II)

DÖH-1  İngilizce’nin ileri yapılarını kavrar, sözlü ve yazılı olarak kendini rahatlıkla ifade edebilir.

DÖH-2 Günlük ve Tıbbi akademik metinleri ve konuşmaları, uzunluğu ve zorluğu farketmeksizin kullanır.

DÖH-3 Alanıyla ilgili literatür taraması yapar ve makalelerin kritiğini yapar.

DÖH- 4 Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak

DÖH-5 İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde sunum yapmak, soru sormak ve cevaplamak, herhangi bir savunmak veya karşı çıkmak için kullanır.

DÖH-6 İngilizceyi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

SAĞLIK EĞİTİMİ VE İLETİŞİMİ

DÖH-1 Sağlık eğitimini ve iletişimini tanımlayabilir. 

DÖH-2 Sağlık eğitiminin gelişimi ve iletişimle ilişkisini açıklayabilir. 

DÖH-3 Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki ile ilgili olarak Pender’in sağlıklı yaşam biçimi ölçeğini değerlendirebilir.

DÖH -4 Sağlık okuryazarlığı ve Sağlık davranışı kavramlarını yorumlayabilir.

DÖH-5 Sağlık eğitimi modelleri ile ilgili sunum yapabilir.

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

X

 

X

     

X

    

X