Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikolojik danışmanlık rehberlik alanındaki toplumun ve bireyin değişen gereksinimlerini temel alan yeni yaklaşımlar hakkında öğrencilere farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Güncel Danışma Kuramlarına Giriş,Çözüm Odaklı Terapi,Öyküsel Terapi,Tansaksiyonel Analiz,Bağlanma Temelli Terapiler,Farkındalık Temelli Terapiler,Kabul ve Kararlılık Terapisi,Diyalektik Davranış Terapisi,Sanat Terapisi,Duygu Odaklı Terapi,Gottman Çift Terapisi,Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi,Imago Çift Terapisi,Kuramların Özeti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikolojik danışmada güncel yaklaşımların ortaya çıkışının önemini açıklamak 1, 14, 2
Psikolojik danışmada güncel yaklaşımları tanımlamak ve açıklamak. 1, 14 A
Çağdaş danışma yaklaşımlarının benzerlik ve farklılıklarını karşılaştırmak. 1, 2, 3 A
Çağdaş danışma yaklaşımlarını klasik danışma kuramlarıyla karşılaştırmak 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Güncel Danışma Kuramlarına Giriş Ders okuması
2 Çözüm Odaklı Terapi Ders Okuması
3 Öyküsel Terapi Ders okuması
4 Tansaksiyonel Analiz Ders okuması
5 Bağlanma Temelli Terapiler Ders okuması
6 Farkındalık Temelli Terapiler Ders okuması
7 Kabul ve Kararlılık Terapisi Ders okuması
8 Diyalektik Davranış Terapisi Ders okumasu
9 Sanat Terapisi Ders okuması
10 Duygu Odaklı Terapi Ders okuması
11 Gottman Çift Terapisi Ders okuması
12 Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi Ders okuması
13 Imago Çift Terapisi Ders okuması
14 Kuramların Özeti Ders okuması
Kaynaklar
Işık Terzi. Ş, Ergüner Tekinalp. B, ( 2013) Psikolojik Danışmada Güncel Kuramlar. Ankara Pegem Akademi.
Akkoyun, F. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla 8. Basımdan Çeviri. Ankara: Nobel Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilimsel bir anlayışla analiz eder.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların koruyucu ve önleyici ruh sağlığı kapsamında psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
X
0
Bilimsel araştırma etiği temelinde, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kavrar.
X
0
Danışanların psikolojik sağlamlıklarını arttırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla uygulanması gereken rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini (bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, bireyle rehberlik, grupla rehberlik vb gibi) planlar ve uygular.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanı ile ilgili güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlar ve yürütür.
X
0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlaşma alt alanlarında (Okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) uygulama temel ilkeleri ve teknikleri kapsamında danışanların ihtiyaçlarını belirler, ihtiyaçlarına destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
X
0
Ruh sağlığı alanında hizmet veren bir meslek mensubu olarak ve mesleğin etik ilke ve değerlerine uyum göstererek önleyici ve koruyucu ruh sağlığı bağlamında bireysel, ailesel ve toplumsal ihtiyaçlar temelinde kendisinden beklenen rol ve görevlerini yerine getirir.
X
0
Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan toplumsal sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu