Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK İDARE HUKUKU II 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Turan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık hukuku alanında idarenim görev ve yetkilerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Çalışanları,Sağlık Meslekleri Kurulu,Sağlık Meslekleri Kurulu Yaptırımları,Disiplin Sorumluluğu- İdare,Disiplin Sorumluluğu-Tabip Odaları,Hasta Hakları,Hasta Hakları,Bakanlığın Uyuşmazlık Çözme Yetkisi,İdarenin Sorumluluğu,İdarenin Sorumluluğu,Hekimlerin Kamu Hukukundan Kaynaklanan Hakları,Hekimlerin Kamu Hukukundan Kaynaklanan Hakları,Yargısal Denetim,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık çalışanlarına ilişkin mevzuatı belirleyebilecektir. 1, 14 A, C
1.1.Sağlık çalışanlarına ilişkin mevzuatı yorumlar. 1, 14
1.2.Sağlık çalışanlarının denetlenmesine ilişkin mevzuatı açıklar. 1, 14
1.3.Sağlık çalışanlarına uygulanacak yaptırımları değerlendirir. 1, 14
2.Hasta haklarını tanımlayabilecektir. 1, 14 A, C
2.1.Hasta haklarını açıklar. 1, 14
2.2.Hasta haklarını yorumlar. 1, 14
2.3.Hasta haklarına ilişkin uyuşmazlıkları çözer. 1, 14
3.Sağlık Hukukunda idare hukuku bakımından başvurulabilecek hukuki yolları belirleyebilecektir. 1, 14 A, C
3.1.Sağlık Bakanlığı'nın uyuşmazlık çözme yetkisini açıklar. 1, 14
3.2.Sağlık hukukuna ilişkin idari yargı yollarını açıklar. 1, 14
3.3.Sağlık Meslekleri Kurulu'nun yaptırım yetkisini açıklar. 1, 14
4.Sağlık hukukunda idarenin sorumluluğu kavramını açıklayabilecektir. 1, 14 A, C
4.1.İdarenin sorumluluğu kavramını yorumlar. 1, 14
4.2.İdarenin sorumluluğuna ilişkin örnekler verir. 1, 14
4.3.Hekimin kamu hukukundan kaynaklanan haklarını açıklar. 1, 14
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Çalışanları konu hakkında okuma yapma
2 Sağlık Meslekleri Kurulu konu hakkında okuma yapma
3 Sağlık Meslekleri Kurulu Yaptırımları konu hakkında okuma yapma
4 Disiplin Sorumluluğu- İdare konu hakkında okuma yapma
5 Disiplin Sorumluluğu-Tabip Odaları konu hakkında okuma yapma
6 Hasta Hakları konu hakkında okuma yapma
7 Hasta Hakları konu hakkında okuma yapma
8 Bakanlığın Uyuşmazlık Çözme Yetkisi konu hakkında okuma yapma
9 İdarenin Sorumluluğu konu hakkında okuma yapma
10 İdarenin Sorumluluğu konu hakkında okuma yapma
11 Hekimlerin Kamu Hukukundan Kaynaklanan Hakları konu hakkında okuma yapma
12 Hekimlerin Kamu Hukukundan Kaynaklanan Hakları konu hakkında okuma yapma
13 Yargısal Denetim konu hakkında okuma yapma
14 Genel Değerlendirme konu hakkında okuma yapma
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
MEVZUAT-SAĞLIK HUKUKU KİTAPLARI-İDARE HUKUKU KİTAPLARI

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu