Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGU. 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, çocuk ve ergenlerin gelişimsel özellikleri, koruyucu ruh sağlığı temelli grupla psikolojik danışma ve beceri geliştirme gruplarının planlanması, oluşturulması, değerlendirilmesi, çocuk ve ergenlerde farklı psikolojik danışma kuramları ve teknikleri hakkında bilgilenmelerini sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Özellikleri, Gelişimsel Krizler, Aile Yaşam Döngüsü, Anormal Psikoloji , Yaş Dönemlerine Göre Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma, Psikolojik Danışma Sürecinin Aşamaları, Etik İlkeler,Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma Sürecinde Dostça İlişki Kurma Sürecinin İnşa Edilmesinde Etkili Stratejiler, Isınma Oyunları ve Oyunların Kullanılması ,Adlerian Terapi ve Uygulamaları,Bilişsel-Davranışçı Terapi Uygulamaları ,Çözüm-Odaklı Terapi Uygulamaları ,Gerçeklik Terapisi Uygulamaları ,Oyun ve Sanat Terapileri Uygulamaları ,Kriz Danışmanlığı Uygulamaları ,Bilinçli Farkındalık Temelli Uygulamalar ,Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları & Diyalektik Davranışçı Terapisi Uygulamaları ,Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları & Diyalektik Davranışçı Terapisi Uygulamaları,Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları & Diyalektik Davranışçı Terapisi Uygulamaları,Bireysel, Okul ya da Aile Temelli Grupla Psikolojik Danışma ve Psiko-eğitimsel Müdahaleleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk ve ergenlerde farklı psikolojik danışma yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farkları ifade eder; Çocuk ve ergenlerde çeşitli konu ya da sorun alanlarına yönelik hangi kuram/lardan yararlanabileceğini açıklar. Çocuk ve ergenlerde grupla psikolojik danışma çalışmalarında kullanılan teknikleri ifade eder. 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Özellikleri, Gelişimsel Krizler, Aile Yaşam Döngüsü, Anormal Psikoloji Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
2 Yaş Dönemlerine Göre Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma, Psikolojik Danışma Sürecinin Aşamaları, Etik İlkeler Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
3 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma Sürecinde Dostça İlişki Kurma Sürecinin İnşa Edilmesinde Etkili Stratejiler, Isınma Oyunları ve Oyunların Kullanılması Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
4 Adlerian Terapi ve Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
5 Bilişsel-Davranışçı Terapi Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
6 Çözüm-Odaklı Terapi Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
7 Gerçeklik Terapisi Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
8 Oyun ve Sanat Terapileri Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
9 Kriz Danışmanlığı Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
10 Bilinçli Farkındalık Temelli Uygulamalar Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
11 Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları & Diyalektik Davranışçı Terapisi Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
12 Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları & Diyalektik Davranışçı Terapisi Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
13 Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları & Diyalektik Davranışçı Terapisi Uygulamaları Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
14 Bireysel, Okul ya da Aile Temelli Grupla Psikolojik Danışma ve Psiko-eğitimsel Müdahaleleri Vernon, A. (2002); Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016); Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009); Senn, D.S. (2004); Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012)
Kaynaklar
Vernon, A. (2002) What Works When with Children and Adolescents: A Handbook of Individual Counseling Techniques. USA: Research Press. Smith-Adcock, S. & Tucker, C. (2016). Counseling Children and Adolescents: Connecting Theory, Development, and Diversity. Sage Publications. Jacobs, E.E., Masson, R.L.& Harvill, R.L. (2009). Group counseling: Strategies and Skills. Sixth Edition. USA: Thomson & Brooks Cole Publishing. Senn, D.S. (2004).. Small Group Counseling for Children.USA: Youth & Light Inc. Hess, R.S., Magnuson, S., & Beeler, L. (2012). Counseling Children and Adolescents in Schools. Sage Publishing.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
X
0
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
X
0
Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
X
0
Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
X
0
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 90 90
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 120 120
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 252
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu