Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK İDARE HUKUKU I 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Turan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık hukuku alanında idarenin görev ve yetkilerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Devlet Ve İdare Yapısı,Sağlık Bakanlığı Teşkilatı,Bakanlığın Yetkilerinin Genel Anlatımı,İlaç Sektörü,İlaç Sektörü,Sağlık Eğitimi Ve Araştırmalar,Sağlık Eğitimi Ve Araştırmalar,Sağlık Kuruluşları,Sağlık Kuruluşlarının Planlanması Açılması,Sağlık Kuruluşlarının Planlanması Açılması,Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi,Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi,Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık Bakanlığı'nın yapısını açıklayabilecektir. 1, 14 A, C
1.1.Sağlık Bakanlığı'nın yetkilerini belirler. 1, 14
1.2.Sağlık Bakanlığı'nın düzenleme yetkisini açıklar. 1, 14
1.3.Sağlık Bakanlığı'nın denetleme yetkisini açıklar. 1, 14
2.Sağlık sektörünün yapısını özetleyebilecektir. 1, 14 A, C
2.1.İlaç sektörünün yapısını açıklar. 1, 14
2.2.İlaç sektörüne ilişkin mevzuatı belirler. 1, 14
2.3.İlaç sektörüne ilişkin mevzuatı yorumlar. 1, 14
3.Sağlık kuruluşlarının yapısını açıklayabilecektir. 1, 14 A, C
3.1.Sağlık kuruluşlarının planlamasını açıklar. 1, 14
3.2.Sağlık kuruluşlarına ilişkin mevzuatı yorumlar. 1, 14
3.3.Sağlık kuruluşlarının denetim usulünü açıklar. 1, 14
3.4.Sağlık hizmetlerinin niteliğini değerlendirir. 1, 14
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Devlet Ve İdare Yapısı konu hakkında okuma yapma
2 Sağlık Bakanlığı Teşkilatı konu hakkında okuma yapma
3 Bakanlığın Yetkilerinin Genel Anlatımı konu hakkında okuma yapma
4 İlaç Sektörü konu hakkında okuma yapma
5 İlaç Sektörü konu hakkında okuma yapma
6 Sağlık Eğitimi Ve Araştırmalar konu hakkında okuma yapma
7 Sağlık Eğitimi Ve Araştırmalar konu hakkında okuma yapma
8 Sağlık Kuruluşları konu hakkında okuma yapma
9 Sağlık Kuruluşlarının Planlanması Açılması konu hakkında okuma yapma
10 Sağlık Kuruluşlarının Planlanması Açılması konu hakkında okuma yapma
11 Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi konu hakkında okuma yapma
12 Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi konu hakkında okuma yapma
13 Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri konu hakkında okuma yapma
14 Genel Değerlendirme konu hakkında okuma yapma
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
MEVZUAT-YARGI KARARLARI

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu