Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nitel Araştırma Yöntemleri, neden ve nasıl sorularına detaylı cevap arayan, derinlemesine bilgi edinilmek istenen durumları anlamaya yönelik düzenlenecek araştırma desenlerini içeren bir derstir. Dersin amacı öğrencilere, nitel araştırmalarda çeşitli araştırma desenlerinde problem durumu belirleme, çalışma grubu oluşturma, veri toplama, toplanan veriyi analiz etme ve yorumlama yetisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Paradigma kavramı, paradigmalar,Nicel-nitel yaklaşımlar ve paradigmalar ilişkisi,Nitel araştırmada problem belirleme,Nitel veri toplama teknikleri-gözlem,Nitel veri toplama teknikleri- görüşme,Nitel veri toplama teknikleri- döküman analizi,Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış görüşme,Nitel veri analizi,Nitel veri analizi teknikleri,Fenomenolojik araştırma,Nitel veri analizi- temellendirilmiş kuram,Durum çalışması,Eylem araştırması,Nitel araştırma desenleri - Genel; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Paradigma kavramını tanımlar. 2. Paradigmalar ve nitel-nicel araştırmaları ilişkilendirir. 3. Nitel araştırma deseninde çalışılabilecek bir problem belirler. 4. Nitel veri toplama tekniklerini açıklar. 6. Nitel veri analiz tekniklerini açıklar. 7. Veri toplar ve analiz eder. 8. Nitel araştırma temel kavramlarını açıklar (durum çalışması, eylem araştırması, temellendirilmiş kuram gibi). 1, 2, 3, 4 C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Paradigma kavramı, paradigmalar Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (1. bölüm, s. 23-27)
2 Nicel-nitel yaklaşımlar ve paradigmalar ilişkisi Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (1. bölüm ve 2. bölüm, s. 23-48)
3 Nitel araştırmada problem belirleme Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (4. bölüm, s. 83-95); Creswell (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (6. bölüm, s. 130-143)
4 Nitel veri toplama teknikleri-gözlem Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. bölüm, s.169-179)
5 Nitel veri toplama teknikleri- görüşme Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. bölüm ve 7. bölüm, s. 119-163)
6 Nitel veri toplama teknikleri- döküman analizi Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. bölüm, s. 187-193)
7 Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış görüşme Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. bölüm, s.127-140)
8 Nitel veri analizi Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. bölüm, s. 221-224); Creswell (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (8. bölüm, s. 179-187)
9 Nitel veri analizi teknikleri Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. bölüm, s. 224-250)
10 Fenomenolojik araştırma Creswell (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (4. bölüm, s. 77-83)
11 Nitel veri analizi- temellendirilmiş kuram Creswell (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (4. bölüm, s. 83-90)
12 Durum çalışması Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (13. bölüm, s.278-290)
13 Eylem araştırması Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (14. bölüm, s. 296-305)
14 Nitel araştırma desenleri - Genel Creswell (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni; Demir (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri; Yıldırım ve Şimşek (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri
Kaynaklar
1. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ali Yıldırım, Hasan Şimşek. Seçkin Yayıncılık, 2018. 2. Nitel Araştırma Yöntemleri, John W. Creswell, Siyasal Kitabevi, 2013.
Nitel Araştırma Yöntemleri, ED. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Siyasal Kitabevi, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
0
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
X
0
Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
0
Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
0
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 1 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 1 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 20 3 60
Genel Sınav ve Hazırlığı 30 3 90
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 232
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu