Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Doç.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve Örnek vakalarla pekiştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Temel Hukuk Kavramlarına Giriş ,2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Giriş ,3. İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili mevzuatları tanıma ,4. İşveren, işveren vekili, işçi, işyeri kavramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından tanımlanması ,5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,9. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ,10. Altişveren Yönetmeliği ,11. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik,12. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ,13. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği ,14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını açıklayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, D
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını aktarabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Temel Hukuk Kavramlarına Giriş
2 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Giriş
3 3. İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili mevzuatları tanıma
4 4. İşveren, işveren vekili, işçi, işyeri kavramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından tanımlanması
5 5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6 6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
7 7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
8 8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
9 9. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
10 10. Altişveren Yönetmeliği
11 11. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik
13 12. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
13 13. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
14 14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Kaynaklar
1. İş Mevzuatı 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında hazırlanan tüm ulusal mevzuat

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 13 4 52
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 1 10 10
Toplam İş Yükü (Saat) 104
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu