Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA 3+0 3 7
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Emrah KULAKLI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Emrah KULAKLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İdarenin gerek imar hukuku prensipleri doğrultusunda gerekse idari nitelikteki haksız fiilleri dolayısıyla tek taraflı olarak, bedel ödemeksizin ve malikin rızasını aramaksızın yapmış olduğu işlem veya fiillerinin sebep olduğu kamulaştırmasız el atma niteliğindeki mülkiyet ihlallerinin incelenmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel Olarak Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Ortaya Çıkış Sebepleri, Mülkiyet Hakkı ve Kamu Yararı İlkeleri Işığında Kamulaştırmasız El Atma Olgusu,İmar Planı – İmar Programı ve İmar Kısıtlılığı Olgularının Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisi,Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Olgularının Karşılaştırılması,Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma: Tanımı – Hukuki Niteliği – Özellikleri, Kamulaştırmasız El Atmanın Şartları,Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar, Davaların Nitelikleri ve Taraf Ehliyetleri,Kamulaştırmasız El Atma Davasının Hüküm ve Sonuçları, Kamulaştırma Kanunu m. 4 Kapsamında İdare Tarafından Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Üzerinde İdari İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinin Şartları ve Usulü - Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisi,Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Bedel Tespiti Esasları, Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme, İmar Kanunu m. 18 Çerçevesinde Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi Uygulamasının Kamulaştırmasız El Atma Bağlamında Değerlendirilmesi,5999 - 6111 ve 6487 sayılı Değişiklik Kanunu İle Kamulaştırma Kanunu’na Getirilen ve İptal Edilen Hükümlerinin Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanunu m. 38 Hükmünün İptaline İlişkin T. 10.04.2003 – E. 2002/112 – K. 2003/33 Sayılı Kararı Bağlamında Değerlendirilmesi, Karar İncelemesi: Anayasa Mahkemesi, T. 13.11.2014- E.2013/95- K.2014/176 sayılı Kararının Kamulaştırma Kanunu geçici m. 6’da Yer Alan Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Eleştirisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kamulaştırmasız el atmadan doğan mülkiyet ihlallerinin giderilmesi için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde izlenmesi gereken hukuki sürecin ortaya koyulması. 1, 14 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel Olarak Kamulaştırmasız El Atma Kavramı ve Ortaya Çıkış Sebepleri
2 Mülkiyet Hakkı ve Kamu Yararı İlkeleri Işığında Kamulaştırmasız El Atma Olgusu
3 İmar Planı – İmar Programı ve İmar Kısıtlılığı Olgularının Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisi
4 Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Olgularının Karşılaştırılması
5 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararları Işığında Kamulaştırmasız El Atma: Tanımı – Hukuki Niteliği – Özellikleri
6 Kamulaştırmasız El Atmanın Şartları
7 Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar, Davaların Nitelikleri ve Taraf Ehliyetleri
8 Kamulaştırmasız El Atma Davasının Hüküm ve Sonuçları
9 Kamulaştırma Kanunu m. 4 Kapsamında İdare Tarafından Özel Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Üzerinde İdari İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinin Şartları ve Usulü - Kamulaştırmasız El Atma İle İlişkisi
10 Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Bedel Tespiti Esasları
11 Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Tazminat Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
12 İmar Kanunu m. 18 Çerçevesinde Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi Uygulamasının Kamulaştırmasız El Atma Bağlamında Değerlendirilmesi
13 5999 - 6111 ve 6487 sayılı Değişiklik Kanunu İle Kamulaştırma Kanunu’na Getirilen ve İptal Edilen Hükümlerinin Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanunu m. 38 Hükmünün İptaline İlişkin T. 10.04.2003 – E. 2002/112 – K. 2003/33 Sayılı Kararı Bağlamında Değerlendirilmesi
14 Karar İncelemesi: Anayasa Mahkemesi, T. 13.11.2014- E.2013/95- K.2014/176 sayılı Kararının Kamulaştırma Kanunu geçici m. 6’da Yer Alan Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Eleştirisi
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir. Konu ile ilgili kitaplar önerilmektedir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 6 18
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 192
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu