Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Epidemiyolojinin temel stratejilerini değerlendirmek ve epidemiyolojik çalışmaları bir yönetim aracı olarak kullanma becerilerini öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders Konu başlıkları,1-Epidemiyolojiye giriş: Tanım ve kullanım alanları,2-Kanıta Dayalı Yönetim ve Epidemiyoloji,3-Değişken, Veri, Enformasyon, Bilgi,4-Epidemiyolojik araştırma türleri: Gözlemsel araştırmalar,5-Epidemiyolojik araştırma türleri: Deneysel araştırmaları,6-Nedensellik ve risk kavramları,7-Sağlık, hastalık kavramları ve belirleyicileri,8-Sağlık durumu ve sağlık düzeyi ölçütleri,9-Hastalanma ve ölüm ölçütleri,10-Ölçütlerin standardizasyonu,11-Yaşam Kalitesi ve Hastalık Yükü kavramları,12-Sağlık hizmetlerini değerlendirme: TKY ölçütleri,13-Sağlık hizmetlerini değerlendirme: Hizmet kullanım ölçütleri,14-Epidemiyolojik ve Demografik Geçiş Teorileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Epidemiyolojinin tanımını, önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışabilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
1.1. Epidemiyolojiyi ve önemini tanır, kullanım alanlarını ve veri kaynaklarını belirler. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
1.2. Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisini ve nedensellik faktörlerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
1.3. Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini ve araştırma tiplerini ayırt edebilir. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
2. Farklı sağlık sorunlarının incelenmesinde epidemiyolojik yaklaşımı değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
2.1. Sağlık ve hastalığın belirleyicilerinin değerlendirilmesinde epidemiyolojik yöntemleri kullanır. 1, 10, 14, 2 A, C
2.2. Bulaşıcı hastalıklar kontrol programlarını değerlendirir. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
2.3. Bulaşıcı olmayan hastalıkların ve kronik hastalıkların kontrolü programlarını değerlendirir. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
3. Epidemiyoloji ile sağlık politikaları arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
3.1. Sağlık hizmetlerinin planlanması ve programların değerlendirilmesinde epidemiyolojik prensipleri uygular. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
3.2. Sağlık göstergelerini yorumlar ve sağlığı ölçer. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
3.3. Sağlık politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesinde epidemiyolojik yöntemleri kullanır. 1, 10, 14, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders Konu başlıkları
2 1-Epidemiyolojiye giriş: Tanım ve kullanım alanları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3 2-Kanıta Dayalı Yönetim ve Epidemiyoloji Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4 3-Değişken, Veri, Enformasyon, Bilgi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5 4-Epidemiyolojik araştırma türleri: Gözlemsel araştırmalar Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6 5-Epidemiyolojik araştırma türleri: Deneysel araştırmaları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7 6-Nedensellik ve risk kavramları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8 7-Sağlık, hastalık kavramları ve belirleyicileri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9 8-Sağlık durumu ve sağlık düzeyi ölçütleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10 9-Hastalanma ve ölüm ölçütleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11 10-Ölçütlerin standardizasyonu Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12 11-Yaşam Kalitesi ve Hastalık Yükü kavramları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13 12-Sağlık hizmetlerini değerlendirme: TKY ölçütleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14 13-Sağlık hizmetlerini değerlendirme: Hizmet kullanım ölçütleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
15 14-Epidemiyolojik ve Demografik Geçiş Teorileri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1-“Managerial epidemiology for health care organizations” Peter J. Fos, David J. Fine., 2nd ed., 2005, Jossey-Bass, San Francisco, ABD. 2-“Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler” Osman Hayran, Nobel Tıp Kitabevleri, 2012, İstanbul, Türkiye. 3-“Temel Epidemioloji” R. Bonita, R. Beaglehole, T. Kjellström. 2. baskı. Dünya Sağlık Örgütü Yayını, 2006, Tercüme yayın: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu, 2009. 4-“Epidemiology: Principles and Practical Guidelines” Jan Van den Broeck, Jonathan R. Brestoff, Eds., 2013, Springer. 5-“Epidemiology and Demography in Public Health” Japhet Killewo (Ed. In Chief), H. Kristian Heggenhougen, Stella R. Quah (Eds.), 2010, Elsevier. 6-“Modern Methods for Epidemiology” Yu-Kang Tu, Darren C. Greenwood (Eds.), Springer, 2012. 7-“Sağlık Yönetimi Yazıları” Osman Hayran, SAGEYA Yayınevi, 2012. 8-“Hastane Yönetimi” Haydar Sur, Tunçay Palteki (editörler), Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. 9-“Managerial Epidemiology: Practice, Methods, and Concepts” G. E. Alan Dever, Jones and Bartlett Publishers, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık ekonomisi alanında teorik bilgileri kullanabilir.
0
Sağlık ekonomisi alanındaki uygulamaya yönelik çalışmaları analiz eder ve yorumlar.
0
Sağlık ekonomisi alanında karşılaşılan sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda politika önerebilir.
0
Sağlık ekonomisi teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanabilir.
0
Ekonomik analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
0
Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetim kültürüne sahip olur.
0
Gerek bireysel gerekse takım bazlı nitelikli proje geliştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine dair farkındalığı gelişir, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir ve karşılaştığı fikirleri eleştirebilir.
0
Fikirlerini ve önerilerini nicel ve nitel verilere dayanarak ilgili kişiler (bürokrat, uzman, iş adamı, yönetici vb.) ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde paylaşma yeteneğine sahip olur.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yoluyla görüşlerini iletebilir.
0
Mesleki bilgileri, etik değerler ve sosyal haklar ışığında değerlendirebilir.
0
Sağlık ekonomisi alanına dair elde ettiği uzmanlıkla, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 15 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 3 9
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 149
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu