Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan haklarının sağlık hizmetlerindeki yansıması olan hasta hakları ve tıp etiğinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi tıp ve hukuk uygulaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ders kapsamında tıp hukuku ve etiğinin güncel sorunları çerçevesinde temel kavramlar açıklanarak, hasta haklarının güncel uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hasta haklarının gelişimi ve güncel uluslararası hasta hakları bildirgeleri,2.Tıbbi teknolojinin gelişimi çerçevesinde ortaya çıkan yeni tıbbi uygulamalar ve sorunların genel olarak değerlendirilmesi,3. Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, aydınlatılmış onam...,4. Özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam; klinik araştırmalar, çocuklar, karar verme yetisi olmayan hastalar...,5.Yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlar; kişi, kişilik kavramları, embriyo üzerinde deneyler, embriyo dondurulması, cinsiyet seçimi.....,6.Yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlar; kürtaj, klonlama, gen analizleri,7. Yaşamın sonu ağırlıklı güncel sorunlar; ölüm, ölüm anının belirlenmesi, ötenazi....,8. Gen analizleri; yararları ve sakıncaları.,9.Yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasından kaynaklanan hukuki ve etik sorunlar, konuya ilişkin yaklaşımlar.,10. Üremeye yardımcı yeni teknikler ve hukuki boyutu, heterolog ve homolog yapay döllenme, embriyo nakli ve hukuki sorunlar, taşıyıcı annelik.,11. Sağlık turizmi; tarihçesi, gelişimi ve türleri,12. Sağlık turizmi; hukuki, etik boyutu ve bu konuya ilişkin güncel tartışmalar.,13.Olgu tartışması,14.Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Sağlık hukukunun dayandığı ilkeleri ve uygulamaları tanıyabilecektir.
1.1.Sağlık hukukuna ilişkin temel ilkeleri, hukukî kavramları, ve bunların gelişim sürecini anlatır.
1.2.Hukuk kurallarının, sağlık hukuku alanında düzenleyici rolünü açıklar.
1.3.Yeni gelişmelerin ortaya çıkardığı gereksinimleri tanımlar.
2.Tıp alanındaki değişimlere paralel olarak hukuk kuralları ile arasındaki ilişkileri ifade edebilecektir.
2.1.Sosyal, siyasi, ekonomik, teknolojik gelişim ve değişimlere bağlı olarak sağlık hukuku alanında günümüze kadar ortaya çıkan bakış açısı ile hukuk kurallarında görülen değişimleri ilişkilendirir.
3.Tıp hukuku kurallarını, çağdaş hukukları etkileyen temel konu ve kavramlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecektir.
3.1.Sağlık hukuku alanındaki güncel konuları, evrensel hukuk normları ve farklı düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
2.2. Sağlık hukuku alanında doğruya ya da dolaylı olarak etkili olan etik ve hukuki yaklaşımları özetler.
2.3. Tıp hukukun temel kavram ve kurallarını tanımasına bağlı olarak, bunları hukukun diğer alanlarındaki düzenlemelerle birlikte değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hasta haklarının gelişimi ve güncel uluslararası hasta hakları bildirgeleri
2 2.Tıbbi teknolojinin gelişimi çerçevesinde ortaya çıkan yeni tıbbi uygulamalar ve sorunların genel olarak değerlendirilmesi
3 3. Temel hasta haklarının güncel yaklaşımla ele alınması; mahremiyet hakkı, aydınlatılmış onam...
4 4. Özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam; klinik araştırmalar, çocuklar, karar verme yetisi olmayan hastalar...
5 5.Yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlar; kişi, kişilik kavramları, embriyo üzerinde deneyler, embriyo dondurulması, cinsiyet seçimi.....
6 6.Yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutlar; kürtaj, klonlama, gen analizleri
7 7. Yaşamın sonu ağırlıklı güncel sorunlar; ölüm, ölüm anının belirlenmesi, ötenazi....
8 8. Gen analizleri; yararları ve sakıncaları.
9 9.Yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasından kaynaklanan hukuki ve etik sorunlar, konuya ilişkin yaklaşımlar.
10 10. Üremeye yardımcı yeni teknikler ve hukuki boyutu, heterolog ve homolog yapay döllenme, embriyo nakli ve hukuki sorunlar, taşıyıcı annelik.
11 11. Sağlık turizmi; tarihçesi, gelişimi ve türleri
12 12. Sağlık turizmi; hukuki, etik boyutu ve bu konuya ilişkin güncel tartışmalar.
13 13.Olgu tartışması
14 14.Genel değerlendirme
Kaynaklar
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleri
Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında sağlık hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilere sahiptir.
X
0
Sağlık hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kavrayarak bağlantı kurar.
X
0
Sağlık hukuku alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi hukuki problemlerin çözümünde kullanır.
X
0
Sağlık hukukuna dair bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir.
X
0
Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
0
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
0
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık hukuku alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
0
Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu