Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU 3+0 3 7
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun ilkelerini ve esaslarını, bu eserler üzerindeki hukuki korumanın detaylarını inceleyerek kavratmak
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Eser kavramı,2. Eser çeşitleri,3. Eser sahibi,4. Fikri hak korumasının özellikleri,5. Manevi haklar,6. Mali haklar,7. Fikri hak korumasının yasal istisnaları,8. Mali haklara ilişkin hukuki işlemler,9. Mirasçıların hakları,10. Fikir ve sanat eserlerine ilişkin sözleşmeler,11. Bağlantılı (komşu) haklar,12. Meslek birlikleri,13. Fikri hak ihlaline karşı açılabilecek hukuk ve ceza davaları,14. Fikri hak ihlalinde tazminat; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Fikir ve sanat eserlerine ilişkin hukuki kavramları açıklayabilecektir.
1.1. "Hususiyet" kavramını kullanabilecektir.
1.2. Fikir ve sanat eserlerinin çeşitlerini tanımış olacaktır.
1.3. Gayrimaddi malları tanımlayabilecektir.
2. Eser sahibinin eser üzerindeki mali ve manevi haklarını bilecektir.
2.1. Çoğaltma, yayma, umuma iletim vb. mali hakları tanıyacaktır.
2.2. Umuma arz, adın belirtilmesini isteme, eserde değişikliği men vb. manevi hakları tanıyacaktır.
3. Fikri hak korumasının yasal istisnalarını bilecektir.
4. Fikri hak ihlali teşkil eden davranışları bilecektir.
5. Fikri hak ihlaline karşı açılabilecek davaları bilecektir.
5.1. Olağan haksız fiil tazminatı ve üç katı tazminat taleplerini bilecektir.
5.2. Tecavüzün men'i ve tecavüzün ref'i davalarını bilecektir.
6. Fikri haklara ilişkin hukuki işlemlerin detaylarını bilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Eser kavramı
2 2. Eser çeşitleri
3 3. Eser sahibi
4 4. Fikri hak korumasının özellikleri
5 5. Manevi haklar
6 6. Mali haklar
7 7. Fikri hak korumasının yasal istisnaları
8 8. Mali haklara ilişkin hukuki işlemler
9 9. Mirasçıların hakları
10 10. Fikir ve sanat eserlerine ilişkin sözleşmeler
11 11. Bağlantılı (komşu) haklar
12 12. Meslek birlikleri
13 13. Fikri hak ihlaline karşı açılabilecek hukuk ve ceza davaları
14 14. Fikri hak ihlalinde tazminat
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2013. Suluk, Cahit/Orhan, Ali, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt II, Genel Esaslar - Fikir ve Sanat Eserleri, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul 2005. Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 13 4 52
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu