Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Politika ve sağlık politikaları kavramlarını öğrenmek, çeşitli örnekler üzerinden sağlık poltikalarının hazırlanma, uygulanma ve izlenme süreçlerini incelemek.
Dersin İçeriği Bu ders; Başlıklar,1-Politika ve sağlık politikaları kavramları, 2-Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolü,3-Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolü,4-Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeni,5-Politika oyuncuları ve paydaşlar,6-Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamı,7-Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemi,8-Sağlık politikalarında süreç yönetimi,9-Neoliberal politikalar ve sağlık,10-Olgu sunumları: 4 öğrenci,11-Olgu sunumları: 4 öğrenci,12-Olgu sunumları: 4 öğrenci,13-Olgu sunumları: 4 öğrenci,14-Genel tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1-Sağlık politikası kavramının anlamını, 1, 2 A
2-Ülke ve/ya kurum düzeyinde politikaların bileşenlerini, 1, 2 A
3-Sağlık politika üçgenini kullanarak politika hazırlayabilmeyi, 1, 2 A
4-Politikaların bileşenlerini kullanarak değerlendirme yapabilmeyi, 1, 2 A
5-Çeşitli ülkelerdeki sağlık politikası örneklerini, 1, 2 A
6-Çeşitli sağlık konularında yürütülen politika örneklerini öğrenecektir 1, 2 A
7-Sağlık bakım sistemlerinin farklı alanlarındaki sağlık politikaları. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Başlıklar
2 1-Politika ve sağlık politikaları kavramları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3 2-Devlet ve hükümetlerin sağlık politikalarındaki rolü Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4 3-Özel sektörün sağlık politikalarındaki rolü Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5 4-Sağlık politikalarının bileşenleri, politika üçgeni Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6 5-Politika oyuncuları ve paydaşlar Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7 6-Sağlık politikaları için uygun zemin ve ortamın anlamı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8 7-Sağlık politikalarında “içerik” kavramı ve önemi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9 8-Sağlık politikalarında süreç yönetimi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10 9-Neoliberal politikalar ve sağlık Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11 10-Olgu sunumları: 4 öğrenci Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12 11-Olgu sunumları: 4 öğrenci Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13 12-Olgu sunumları: 4 öğrenci Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14 13-Olgu sunumları: 4 öğrenci Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
15 14-Genel tartışma Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynaklar
1-Hayran O. Kanıta Dayalı, İnsan Odaklı Sağlık Yönetimi. Yüce Yayım, İstanbul, 2016. 2-Almgren G. Health Care Politics, Policy and Services: A Social Justice Analysis. 2nd ed. Springer Publishing Company, New York, 2013. 3-Gilson L (ed.). Health policy and systems research: a methodology reader. Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization. Geneva, 2012. 4-Hayran O. Sağlık Yönetimi Yazıları. SAGEYA Yayınevi, Ankara, 2012. 5-Berman P, Bitran R. Health Systems Analysis for Better Health System Strengthening. World Bank, Washington DC, 2011 6-Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Open University Press, London, 2005. 7-Rovner J. Health care policy and politics A to Z. 3rd edition. CQ Press, Washington, 2009. 8-Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık ekonomisi alanında teorik bilgileri kullanabilir.
0
Sağlık ekonomisi alanındaki uygulamaya yönelik çalışmaları analiz eder ve yorumlar.
0
Sağlık ekonomisi alanında karşılaşılan sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda politika önerebilir.
0
Sağlık ekonomisi teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanabilir.
0
Ekonomik analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
0
Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetim kültürüne sahip olur.
0
Gerek bireysel gerekse takım bazlı nitelikli proje geliştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine dair farkındalığı gelişir, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir ve karşılaştığı fikirleri eleştirebilir.
0
Fikirlerini ve önerilerini nicel ve nitel verilere dayanarak ilgili kişiler (bürokrat, uzman, iş adamı, yönetici vb.) ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde paylaşma yeteneğine sahip olur.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yoluyla görüşlerini iletebilir.
0
Mesleki bilgileri, etik değerler ve sosyal haklar ışığında değerlendirebilir.
0
Sağlık ekonomisi alanına dair elde ettiği uzmanlıkla, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu