Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YENİ MEDYA ÇAĞI VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM 3+0 3 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Medya ve Etik Küreselleşme ve Kültür
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersi Verenler Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medya ile ilgili temel kavramları öğrenen öğrencilerin, medyanın toplum içerisindeki yeri ve topluma etkileri ile tanışmasını sağlamak, medyanın geleceği ile Türkiye’de ve dünyadaki hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgilendirmek, medya etiği konusunda duyarlılıklarının gelişimini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş ,2. Hafta: Kitle iletişimi ve toplum ,Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri ,Bilgi Toplumu ve Medya Okuryazarlığı,Siberzorbalık,Toplumsal Cinsiyet ve medya,Medya ve Çocuk,Medya, toplum ve siyaset,Değişen medya ortamı, yeni medya ve gazetecilik,Dijital medya ve nefret söylemi,Yeni medya sanatı,Dijital pazarlama, e ticaret ve medya,Dönüşen Gazetecilik,Sosyal medya ve bağımlılık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Medya okur yazarlığı kavramını tanımlar. 1, 2, 3 A
Medya ve siyaset ilişkisini betimler. 1, 12, 2, 3 A
Medyanın sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara olan etkisini tanımlar. 1, 2, 3 A
Medyada toplumsal cinsiyet kavramlarını belirler. 1, 2, 3 A
Medyanın toplumsal etkilerini hatırlayarak çocuklar üzerindeki etkisini açıklar. 1, 2, 3 A
Yeni iletişim teknolojileri ile dönüşen gazetecilik kavramını analiz eder. 1, 12, 2, 3 A
Kitle iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki etkilerini sentezler. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişim ve dijital medya kavramlarına giriş
2 2. Hafta: Kitle iletişimi ve toplum
3 Yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal etkileri
4 Bilgi Toplumu ve Medya Okuryazarlığı
5 Siberzorbalık
6 Toplumsal Cinsiyet ve medya
7 Medya ve Çocuk
8 Medya, toplum ve siyaset
9 Değişen medya ortamı, yeni medya ve gazetecilik
10 Dijital medya ve nefret söylemi
11 Yeni medya sanatı
12 Dijital pazarlama, e ticaret ve medya
13 Dönüşen Gazetecilik
14 Sosyal medya ve bağımlılık
Kaynaklar
1.Demir, M. , Medya ve Toplumsal Dönüşüm, Globe Edit, Almanya, 2018. [2] Küçükcan, Talip. Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün Katkılarıyla, Seta Yayınları, Ekim 2011. [3] Demir, M. Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili Çalışmalar Üzerine, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı.6, Ekim 2011 [4] T.C.Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, POLİTİKA DOKÜMANI, 2008, Ankara. [5] Güller, Savaş. Yeni İletişim Ortamlarının Habercilik Üzerine Etkileri, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bil.Ens.İletişim Bilimleri ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007 [6] Çaplı, Bülent, Tuncel, Hakan. Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, 2010. [7] Belsey, A., Chadwick, R. Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Ayrıntı Yayınları, 1994. [8] Pavlik, John. Journalism and New Media, Coumbia University Press, 2001. [9] Demir, M. , Yeni Medya Üzerine…, Literatürk Yayınevi, Konya, 2013 [10]Demir, M. Yeni Medya Üzerine Vol.2, Literatürk Yayınevi, Konya, 2014
Mebis üzerinden paylaşılacak notlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya tarihi, haber yazma teknikleri, haber türleri, uygulamalı gazetecilik gibi alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Farklı iletişim ortamlarının özelliklerine uygun içerik üretimi sürecini bilir.
0
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Medyanın kişiler ve toplumun düşünce, davranış ve değerleri üzerinde etkisinin bilincindedir.
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
Eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
0
Edindiği bilgilerle özgün bir medya içerik üretimi gerçekleştirme becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili görsel ve işitsel verileri ve yazınsal metinleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
0
Alanındaki sorunları saptar, bu sorunları çözmek için veri toplar, analiz eder; yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
0
İçerik üretimi sürecinde demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
0
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
0
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paydaşlarıyla değerlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 14 3 42
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 232
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu