Geri
AKADEMİK

Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Swot Analizi Gerçekleştirdi

09.06.2020

Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi olarak akreditasyon sürecinde ön almak ve gelecek döneme ilişkin stratejileri belirlemek amacı ile  7-8 Mart 2020 günlerinde, Fakülte Dekanı, öğretim üyeleri, idari personel, lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşan bir grup ile Kavacık Yerleşkesi Güney Kampüs’te SWOT analizi yapıldı. Toplantı öncesinde çekirdek bir grup vasıtasıyla fırsatlar, tehditler, güçlü ve zayıf yönler bağlamında hem dış hem de iç çevreye ilişkin veriler toplandı ve bu veriler katılımcılara bir dosya halinde sunuldu.

Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Swot Analizi Gerçekleştirdi

İlk gün Fakülte Dekanı Prof. Dr. İ.Sina UÇKAN’ın açılış konuşması ile SWOT analizinin amacı belirtildi, tüm katılımcıların özgürce fikirlerini beyan etmelerinin önemi vurgulandı. Takiben, Fakülte Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Hanefi KURT tarafından SWOT analizi ile akreditasyon sürecine ilişkin bilgiler verdi. Çalıştay Koordinatörü Doç. Dr. Hakkı AKTAŞ, SWOT analizi hakkında katılımcılara önbilgi verdi. Çalıştay günde iki oturum olmak üzere, toplam dört oturumda 09:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Katılımcılar değerlendirmelerini yaparken aşağıdaki başlıklara yönelik değerlendirmeleri talep edildi.

1-      Müfredatın Değerlendirilmesi

2-      Fiziksel İmkânların Değerlendirilmesi

3-      Akademik ve İdari Personel

4-      Temel Bilimler

5-      Klinik Bilimler

6-      Bilimsel Eğitim ve Gelişim

7-      Entegre Klinik

8-      Kalite Yönetimi

9-      Araştırma ve Yayınlar

10-     Öğrenci ve İmkânları

11-     Mezunlar

7 Mart 2020 günü ilk oturumda öğretim üyeleri, idari personel, lisans ve lisansüstü öğrenciler 6-7 kişilik masalarda önce kendi bakış açıları ile fakültemizin fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek masalarındaki kâğıtlara masanın ortak değerlendirmesi olarak yazmış ve masalarında bırakmışlardır.

7 Mart 2020 günü ikinci oturumda öğretim üyeleri, idari personel, lisans ve lisansüstü öğrenciler karışık bir şekilde oturtularak 6-7 kişilik masalarda (her masada tüm gruplardan kişilerin homojen dağıtılmasına dikkat edilmiştir) bir önceki değerlendirmeyi de dikkate alarak ikinci bir “fırsat, tehdit, güçlü ve zayıf yönleri” kapsayacak değerlendirme yaparak yine masalarındaki kâğıtlara masanın ortak değerlendirmesi olarak yazmış ve masalarında bırakmışlardır.

8 Mart 2020 günü ilk oturumda Çalıştay Koordinatörü Doç. Dr. Hakkı AKTAŞ, esas rakip analizi hakkında katılımcılara önbilgi vermiş, takiben Dr. Duygu İLHAN uluslararası durumu belirleyebilmek için hazırladığı analizi katılımcılara takdim etmiştir. Takiben öğretim üyeleri, idari personel, lisans ve lisansüstü öğrenciler yine karışık (7 Mart 2020 günü ikinci oturumdan farklı bir karışım) bir şekilde oturtularak 6-7 kişilik masalarda (her masada tüm gruplardan kişilerin homojen dağıtılmasına dikkat edilmiştir) bir önceki değerlendirmeyi ve esas rakibimiz olan/olacak fakülteleri de dikkate alarak üçüncü bir “fırsat, tehdit, güçlü ve zayıf yönleri” kapsayacak değerlendirme yaparak ve bu sefer önceliklendirerek yine masalarındaki kâğıtlara masanın ortak değerlendirmesi olarak yazmış ve masalarında bırakmışlardır.

8 Mart 2020 günü ikinci oturumda Doç. Dr. Hakkı AKTAŞ’ın moderatörlüğünde tüm grupların değerlendirmeler ve önceliklendirmeleri dikkate alınarak, her bir boyut madde bazında tartışılmıştır. Ayrıca son oturumun sonunda her bir masadan bu bilgi ve bulgular dahilinde masa olarak bir misyon ve vizyon önerisi talep edilmiş, takiben mevcut misyon ve vizyon dikkate alınarak yeni misyon ve vizyon önerisi sunulmuştur


Bilgi Talep Formu