Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
A.Ş' YE HAKİM İLKELER 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşegül SEZGİN HUYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anonim şirketlerin temel özellikleri, temel özelliklerine ilişkin TTK düzenlemelerine ilişkin teorik bilgilerin mahkeme kararlarıyla irdelenmesi ile öğrencinin uygulamaya hâkim olmasının sağlanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Anonim Şirket Kavramı,Şirket Kavramının Unsurlarının Anonim Şirketlerdeki Karşılığı,Anonim Şirketin Ticaret Şirketi Olmasından Kaynaklanan Özellikler,Anonim Şirkete Hâkim Olan İlkelere Genel Bakış,Anonim Olma İlkesi,Sermayesi Belirli Olması İlkesi,Paylara Bölünmüş Olma İlkesi,Sınırlı Sorumluluk İlkesi,Payların Serbest Devredilebilirliği İlkesi,Pay Sahiplerinden ayrı Kurul-Organ Yönetimi İlkesi,Çoğunluk İlkesi,Malvarlığının Korunması İlkesi,Eşit İşlem İlkesi,Emredici Hükümler İlkesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 11, 14, 18, 2, 3 A, C
1. Şirket kavramının unsurlarının anonim şirketlerdeki karşılığını gösterebilecektir. 1, 18, 2 A, C
1.1. Kişi unsuru 1, 14, 2, 3 A, C
1.2. Sözleşme unsuru 1, 12, 14, 2, 3 A, C
1.3. Ortak Amaç unsuru 1, 11, 14, 18, 2, 3 A, C
1.4. Sermaye unsuru 1, 14, 18, 2, 3 A, C
1.5. Affectio Societatis unsuru 1, 12, 14, 18, 2, 3 A, C
2. Anonim şirketin hukuki niteliğini gösterebilecektir. 1, 12, 18, 2, 3 A, C
2.1. Anonim şirketlerin ortaya çıkışını ve gelişimini açıklar. 1, 11, 14, 2, 3 A, C
2.2. Anonim şirketler hukukunun kaynaklarını gösterir. 1, 11, 14, 15, 2, 3 A, C
2.3. Anonim şirketi tanımlar. . 1, 11, 14, 18, 2, 3 A, C
3. Anonim şirketlere hakim ilkeleri gösterebilecektir. 1, 12, 14, 18, 2, 3 A, C
3.1. Anonim şirkete hakim ilkeleri tanımlar 1, 14, 2, 3 A, C
3.2. Anonim şirkete hakim ilkelerin düzenlenme alanlarını gösterir. 1, 11, 14, 18, 2 A, C
3.3. Anonim şirkete hakim ilkelerin uygulama alanlarını gösterir. 1, 11, 14, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anonim Şirket Kavramı
2 Şirket Kavramının Unsurlarının Anonim Şirketlerdeki Karşılığı
3 Anonim Şirketin Ticaret Şirketi Olmasından Kaynaklanan Özellikler
4 Anonim Şirkete Hâkim Olan İlkelere Genel Bakış
5 Anonim Olma İlkesi
6 Sermayesi Belirli Olması İlkesi
7 Paylara Bölünmüş Olma İlkesi
8 Sınırlı Sorumluluk İlkesi
9 Payların Serbest Devredilebilirliği İlkesi
10 Pay Sahiplerinden ayrı Kurul-Organ Yönetimi İlkesi
11 Çoğunluk İlkesi
12 Malvarlığının Korunması İlkesi
13 Eşit İşlem İlkesi
14 Emredici Hükümler İlkesi
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 13 4 52
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 8 112
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 6 84
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 362
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 12
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu