Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE SAĞLIK SİGORTACILIĞI 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMİR USLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Yeter DEMİR USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık, sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve genel sağlık sigortası kavramlarını açıklayarak farklılıklarını belirlemek ve bir birleri ile koordineli bir şekilde genel sağlık sigortası ve sağlık sigortacılığı sürecinin en doğru şekilde yürütülmesini göstermek.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık ve Sağlık Sigortası Kavramı,Genel Sağlık Sigortası ,Genel Sağlık Sigortası Esasları,Genel Sağlık Sigortası Kapsamı ,Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları, Genel Sağlık Sigortası Süreçleri ,Vaka Çalışması,Sağlık Sigortacılığı,Dünyada Sağlık Sigortası,Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sigortacılığı,Türkiye' de Sağlık Sigortası Türleri,Tamamlayıcı Sağlık Sigortası,Özel Sağlık Sigortası,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersin sonunda öğrenciler;1. Sağlık kavramını, 2. Sağlık sigortası kavramını, 3. Özel sağlık sigortası, 4. Tamamlayıcı sağlık sigortası kavramını, 5. Genel sağlık sigortası kavramını,6. Bu kavramların bir birleri ile olan ilişkilerini,öğrenecekler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık ve Sağlık Sigortası Kavramı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
2 Genel Sağlık Sigortası Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
3 Genel Sağlık Sigortası Esasları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
4 Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
5 Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
6 Genel Sağlık Sigortası Süreçleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
7 Vaka Çalışması Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
8 Sağlık Sigortacılığı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
9 Dünyada Sağlık Sigortası Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
10 Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sigortacılığı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
11 Türkiye' de Sağlık Sigortası Türleri Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
12 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
13 Özel Sağlık Sigortası Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
14 Vaka çalışması Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi.
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık ekonomisi alanında teorik bilgileri kullanabilir.
0
Sağlık ekonomisi alanındaki uygulamaya yönelik çalışmaları analiz eder ve yorumlar.
0
Sağlık ekonomisi alanında karşılaşılan sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda politika önerebilir.
0
Sağlık ekonomisi teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanabilir.
0
Ekonomik analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
0
Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetim kültürüne sahip olur.
0
Gerek bireysel gerekse takım bazlı nitelikli proje geliştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine dair farkındalığı gelişir, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir ve karşılaştığı fikirleri eleştirebilir.
0
Fikirlerini ve önerilerini nicel ve nitel verilere dayanarak ilgili kişiler (bürokrat, uzman, iş adamı, yönetici vb.) ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde paylaşma yeteneğine sahip olur.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yoluyla görüşlerini iletebilir.
0
Mesleki bilgileri, etik değerler ve sosyal haklar ışığında değerlendirebilir.
0
Sağlık ekonomisi alanına dair elde ettiği uzmanlıkla, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu