Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE UYGU. 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı K-12 okullarında, üniversitede ve yetişkinlik döneminde kariyer danışmanlığının anlam ve öneminin kavranması ve her alanda sınıf içinde ve alanda uygulamaların yapılarak en azından bir uygulamanın araştırmaya dönüştürülmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler; Bireysel Farklılıklar ,Kariyer Danışmanlığı ile ilgili Kuramlar : Özellik-Faktör Uyumlu Kuramlar, Psikodinamik Yaklaşımlar,Kariyer Danışmanlığı ile ilgili Kuramlar : Gelişimsel Yaklaşımlar; Sosyal-Bilişsel Yaklaşımlar; Yeni Yaklaşımlar ve Modeller,Meslek Değerleri,Kariyer Danışmanlığında Değerlendirme (Ölçekler ve Uygulamaları,Kariyer Danışmanlığında Etkinlikler (Bireysel ve Grup),Okul Öncesi ve İlk Okullarda Mesleki Rehberlik Uygulamaları,Ortaokullarda Mesleki Rehberlik Uygulamaları,Özgeçmiş (CV) Hazırlama, İş Görüşmeleri,Liselerde Mesleki Rehberlik Uygulamaları,Üniversitelerde Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları,Aile Genogramları,Kariyer Danışmanlığında Çok Kültürlülük,Yetersizliği olan Bireylerle Kariyer Danışmanlığı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu derste öğrencilerin şu becerileri kazanması beklenir : - Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanındaki teorileri öğrenme ve varsa etkinliklerini uygulama - Özgeçmiş yazmayı öğrenme - İş görüşmesi yapmayı sınıfta rol-oynama ile uygulayarak anlama - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapma, - Yetişkinlere ve yetersiz bireylere kariyer danışmanlığı yapma - Mesleki rehberlikle ilgili ölçekleri uygulama ve değerlendirmeyi öğrenme - Mesleki rehberlik alanındaki etkinlikleri öğrenme, uygulama, ve sonuçlarını değerlendirme - Kariyerle ilgili aile genogramı hazırlama 14, 3, 4, 5 C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler; Bireysel Farklılıklar • Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları.
2 Kariyer Danışmanlığı ile ilgili Kuramlar : Özellik-Faktör Uyumlu Kuramlar, Psikodinamik Yaklaşımlar • Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları. • Özyürek, Ragıp (2013). Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları. Nobel Yayınları
3 Kariyer Danışmanlığı ile ilgili Kuramlar : Gelişimsel Yaklaşımlar; Sosyal-Bilişsel Yaklaşımlar; Yeni Yaklaşımlar ve Modeller • Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları. • Özyürek, Ragıp (2013). Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları. Nobel Yayınları
4 Meslek Değerleri • Niles, N.G. & Bowlsbey, J.H. (2013). 21. Yüzyılda kariyer gelişimi müdahaleleri, Çeviri Ed. Fidan korkut Owen. Nobel Yayınları. • Owen,Fidan Korkut, Özyürek,Ragıp, Owen W.Dean.(2009). Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik : Meslekleşme sürecinde ilerlemeler. Nobel Yayınları
5 Kariyer Danışmanlığında Değerlendirme (Ölçekler ve Uygulamaları Mesleki Rehberlikle ilgili ölçekler
6 Kariyer Danışmanlığında Etkinlikler (Bireysel ve Grup) • Bacanlı, F. (2005) Lise Öğrencileri için mesleki grup rehberliği programı. Nobel Yayın Dağıtım. • Evren,M.(2009). Mesleki Grup Rehberliğinin Sekizinci sınıf öğrencilerini Mesleki olgunluk, Mesleki Benlik algıları ve Meslek tercihlerine Etkisi. Ed. Serdar Erkan ve Alim Kaya. Grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları I : Pegem yayınevi
7 Okul Öncesi ve İlk Okullarda Mesleki Rehberlik Uygulamaları • Amundson, N.,Poehnell,G., Pattern,M. (2010). Mesleki Teleskop.Anı Yayınları * Xunker, Vernon G. (2006). Career Counseling. Canada: Thompson Brooks/Cole
8 Ortaokullarda Mesleki Rehberlik Uygulamaları • Evren,M.(2009). Mesleki Grup Rehberliğinin Sekizinci sınıf öğrencilerini Mesleki olgunluk, Mesleki Benlik algıları ve Meslek tercihlerine Etkisi. Ed. Serdar Erkan ve Alim Kaya. Grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları I : Pegem yayınevi * • Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları • Dölek, N. (1997) “Mesleki Karar Verme” Programı, Meslek Rehberlik Semineri Notları, İstanbul.
9 Özgeçmiş (CV) Hazırlama, İş Görüşmeleri • Niles, N.G. & Bowlsbey, J.H. (2013). 21. Yüzyılda kariyer gelişimi müdahaleleri, Çeviri Ed. Fidan korkut Owen. Nobel Yayınları. • Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları.
10 Liselerde Mesleki Rehberlik Uygulamaları • Dölek, N. (1997) “Mesleki Karar Verme” Programı, Meslek Rehberlik Semineri Notları, İstanbul. • Bacanlı, F. (2005) Lise Öğrencileri için mesleki grup rehberliği programı. Nobel Yayın Dağıtım.
11 Üniversitelerde Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları • Külahçıoğlu,Ş. (2011) Mesleki Geleceğim. Nobel Yayın Dağıtım • Owen,Fidan Korkut, Özyürek,Ragıp, Owen W.Dean.(2009). Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik : Meslekleşme sürecinde ilerlemeler. Nobel Yayınları. • Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları.
12 Aile Genogramları • Gysberg,N.C., Heppner,M.J. & Johnson,J.A. (2014). Career counseling: Holism, diversity and strengths. American Counseling Assosiacion.
13 Kariyer Danışmanlığında Çok Kültürlülük • Niles, N.G. & Bowlsbey, J.H. (2013). 21. Yüzyılda kariyer gelişimi müdahaleleri, Çeviri Ed. Fidan korkut Owen. Nobel Yayınları.
14 Yetersizliği olan Bireylerle Kariyer Danışmanlığı • Gysberg,N.C., Heppner,M.J. & Johnson,J.A. (2014). Career counseling: Holism, diversity and strengths. American Counseling Assosiacion.
Kaynaklar
• Bacanlı, F. (2005) Lise Öğrencileri için mesleki grup rehberliği programı. Nobel Yayın Dağıtım. • Dölek, N. (1997) “Mesleki Karar Verme” Programı, Meslek Rehberlik Semineri Notları, İstanbul. • Evren,M.(2009). Mesleki Grup Rehberliğinin Sekizinci sınıf öğrencilerini Mesleki olgunluk, Mesleki Benlik algıları ve Meslek tercihlerine Etkisi. Ed. Serdar Erkan ve Alim Kaya. Grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları I : Pegem yayınevi • Külahçıoğlu,Ş. (2011) Mesleki Geleceğim. Nobel Yayın Dağıtım • Owen,Fidan Korkut, Özyürek,Ragıp, Owen W.Dean.(2009). Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik : Meslekleşme sürecinde ilerlemeler. Nobel Yayınları. • Özyürek, Ragıp (2013). Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları. Nobel Yayınları • Yeşilyaprak, Binnur (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, kuramdan uygulamaya, Pegem Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
X
0
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
X
0
Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
X
0
Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
X
0
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 3 9
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 3 9
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 3 3 9
Proje Sunumu / Seminer 3 3 9
Proje Sunumu / Seminer 3 3 9
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 65
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu