Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR USLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Yeter DEMİR USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık sistemlerinin özelliklerini belirlenerek, ülkelerin sağlık harcamalarını ve dolayısıyla sağlıkla alakalı çeşitli çıktılarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesini ve doğru zaman da, doğru yerde, doğru şekilde kullanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Sistemleri Kavramı,Sağlık Sistemleri Organizasyonu Kavramı,Sağlık Sistemleri Modelleri,Sağlık Sistemleri Modellerinin Özellikleri,Beveridge Modeli (Ulusal Sağlık Hizmeti),Bismarck Modeli,Ulusal Sağlık Sigortası Modeli,Cepten Ödeme Modeli,ABD Modeli,Türkiye Modeli (Genel Sağlık Sigortası),Sağlık Sistemleri Modellerinin Avantajları,Sağlık Sistemleri Modellerinin Dezavantajları,Ülkelerin Sağlık Sistemleri Tercih Etme Sebepleri,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. Sağlık sistemleri kavramını, 2. Sağlık sitemleri organizasyonu kavramını, 3. Sağlık sistemleri modellerini ve özelliklerini, 4. Sağlık sistemleri modellerinin avantajlarını, 5. Sağlık sistemleri modellerinin dezavantajlarını, 6. Ülkelerin sağlık sistemi modellerini tercih etme sebeplerini, öğrenecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Sistemleri Kavramı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2 Sağlık Sistemleri Organizasyonu Kavramı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3 Sağlık Sistemleri Modelleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4 Sağlık Sistemleri Modellerinin Özellikleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5 Beveridge Modeli (Ulusal Sağlık Hizmeti) Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6 Bismarck Modeli Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7 Ulusal Sağlık Sigortası Modeli Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8 Cepten Ödeme Modeli Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9 ABD Modeli Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10 Türkiye Modeli (Genel Sağlık Sigortası) Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11 Sağlık Sistemleri Modellerinin Avantajları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12 Sağlık Sistemleri Modellerinin Dezavantajları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13 Ülkelerin Sağlık Sistemleri Tercih Etme Sebepleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14 Vaka Çalışması Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık ekonomisi alanında teorik bilgileri kullanabilir.
0
Sağlık ekonomisi alanındaki uygulamaya yönelik çalışmaları analiz eder ve yorumlar.
0
Sağlık ekonomisi alanında karşılaşılan sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda politika önerebilir.
0
Sağlık ekonomisi teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanabilir.
0
Ekonomik analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
0
Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetim kültürüne sahip olur.
0
Gerek bireysel gerekse takım bazlı nitelikli proje geliştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine dair farkındalığı gelişir, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir ve karşılaştığı fikirleri eleştirebilir.
0
Fikirlerini ve önerilerini nicel ve nitel verilere dayanarak ilgili kişiler (bürokrat, uzman, iş adamı, yönetici vb.) ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde paylaşma yeteneğine sahip olur.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yoluyla görüşlerini iletebilir.
0
Mesleki bilgileri, etik değerler ve sosyal haklar ışığında değerlendirebilir.
0
Sağlık ekonomisi alanına dair elde ettiği uzmanlıkla, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu