Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK PERSONELİNİN İŞLEDİĞİ SUÇLAR 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra ALAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra ALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık çalışanlarının işlediği suçların kapsamını belirleme ve bu konuya yönelik düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olması.
Dersin İçeriği Bu ders; Hukukta Sağlık Mesleği Mensubu Kavramı ,Taksirle Yaralama ve Öldürme Suçları ,Sağlık Personelinin Görevini Kötüye Kullanması ,Organ ve Doku Ticareti Suçları,İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları,Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Bakımından İhmal Suretiyle Kasten Öldürme,Kısırlaştırma Suçu,Çocuk Düşürme ve Çocuk Düşürtme Suçu,Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Bakımından Resmi Belgede Sahtecilik,Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Açısından Genital Muayene ,Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu,Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Bakımından Bıçak Parası Meselesi,Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması,Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Bakımından Ötenazi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: 12, 2, 3 A, C
Sağlık çalışanlarının işlediği suçlar konusunda bilgi sahibi olacaktır. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hukukta Sağlık Mesleği Mensubu Kavramı
2 Taksirle Yaralama ve Öldürme Suçları
3 Sağlık Personelinin Görevini Kötüye Kullanması
4 Organ ve Doku Ticareti Suçları
5 İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları
6 Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Bakımından İhmal Suretiyle Kasten Öldürme
7 Kısırlaştırma Suçu
8 Çocuk Düşürme ve Çocuk Düşürtme Suçu
9 Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Bakımından Resmi Belgede Sahtecilik
10 Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Açısından Genital Muayene
11 Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu
12 Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Bakımından Bıçak Parası Meselesi
13 Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması
14 Sağlık Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu Bakımından Ötenazi
Kaynaklar
Verilmeyecektir.
Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 19. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2021. Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020. Bahri Öztürk/Durmuş Tezcan ve Diğerleri, Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021. Ayşe Nuhoğlu/Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu