Ana içeriğe atla

Dönem 1

Dönem I Amaç ve Hedefler

Amaç

Bu dönemin amacı, insanı tarihi, felsefi, kültürel, sosyal yönleriyle tanıtmak, mesleki değerleri kazandırmaktır. İnsan bedenini oluşturan yapıların biyolojik, kimyasal, mikrobiyolojik ve fizyolojik temellerini molekül, hücre ve doku düzeyinde anlatmak, dişlerin morfolojik özellikleri ve oklüzyon hakkında temel bilgileri vermektir.

Öğrenim hedefleri:

 • İnsanı ve mesleki değerleri kavrar, diş hekimin hukuki sorumluluğunu açıklar,
 • İnsana ve sağlığa bütüncül yaklaşım için gereken tarihi, felsefi, kültürel, sosyal bakışı kazanır,
 • Vücudun normal yapı ve fonksiyonlarını anlamaları için gereken hücre ve doku bilgisini sıralar,
 • Hücre ve dokuların yapısı, işleyişine ait temel bilgileri açıklar,
 • Kas-iskelet sisteminin anatomik yapısını açıklar,
 • Mikrobiyolojinin temellerini anlatır,
 • Biyokimyasal olarak yaşamın moleküler anlamını, enerji üretiminin besinlerle ilişkisini açıklar,
 • Temel yaşam desteği için gereken teorik ve pratik uygulamaları basamak halinde uygular,
 • Gerektiğinde ilk yardımı uygular.
 • Temel laboratuvar uygulamaları konusunda fikir sahibi olur,
 • Dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerini tartışabilir. 
 • Genel dental morfolojik kavramları tanımlar.
 • Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve işlevlerini açıklar.
 • Temel dental manipülasyon becerilerini uygulayabilir.
 • Diş hekimliği laboratuar malzemelerini tanır ve kullanabilir.
 • Daimi dişlerin mum ve benzer malzemeler kullanarak uygun oran ve büyüklükteki modellerini simüle eder.
 • Oklüzyon çeşitlerini birbirinden ayırt eder ve farklarını açıklar.
 • Sağlık ve hastalık oluşumunda rolü olan sosyal, ekonomik, çevresel etkenleri sayarak bunların epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi yöntemlerini açıklayabilir.
 • Mesleki İngilizce’nin temel yapi ve kelimelerini kullanarak alanıyla ilgili literatür taraması yapabilir ve kendi akademik alanında araştırma yapabilir.

 

Dönem 1 Kurul 1 

Hekimliğe Giriş-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Tıp Felsefesi ve Tıp Tarihi Perspektifi ile hekimlik bilincini ve kimliğini öğrenir geliştirir.

KÖH-2 Organik Kimya Biyokimya ve Kliniğe esas teşkil edecek kimyanın temellerini açıklar.

KÖH-3 Temel Histoloji kavramlarını tanımlar, mikroskobu kullanabilir.

KÖH-4 İnsani ve mesleki değerleri kavrar, Hekimin hukuki sorumluluklarını açıklar.

KÖH-5 Tıp etiğinin temel kavramlarını anlar, Etik sorunları öğrenir ve tartışır.

KÖH-6 Sağlığa bütüncül yaklaşım için gereken tarihi, felsefi, kültürel, sosyal bakış açısı kazandırır ve iletişimi sağlar.

KÖH-7Temel makro moleküller olarak protein, lipid, karbonhidrat ve nükleik asitlerin yapıları hakkında temel bilgileri açıklar.

KÖH-8 Hücrenin yapısı ve çeşitleri ile ilgili temel kavramlar ile canlılardaki kimyasal bağlar, kimyasal reaksiyonlar ve enerji hakkındaki temel kavramları tanımlar.

KÖH-9 Tıp ve insan bilimleri konusunda yöntemleri tanımlar.

Dönem 1 Kurul 1 Dersleri

 • Deontoloji ve Tıp Tarihi
 • Tıp Eğitimi ve Bilişimi
 • Bilim Felsefesi ve Tıp
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Organik Kimya

 

 

 

 

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Dönem 1 Kurul 2 

Molekülden Hücreye-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Proteinlerin temel yapı ve işlevlerini,hücrenin genetik materyalini, DNA, kromozomlar, genom, DNA replikasyonu, rekombinasyonu ve DNA’dan proteine genetik bilginin aktarımı ve kontrol mekanizmalarını ve epigenetiği anlatır.

KÖH-2 Moleküler Teknikler ve klinikte uygulamalarını kavrar.

KÖH-3 Diyetle alınan karbonhidratların ve lipidlerinmetabolik yollarını bilir. Bunlarla ilgili olarak glikoliz, glikuronik asit yolu, sitrik asit döngüsü, pentoz fosfat yolu ve glikoneogenez yollarını kavrar.

KÖH-4 Kan glikoz düzeyinin metabolik kontrolüne karbonhidrat ve lipid metabolizmasının etkilerini tanımlar.

KÖH-5 Organik kimyayadaki bağların özelliklerini, biyokimyaya kavramak için gerekli olan moleküllerin özelliklerini, karbonil gruplarını bu gruplarla ilgili nükleofilik katılma reaksiyonlarını açıklar.

KÖH-6 Biyofiziğin tanımını, fiziksel büyüklükler, SI Birim Sistemi ve genel denklemleri, fizik ve biyofiziğin farklılıkları ve ortak noktalarını, hücre zarı yapısı ve geçirgenliğindeki kuralları, aksiyon potansiyeli ve yaşam için önemini kavrar

KÖH-7 Nöron zarının elektriksel özelliklerini, sinirlerde sinyal iletimini, sinapsları, nörotransmiterleri, moleküler ve hücresel kas fizyolojisini tanımlar.

KÖH-8 Tıp etiğinin temel kavramlarını anlar, etik sorunlarını öğrenir ve tartışır.

KÖH-9 Kimyasal maddelerin, çözücülerin, laboratuvar malzemelerinin tanıtılması, sentez çalışmaları ve analiz uygulamalarını yapar.

KÖH-10 Proteinlerin ifade düzeyini ölçer, DNA enzim kesimini ve polimeraz zincir reaksiyonunu uygular.

KÖH-11 Spektrofotometre ile glikoz ölçümü yapar.

KÖH-12 Hasta hakları, mesleki değerler ve etik değerlerin önemini kavrar.

KÖH-13 Bilimsel araştırmaya başlama ve ilerlemede kullanılan yöntemleri kavrar.

Dönem 1 Kurul 2 Dersleri

 • Deontoloji ve Tıp Tarihi
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 • Organik Kimya
 • Biyokimya
 • Biyofizik
 • Fizyoloji
 • Bilimsel Araştırma ve Bilgiye Erişim

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

KÖH 12

          

X

     

KÖH 13

X

               

TOPLAM

X

X

 

X

      

X

     

 

Dönem 1 Kurul 3

Hücre Yapısı-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Hücresel membranların yapısını ve işlevini, hücre içi kompartmanları, hücre içi madde taşınımını, hücresel iletişim ve sinyal yolaklarını ve hücre iskeletleri ve protein sistemlerini açıklar.

KÖH-2 Hücre organellerini ve görevlerini açıklar.

KÖH-3 Hücre yapısında ve fonksiyonlarında görevli olan yağ asitleri ve yağların özelliklerini, sentezini, oksidasyonunu, çeşitlerini farklı yapıların metabolizmadaki işlevlerini, amino asitler ve özelliklerini açıklar.

KÖH-4 Eikosanoidlerin özelliklerini, hücre membranları ve membranlardan taşınma konusundaki yerini açıklar.

KÖH-5 Enerji üretiminin mekanizmasını ve fonksiyonel bozukluklarını açıklar.

KÖH-6 Metabolizma sonucu doğal olarak oluşan reaktif oksijen türleriyle antioksidanlar arasındaki ilişkiyi açıklar.

KÖH-7 Mikroorganizmaların genel özellikleri ile sınıflandırılmasını ve ekolojisini açıklar.

KÖH-8 Mikroorganizma genetiği ve çoğalması, antibimikrobiyal direnci konularını açıklar.

KÖH-9 Sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsi kavramlarını tanımlar.

KÖH-10 Davranışları etkileyen temel bilişsel ve duygusal faktörler hakkında tartışır.

KÖH-11 Bireyin genetik mirasından kaynaklanan ve kişiliğini oluşturan faktörlerin davranışlar üzerindeki etkilerini açıklar.

KÖH-12 Mikrobiyolojide kullanılan temel kültür ve mikroskobi yöntemlerini uygular.

KÖH-13 İmmünohistokimya ve mikroskobi yöntemini uygular.

KÖH-14 Hasta ve hekim ilişkisinde iletişim tekniklerinin önemini kavrar.

KÖH-15 Yaşam olaylarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini tartışabilir.

 

Dönem 1 Kurul 3 Dersleri

 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Biyokimya
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Davranış Bilimleri
 • Tıp ve İnsan Bilimleri

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

KÖH 10

          

X

     

KÖH 11

          

X

     

KÖH 12

 

X

              

KÖH 13

 

X

              

KÖH 14

            

X

   

KÖH 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

TOPLAM

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

Dönem 1 Kurul 4 

Biyolojik Düzenleme-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Hücreler arası bağlantıları, hücre tutunması ve hücre dışı matrisi, hücre döngüsü, yaşlanması ve ölümünü açıklar.

KÖH-2 Gelişim biyolojisi ve organ rejenerasyonunu, kök hücreleri ve rejeneratif tıpta kullanımını, kanser biyolojisi ve kansere yönelik tedavi yaklaşımlarını tanımlar

KÖH-3Beş temel dokunun temel yapısı ve işleyişi ile ilgili kavramları tanımlar.

KÖH-4 Beş temel dokunun tiplerini sayar, vücuttaki yerleşimlerini açıklar.

KÖH-5 Hücrenin yaşamını sürdürmesi için gerekli olan aminoasitleri ve dönüşüm ürünlerini açıklar, hastalıklardaki farklılıklarını açıklar.

KÖH-6 Metabolizma sırasında çıkan amonyağın yok edilme yollarını ve üre sentezinin mekanizmasını kan ve idrar değerlerini açıklar.

KÖH-7 Enzimlerin etki mekanizmasını, vitamin ve minarellerin enzim reaksiyonlarındaki etkinliğini kavrar.

KÖH-8 Sinyal- reseptör ilişkisini kavrar, hücre gelişimi ve farklılaşmasında sinyal iletinin önemini açıklar. Apoptozun önemini ve uyaran faktörleri sistematik şekilde tanımlar.

KÖH-9 Hormonların sınıflandırılmaları, etki mekanizmaları, genel özellikleri ve düzenlenmelerini açıklar. Hormon reseptörleri, hormonların kullandığı ikincil haberciler, serbest ve bağlı hormonlar arasındaki fark, hormonların temel etkileri hakkında bilgi sahibi olur.

KÖH-10 Vitaminleri sınıflayabilir ve koenzim özelliklerini açıklar. Metabolik reaksiyonlarda vitaminlerin koenzim olarak görevini kavrar.

KÖH-11 Minarelleri etkinliğini hücre içi reaksiyonlardaki görevini besinlerle ilişkisini tanımlar.

KÖH-12 Anatomi terminolojisinin genel kurallarını açıklar. Genel kemik ve eklem bilgisini açıklar.

KÖH-13 İnsan vücudunda bulunan tüm kemik ve eklemlerin isimlerini, tiplerini, bulundukları yerleri, fonksiyonları ve önemli özelliklerini sayar. Deri ve eklentileri, sinir sistemine ait yapılarını sayar.

KÖH-14 Temel istatistik yöntemleri ve tıp alanında hangi amaçla kullanıldığını belirtir. İstatistikte dağılım tiplerini ve özelliklerini sayar.

Dönem 1 Kurul 4 Dersleri

 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Biyokimya
 • Anatomi
 • Temel İstatistik

 

 

 

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

KÖH 12

 

X

              

KÖH 13

 

X

              

KÖH 14

X

               

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 1 Kurul 5

Hücreden İnsana-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Proteinleri yapı ve fonksiyonları yönünden değerlendirir, analiz yöntemlerini hangi amaçla kullanacağını açıklar.

KÖH-2 Protein denaturasyonunun klinik anlamını açıklar, hücre içi protein yıkımında gerçekleşen olayları kavrar.

KÖH-3 Tampon sistemlerini, asit baz dengesini, asidoz ve alkolozu örneklerle birlikte kavrar.

KÖH-4 Tıbbi genetikte temel kavramlarını ve kalıtım prensiplerini açıklar, genetik hastalıkları ve tanı yöntemlerini tanımlar.

KÖH-5 Genel ilkyardım kavramlarını tartışır.

KÖH-6 Travmalarda, çevresel acil durumlarda ve Zehirlenmelerde uygulanacak ilkyardımı tartışır.

KÖH-7 Hasta ve yaralı taşıma tekniklerini tanımlar.

KÖH-8 Sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt eder.

KÖH-9 Moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapar.

KÖH-10 Embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklar.

KÖH-11 Kafa kemikleri ve üzerindeki oluşumları ayırt eder.

KÖH-12 Üreme hücrelerini mikroskopta inceler.

KÖH-13 Hasta ve yaralı taşıma becerisi kazanır.

KÖH-14 Protein analiz becerisi kazanır.

KÖH-15 Baş, boyun ve gövde kaslarını gösterir.

KÖH-16 Kafa kemikleri ve üzerindeki oluşumları gösterir.

KÖH-17 Acil durumlarda uygunacak ilk yardımın önemini kavrar.

KÖH-18 Kemik kadavra gibi insan dokusuna ait örneklerde çalışırken gerekli sorumluluk ve saygı bilincinde olması gerektiğini önemser.

Dönem 1 Kurul 5 Dersleri

 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Biyokimya
 • Anatomi
 • İlkyardım ve Temel Yaşam Desteği

 

 

 

 

 

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

KÖH 12

 

X

              

KÖH 13

      

X

         

KÖH 14

 

X

              

KÖH 15

 

X

              

KÖH 16

 

X

              

KÖH 17

      

X

         

KÖH 18

   

X

            

TOPLAM

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem 1 Kurul 6

Kas-İskelet Sistemi-Öğrenim Hedefleri

KÖH-1 Sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt edebilir. (kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, gastrointestinal sistem, kardiovasküler sitem, genitoüriner sistem, endokrin sistem)

KÖH-2 Moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapabilir.

KÖH-3 Hastalıkları hücre biyolojisi ve histolojsi ile ilişkilendirebilir

KÖH-4 Embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklayabilir.

KÖH-5 Radyasyonun tanımını, radyasyonun çeşitlerini, elektromanyetik spektrumu, X-Ray ve MR,PET,  fMRI, EEG çalışma prensiplerini öğrenecektir.

KÖH-6 Kas Biyofiziği ve dinamiği, iskelet kas hücrelerinin yapısını, kayan flament teorisinde rol oynayan molekülleri, iskelet kas hücrelerinde meydana gelen aksiyon potansiyellerini, nöromusküler kavşak üzerinden kas hücrelerinin uyarılmasını anlayarak, EMG kayıt alma yöntemini ve kullanım alanlarını tanıyarak, sinir ve kas hücreleri arasındaki haberleşmenin nasıl oluştuğuna dair bilgi sahibi olacaktır.

KÖH-7 Hücre ve organ sistemlerinin işlevsel mekanizmalarını, birbirleri ile ilişkilerini ve vücuttaki fizyolojik kontrol mekanizmalarını açıklayabilmesi.

KÖH-8 Lokomotor sistem anatomisini tanır ve lokomotor sistemi oluşturan ögeleri bir araya getirerek fonksiyonlarını açıklar.

KÖH-9 Genel ve özel anatomi terimlerini betimler.

KÖH-10 Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlayabilecektir.

KÖH-11 Baş, boyun ve gövde kaslarını ayırt eder.

 

Dönem 1 Kurul 6 Dersleri

 • Histoloji ve Embriyoloji
 • Biyofizik
 • Fizyoloji
 • Anatomi
 • Fizyopatoloji

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

              

KÖH 11

 

X

              

TOPLAM

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM I KURUL DIŞI ZORUNLU DERSLER

 1. Akademik iletişim becerileri (I)
 2. Dental anatomi ve morfoloji
 3. Fonksiyonel okluzyon ve gnatolojiye giriş
 4. Koruyucu hekimlik

 

 

Akademik İletişim Becerileri (I)

Dersin Öğrenme Çıktıları

DÖH-1 . İngilizce’nin ileri yapilarini kavrayacak ve daha rahat kullanabilecek.

DÖH-2. Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendini rahatlikla ifade edebilecek.

DÖH-3. Hem gunluk hem akademik Ingilizce kulandiginda, katildigi diyaloglara ve yazdigi metinlere istedigi rengi rahatlıkla verebilecek.

DÖH-4. Tibbi akademik metinleri ve konusmalari, uzunlugu ve zorlugu farketmeksizin anlayabilecek.

DÖH-5. Dili kullanarak kendi akademik alanında araştırma yapabilecektir.

DÖH-6. Alanıyla ilgili literatür taraması yapabilecek.

DÖH-7. Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri takip edebilecek.

DÖH-8. Alanıyla ilgili makalelerin kritiğini yapabilecek.

DÖH-9. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir.

DÖH-10. Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak yazabilecektir.

DÖH-11. İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde sunum yapmak, soru sormak ve cevaplamak, herhangi bir savunmak veya karsi cikmak icin kullanır.

DÖH-12. İngilizce’yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır.

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 5

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

DÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

DÖH 10

 

 

         

X

    

DÖH 11

 

 

         

X

    

DÖH 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

DÖNEM I KURUL DIŞI ZORUNLU DERSLER

 

 1. Dental Anatomi ve Morfoloji

 

 1. Fonksiyonel Oklüzyon ve Gnatolojiye Giriş

 

 1. Koruyucu Hekimlik

 

 

Dental Anatomi ve Morfoloji

 

DÖH-1 Dişlerin anatomik ve fizyolojik özelliklerini tartışabilecektir.

 

DÖH-2 Genel dental morfolojik kavramları tanımlar.

 

DÖH-3 Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar.

 

DÖH-4 Ön ve arka grup dişleri birbirinden ayırt eder ve ön ve arka grup dişlerin çiğneme sistemindeki işlevlerini yorumlar.

 

DÖH-5 Ön ve arka grup dişlerin morfolojik yapılarını karşılaştırır.

 

DÖH-6 Dental formül, notasyon kavramı ve notasyon sistemlerini ayırt edebilir.

 

DÖH-7 Farklı numaralandırma sistemlerini ayırt eder.

 

DÖH-8 Dental ark, dentisyon ve dişlenme kavramlarını özetler.

 

DÖH-9 Daimi ve süt dişlenme arasındaki farkları örnekler.

 

DÖH-10 Daimi ve süt dişlenme paternlerini ve sürme zamanlarını aktarır.

 

DÖH-11 Temel dental manüplasyon becerilerini uygulayabilir.

 

DÖH-12 Diş hekimliği laboratuar malzemelerini tanır.

 

DÖH-13 Diş hekimliği laboratuar malzemelerini kullanabilir.

 

DÖH-14 Daimi dişlerin mum ve benzer laboratuar malzemesi kullanarak uygun oran ve büyüklükteki modellerini simüle eder.

 

DÖH-15 Dental arkın stabilizasyonu için gerekli kavramları tartışabilir.

 

 

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 9

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 10

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÖH 11

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÖH 12

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÖH 13

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÖH 14

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÖH 15

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOPLAM

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonksiyonel Oklüzyon ve Gnatolojiye Giriş

 

DÖH-1 İnsan çiğneme sitemini mekanizmasını tartışabilir.

 

DÖH-2 Temporomandibular eklemi tanımlayabilir.

 

DÖH-3 Temporomandibular eklemin bölümlerini, yapılarını ve görevlerini açıklayabilir.

 

DÖH-4 Alt çene hareketini, hareket eksenlerini ve düzlemlerini özetleyebilir.

 

DÖH-5 İnsan çiğneme sisteminin dişlerin oklüzal morfolojisi üzerine etkisini değerlendirebilir.

 

DÖH-6 Bennet açısı, kondil yolu eğimi, kesici yolu eğiminin oklüzyon üzerine etkilerini tartışabilir.

 

DÖH-7 Oklüzyon çeşitlerini birbirinden ayırt eder ve farklarını açıklar.

 

DÖH-8 Fonksiyonel yol tekniğinin restoratif işlemlerdeki önemini ve uygulama alanını özetler.

 

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 6

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 7

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖH 8

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koruyucu Hekimlik

 

DÖH 1 Sağlığın tanımını yapabilir, Sağlık dengesi ve yaşam kalitesini açıklayabilir.

 

DÖH 2 Ottowa Bildirgesini bilir, DSÖ 21. Yüzyıl 21 Hedef/ Yaşama Sağlıklı Başlangıçlar Gençlerin Sağlığının Korunması ve  Sağlığın Bileşenlerini bilir.

 

DÖH 3 Sağlığı Koruma Alanları, Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği/ Öğrencilere Yönelik Uygulama Ölçek Sonucunun Değerlendirilmesi, ve Küreselleşmenin Sağlık Üzerine Etkisini bilir. 

 

DÖH 4 Epidemiyoloji disiplininin tanımını ve sağlık hizmetlerinde kullanım alanları ile yöntemlerini bilir. 

 

DÖH 5 Çevre ve sağlık ilişkisini bilir,  Çevre kirliliğinin önlenmesinde bireysel ve mesleki sorumlulukları özümser.

 

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

KÖH 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

KÖH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

KÖH 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

KÖH 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

KÖH 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X