Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SAĞLIK HAKKI 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersi Verenler Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası insan hakları belgelerinde güvenceye alınan sağlık hakkını, sağlık hakkının diğer hak ve özgürlüklerle ilişkisini, uluslararası yargı kararları çerçevesinde incelemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık hakkının normatif kaynakları ve hakkın özneleri,Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkı,Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Amerikan Devletleri Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Afrika Birliği Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı,Sağlık hakkından kaynaklanan genel ve özel yükümlülükler,Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşler,Sağlık hakkının yaşam hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkını işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisi,Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının gıda ve su hakkıyla ilişkisi,Sağlık hakkının çevre hakkıyla ilişkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A, C
1. Sağlık hakkının normatif kaynaklarını ve hakkın öznelerini tanımlar
1.1. Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkını açıklar.
1.2. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkını tanımlar.
1.3. Diğer bölgesel düzenlemeler çerçevesinde sağlık hakkını değerlendirir.
2. Sağlık hakkından kaynaklanan yükümlülükleri açıklar.
2.1. Genel ve özel yükümlülükleri tanımlar.
2.2. Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşleri açıklar
3. Sağlık hakkının diğer insan haklarıyla ilişkisini değerlendirir.
3.1. Sağlık hakkının yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisini açıklar.
3.2. Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisini değerlendirir.
3.3. Sağlık hakkının sosyal ve ekonomik haklarla ilişkisini tartışır.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık hakkının normatif kaynakları ve hakkın özneleri
2 Dünya Sağlık Örgütü Anayasası kapsamında sağlık hakkı
3 Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
4 Avrupa Konseyi Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
5 Amerikan Devletleri Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
6 Afrika Birliği Örgütü Sözleşmeleri kapsamında sağlık hakkı
7 Sağlık hakkından kaynaklanan genel ve özel yükümlülükler
8 Sağlık hakkının özüne ilişkin görüşler
9 Sağlık hakkının yaşam hakkıyla ilişkisi
10 Sağlık hakkını işkence ve kötü muamele yasağıyla ilişkisi
11 Sağlık hakkının özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla ilişkisi
12 Sağlık hakkının sosyal güvenlik hakkıyla ilişkisi
13 Sağlık hakkının gıda ve su hakkıyla ilişkisi
14 Sağlık hakkının çevre hakkıyla ilişkisi
Kaynaklar
Herhangi bir ders notu verilmeyecektir.
İzzet Mert Ertan, Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı, Legal Yayınları, İstanbul 2012 Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı (Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla), Legal Yayınları, İstanbul 2012

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 216
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu