Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Haydar SUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı sağlık hizmeti veren kuruluşların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları hakkında öğrencilere bilgi ve bilinç kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Temel Kavramlar,2. Sağlık ve Sağlık Sistemi Unsurları,3. Sağlık Sistemininin Paydaşları ve Birbirlerine Olan Etkileri,4. Sağlığın Vazgeçilmez Ilkeleri,5. Hizmet Sunucularının ( Arz Edenlerin ) Görev ve Sorumlulukları,Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev ve Sorumlulukların Paylaştırılması,Görev ve Sorumluluklara ait Mevzuat,Vaka İncelemeleri I,Sağlık Hizmeti Sunucuların Örgütlenme Şekli,Türkiye’de Sağlık Kurum ve Kuruluşları,Sağlık Hizmet Sunumu Açısından Etik Değerler,Sağlık Yönetimi Açısından Etik Değerler, Malpraktis ve Yasal Sorumluluklar,Vaka Incelemeleri II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci,
1.Sağlık kurum ve kuruluşlarını tanıyabilecektir.
1.1.Kavramları derinlemesine anlar.
1.2.Kavramları karşılaştırır.
1.3.Kavramları analiz eder.
2.Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarını bilecektir.
2.1.Sağlık kurumlarını sınıflandırır.
2.2.Sağlık kurum ve kuruluşlarının çalışma ilkelerini bilir.
2.3.Sağlık Kurumu ve kuruluşu arasındaki farkı ayırt edebilir.
3.Sağlık sektörünü analiz edebilecektir.
3.1.Türk sağlık sektörünün kurum ve kuruluşlarını tanır.
3.2.Kurumların sorunlarını tartışır.
3.3.Türk sağlık sektörü kurum ve kuruluşları ile dünyadan örnekleri karşılaştırır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Temel Kavramlar
2 2. Sağlık ve Sağlık Sistemi Unsurları
3 3. Sağlık Sistemininin Paydaşları ve Birbirlerine Olan Etkileri
4 4. Sağlığın Vazgeçilmez Ilkeleri
5 5. Hizmet Sunucularının ( Arz Edenlerin ) Görev ve Sorumlulukları
6 Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev ve Sorumlulukların Paylaştırılması
7 Görev ve Sorumluluklara ait Mevzuat
8 Vaka İncelemeleri I
9 Sağlık Hizmeti Sunucuların Örgütlenme Şekli
10 Türkiye’de Sağlık Kurum ve Kuruluşları
11 Sağlık Hizmet Sunumu Açısından Etik Değerler
12 Sağlık Yönetimi Açısından Etik Değerler
13 Malpraktis ve Yasal Sorumluluklar
14 Vaka Incelemeleri II
Kaynaklar
Power Point sunumlar ve öğretim üyesinin önerdiği kitap, dergi, makale vb. kaynaklar
1.Sur, Haydar- Palteki, Tunçay, Hastane Yönetimi,Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2.Ünal Kuzgun, Nezih Varol, Sağlık Hukuku El Kitabı, Bayt Yayıncılık, İstanbul,2013 3.Mustafa Reşit Karahasan, Sorumluluk Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul 4. Özel Hastane Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları Av. Gültezer Hatırnaz Eroğul, Seçkin Yayınları, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu