Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HUKUKU VE BİYOETİK 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan haklarının sağlık hizmetlerindeki yansıması olan hasta hakları ve tıp etiğinin temel kavramlarının öğrenilmesi ve hayata geçirilmesi tıp ve hukuk uygulaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ders kapsamında tıp hukuku ve etiğinin güncel sorunları çerçevesinde temel kavramlar açıklanarak, hasta haklarının güncel uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi.,Sağlık hukuku güncel sorunlarının sosyo-kültürel temelleri ,Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası hasta hakları bildirgeleri ,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları,Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda tıbbi uygulama hatalarının tanımı ve sık karşılaşılan tıbbi uygulama hataları ,Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutları,Aydınlatılmış onamın yasal boyutu, özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam ,Tıpta toplumsal etik anlayışı: Kaynakların dağıtımı, organ nakli,Klinik araştırma kavramı, tarihçe ve gelişimi, konuya ilişkin temel ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler.,Klinik araştırmalar konusunda hukuki ve etik sorunlar, tartışmalar.,Biyo-tıp teknolojilerine eleştirel bakış ve örnek olaylar,Olgu tartışması,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hukuk kurallarının, sağlık hukuku alanında düzenleyici rolünü açıklar. 1, 12, 2, 3 A, C
Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi. 1, 12, 2, 3 A, C
Sağlık hukukuna ilişkin temel ilkeleri, hukuki kavramları, ve bunların gelişim sürecini anlatır.
Yeni gelişmelerin ortaya çıkardığı gereksinimleri tanımlar.
Tıp alanındaki değişimlere paralel olarak, hukuk kuralları ile arasındaki ilişkileri ifade edecektir.
Sosyal, siyasi, ekonomik, teknolojik gelişim ve değişimlere bağlı olarak sağlık hukuku alanında günümüze kadar ortaya çıkan bakış açısı ile hukuk kurallarında görülen değişimleri ilişkilendirir.
Sağlık hukuku alanında doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak etkili olan etik ve hukuki yaklaşımları özetler.
Tıp hukukun temel kavram ve kurallarını tanımasına bağlı olarak, bunları hukukun diğer alanlarındaki düzenlemelerle birlikte değerlendirir.
Tıp hukuku kurallarını, çağdaş hukukları etkileyen temel konu ve kavramlarla karşılaştırmalı olarak değerlendirecektir.
Sağlık hukukuna ilişkin güncel konular hakkında hukuki bakış açısına sahip olacaktır.
Sağlık hukuku alanındaki güncel konuları, evrensel hukuk normları ve farklı düzenlemeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirir. 1, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık hukuku alanında ortaya çıkan güncel sorunların ve bu sorunların ortaya çıkış nedenlerinin belirlenmesi. Sağlık hukuku güncel konularının genel değerlendirilmesi.
2 Sağlık hukuku güncel sorunlarının sosyo-kültürel temelleri
3 Hasta haklarının gelişimi ve uluslararası hasta hakları bildirgeleri
4 Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması
5 Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları
6 Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sağlık hukukuna yansıması sonucunda tıbbi uygulama hatalarının tanımı ve sık karşılaşılan tıbbi uygulama hataları
7 Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutları
8 Aydınlatılmış onamın yasal boyutu, özelliği olan tıbbi müdahalerlerde aydınlatılmış onam
9 Tıpta toplumsal etik anlayışı: Kaynakların dağıtımı, organ nakli
10 Klinik araştırma kavramı, tarihçe ve gelişimi, konuya ilişkin temel ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler.
11 Klinik araştırmalar konusunda hukuki ve etik sorunlar, tartışmalar.
12 Biyo-tıp teknolojilerine eleştirel bakış ve örnek olaylar
13 Olgu tartışması
14 Genel değerlendirme
Kaynaklar
power point sunumlar, ele alınan konuya ilişkin olarak önerilecek çalışma metinleri
Ders notları, ele alınan konuya ilişkin önerilecek olan makale, kitap veya elektronik ortamdaki kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık ekonomisi alanında teorik bilgileri kullanabilir.
0
Sağlık ekonomisi alanındaki uygulamaya yönelik çalışmaları analiz eder ve yorumlar.
0
Sağlık ekonomisi alanında karşılaşılan sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda politika önerebilir.
0
Sağlık ekonomisi teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanabilir.
0
Ekonomik analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
0
Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetim kültürüne sahip olur.
0
Gerek bireysel gerekse takım bazlı nitelikli proje geliştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine dair farkındalığı gelişir, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir ve karşılaştığı fikirleri eleştirebilir.
0
Fikirlerini ve önerilerini nicel ve nitel verilere dayanarak ilgili kişiler (bürokrat, uzman, iş adamı, yönetici vb.) ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde paylaşma yeteneğine sahip olur.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yoluyla görüşlerini iletebilir.
0
Mesleki bilgileri, etik değerler ve sosyal haklar ışığında değerlendirebilir.
0
Sağlık ekonomisi alanına dair elde ettiği uzmanlıkla, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu