Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZMETİ TEORİSİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Hüseyin Melih ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık hukukuna yön veren temel hukuki çerçeve hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Tanımı,Sağlık Hakkı Kavramı,Devletin Sağlık Hakkından Doğan Yükümlülüğü ve Sınırı,Sağlık Hizmeti Kavramı,Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği,Sağlık Hizmetlerinin Sürekliliği ve Düzenliliği,Sağlık Hizmetlerinin Uyarlanması,Sağlık Hizmetlerinin Eşitliği ve Meccaniliği,Özel hukuk Kişileri Tarafından Yürütülen Sağlık Hizmetlerinin Hukuki Durumu,Sağlık Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi,Sağlık Hizmetlerinin Özelleştirilmesi,Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişilerince Yürütülmesi,Özel Sağlık Hizmetlerinin Hukuki Rejimi,Sağlık Hizmetlerinin Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kamu Hizmeti ile ilgili bilgiler 1, 14 A, C
Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği Hakkında Genel Bilgiler 1, 14 A, C
Sağlık Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında genel bilgiler 1, 14 A, C
Sağlık Hukuku ile ilgili içtihatlar hakkında genel bilgiler 1, 14 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Tanımı konu hakkında okuma yapma
2 Sağlık Hakkı Kavramı konu hakkında okuma yapma
3 Devletin Sağlık Hakkından Doğan Yükümlülüğü ve Sınırı konu hakkında okuma yapma
4 Sağlık Hizmeti Kavramı konu hakkında okuma yapma
5 Sağlık Hizmetinin Hukuki Niteliği konu hakkında okuma yapma
6 Sağlık Hizmetlerinin Sürekliliği ve Düzenliliği konu hakkında okuma yapma
7 Sağlık Hizmetlerinin Uyarlanması konu hakkında okuma yapma
8 Sağlık Hizmetlerinin Eşitliği ve Meccaniliği konu hakkında okuma yapma
9 Özel hukuk Kişileri Tarafından Yürütülen Sağlık Hizmetlerinin Hukuki Durumu konu hakkında okuma yapma
10 Sağlık Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi konu hakkında okuma yapma
11 Sağlık Hizmetlerinin Özelleştirilmesi konu hakkında okuma yapma
12 Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişilerince Yürütülmesi konu hakkında okuma yapma
13 Özel Sağlık Hizmetlerinin Hukuki Rejimi konu hakkında okuma yapma
14 Sağlık Hizmetlerinin Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi konu hakkında okuma yapma
Kaynaklar
İdare Hukuku Kitapları, Dr. Hüseyin Melih Çakır: “Sağlık Hizmetlerinin Özel Hukuk Kişileri Tarafından Yürütülmesi”, 2015 İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu