Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE UYGULAMALARI VE KALİTE YÖNETİMİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Gökhan AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık hizmetlerinde kalite bilincini oluşturmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmede kullanılan teknikleri ve uygulamaları vererek kalite yönetimini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörler,Sağlık hizmetlerinde kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikler, Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme kavramı ve yönetimi,Sağlık hizmetlerinde Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler,Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki ve yönetimindeki rolü ,Sağlık hizmetlerinde kalite çemberleri, Deming çevrimi , Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking),Kalite uygulamaları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering),Kalite uygulamaları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynaktan Yararlanma (Outsourcing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli , Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 1, Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 2, Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 3,Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
10.
1. Sağlık hizmetlerinde kalite ve kalite ile ilgili kavramları açıklayabilecektir.
2. Sağlık hizmetlerinde kalitenin türlerini ve kaliteyi etkileyen faktörleri anlatır
3. Sağlık hizmetlerinde kalitenin boyutlarını sınıflar
4. Sağlık hizmetlerinde kalite gelişimini tartışabilir.
5. Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme faaliyetlerini örnekleyebilir.
6. Sağlık hizmetlerinde kalite çemberleri ve Deming çevrimini yorumlar.
7. Sağlık hizmetlerinde süreçlerin yeniden yapılandırılmasını açıklar
8. Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme tekniklerini kullanabilir
9. İstatistik bilgileri yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde kalite, kaliteyi etkileyen faktörler
2 Sağlık hizmetlerinde kalitenin boyutları, hizmet işletmesi olarak sağlık kuruluşlarının özellikler
3 Hastanelerde kalitenin ortaya çıkışı ve gelişimi, sürekli kalite iyileştirme kavramı ve yönetimi
4 Sağlık hizmetlerinde Kalite yönetim sisteminin sağlık hizmetlerindeki başarısı için gerekli faktörler
5 Sağlık Hizmetlerinde Komitelerin kalite iyileştirmedeki ve yönetimindeki rolü
6 Sağlık hizmetlerinde kalite çemberleri, Deming çevrimi
7 Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama (Benchmarking)
8 Kalite uygulamaları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinde Süreç yenileme (Reengineering)
9 Kalite uygulamaları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynaktan Yararlanma (Outsourcing) ve personeli güçlendirme, iş mükemmelliği modeli
10 Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 1
11 Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 2
12 Sağlık Hizmetlerinde Kalite iyileştirmede uygulanan teknikler 3
13 Vaka çalışması
14 Vaka çalışması
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Sağlık ekonomisi alanında teorik bilgileri kullanabilir.
0
Sağlık ekonomisi alanındaki uygulamaya yönelik çalışmaları analiz eder ve yorumlar.
0
Sağlık ekonomisi alanında karşılaşılan sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda politika önerebilir.
0
Sağlık ekonomisi teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri kullanabilir.
0
Ekonomik analiz yapmaya yardımcı olan en az bir bilgisayar programını (SPSS, Eviews, STATA, R ve MATLAB) kullanabilir.
0
Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetim kültürüne sahip olur.
0
Gerek bireysel gerekse takım bazlı nitelikli proje geliştirebilir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine dair farkındalığı gelişir, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilir ve karşılaştığı fikirleri eleştirebilir.
0
Fikirlerini ve önerilerini nicel ve nitel verilere dayanarak ilgili kişiler (bürokrat, uzman, iş adamı, yönetici vb.) ile toplumsal sorumluluk bilinci içinde paylaşma yeteneğine sahip olur.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yoluyla görüşlerini iletebilir.
0
Mesleki bilgileri, etik değerler ve sosyal haklar ışığında değerlendirebilir.
0
Sağlık ekonomisi alanına dair elde ettiği uzmanlıkla, alana katkı sağlayıcı yaklaşımlar ortaya koyabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu