Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİLLETLERARASI TAHKİM 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yücel SAYMAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Yücel SAYMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan Milletlerarası Tahkim konusunda yeterli bilgiye sahip hukukçuları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Milletlerarası tahkim ve milletlerarası hakem kararı; temel dayanaklar,Yerli tahkim-yabancı tahkim-milletlerarası tahkim; farklılıkları ve ayırımın uygulamadaki önemi,Tahkim anlaşması ve geçerliliği, tahkime elverişlilik,4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu; uygulama alanı,Milletlerarası hakem mahkemesinin oluşması; hakemlerin seçimi,Yargılama faaliyetine ilişkin usul kurallarının belirlenmesi,Hakemlerin uyuşmazlığın esasına uygulayacakları hukukun belirlenmesi,Hakem kararı; karara karşı başvuru yolları : iptal davası-temyiz,Yabancı-milletlerarası hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,İki taraflı yatırım sözleşmelerinde tahkime ilişkin düzenlemeler,Ad hoc ve kurumsal tahkim,Devlet yargısı-özel yargı : Anayasal sorunlar,Milletlerarası tahkimde hakemlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı,Tahkim yargılamasında egemenlik sorunu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 14, 2, 3 C
1. Tahkim kavramını inceleyecek ve anlatabilecektir. 1, 14, 2 C
1.1. Milletlerarası tahkimi tanımlar. 1, 14 C
1.2. Hakem kararının niteliklerini açıklar. 1, 14 C
1.3. Yerli-yabancı-milletlerarası tahkimin farklılıklarını sıralar. 1
2. Yerli ve milletlerarası tahkime ilişkin mevzuat ve uygulama alanlarını saptayabilecektir. 1, 14 C
2.1. Milletlerarası tahkim kanunu ve HMK arasındaki farkları gösterir. 1, 14 C
2.2. Milletlerarası tahkimde yargılama sürecini anlatır. 1
2.3. Milletlerarası tahkime ilişkin Yargıtay kararlarını yorumlar. 1, 2, 3
3. Hakem kararlarının icrasına ilişkin işlemleri uygulayabilecektir. 1
3.1. Yerli hakem kararlarının icrasını gerçekleştirir. 1
3.2. Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizini gerçekleştirir. 1, 14 C
3.3. Milletlerarası hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizini inceleyerek ve uyuşmazlıkların çözümüne uygular. 1 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Milletlerarası tahkim ve milletlerarası hakem kararı; temel dayanaklar
2 Yerli tahkim-yabancı tahkim-milletlerarası tahkim; farklılıkları ve ayırımın uygulamadaki önemi
3 Tahkim anlaşması ve geçerliliği, tahkime elverişlilik
4 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu; uygulama alanı
5 Milletlerarası hakem mahkemesinin oluşması; hakemlerin seçimi
6 Yargılama faaliyetine ilişkin usul kurallarının belirlenmesi
7 Hakemlerin uyuşmazlığın esasına uygulayacakları hukukun belirlenmesi
8 Hakem kararı; karara karşı başvuru yolları : iptal davası-temyiz
9 Yabancı-milletlerarası hakem kararlarının tanınması ve tenfizi
10 İki taraflı yatırım sözleşmelerinde tahkime ilişkin düzenlemeler
11 Ad hoc ve kurumsal tahkim
12 Devlet yargısı-özel yargı : Anayasal sorunlar
13 Milletlerarası tahkimde hakemlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı
14 Tahkim yargılamasında egemenlik sorunu
Kaynaklar
Yücel Sayman tarafından düzenlenen ders notları.
Ziya Akıncı; Milletlerarası Tahkim.Seçkin yayınları, Ankara. Turgut Kalpsüz; Milletlerarası Tahkim. Ankara 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 6 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 20 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 48 48
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu