Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 3+0 - 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Regresyon Analizi, Sosyal Bilimciler için Matematik, Niteliksel Yöntem
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İhsan EKEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırma Yöntem ve Teknikleri alanında öncelikle bilimsel araştırmanın kuramsal temelleri ve önemli kavramlarını öğrenerek, araştırma planı, varsayımı, gözlem, soru/anket hazırlama, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, araştırma raporunun hazırlanması konuları incelenmektedir. Bu dersin en önemli hedefi öğrencilere bilimsel araştırma zihniyetini kazandıracak, yapacakları her türlü araştırmada kavramsal, yöntem ve yaklaşımsal açılardan bilgili ve donanımlı olmalarını sağlamaktır. Sosyal bilimlerde iki ana yaklaşım olan nitel ve nicel araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Bu sayede öğrenci farklı yöntemlerin hangi şartlarda, nasıl kullanılıp, nasıl yorumlanacağı hususunda bilgi sahibi olacaktır. Ayrıca, uygulama yetkinliği sağlamak için, hazır paket programları arasında en yaygın kullanılanlardan birisi olan SPSS uygulamalarına da yer verilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtımı,Siyaset Biliminde Ampirik Yaklaşım,Araştırma Süreci: Bir konu belirleme, araştırma sorusu, literatür taraması,Araştırma sürecinin yapı-taşları: hipotezler, kavramlar, değişkenler ,Araştırma Sürecinde Ölçüm ,Araştırma Tasarımı,Örneklem,Gözlem tekniği,Bir teknik olarak belge analizi,Araştırma Sürecinde Anket ve Mülakat Teknikleri,Veri Toplama Süreci: İlk yapılacaklar,İstatistikte Çıkarım Yapma ,İki değişken arasındaki ilişkinin analizi,Çoklu değişkenli analiz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenme Kazanımları: 1)Araştırma yöntem ve teknikleri alanında temel kavramlar ile tanışma 2) Araştırma raporu hazırlama becerisi 3) Hipotez kurmanın mantığını anlama 4) Anket ve mülakat teknikleri becerisi kazanma 5) Kütüphane ve İnternet gibi farklı araçları kullanarak veri toplama becerisi
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Alıştırma kitabından ödevler
2 Siyaset Biliminde Ampirik Yaklaşım Alıştırma kitabından ödev
3 Araştırma Süreci: Bir konu belirleme, araştırma sorusu, literatür taraması alıştırma kitabından ödev
4 Araştırma sürecinin yapı-taşları: hipotezler, kavramlar, değişkenler alıştırma kitabından ödev
5 Araştırma Sürecinde Ölçüm alıştırma kitabından ödev
6 Araştırma Tasarımı alıştırma kitabından ödev
7 Örneklem alıştırma kitabından ödev
8 Gözlem tekniği alıştırma kitabından ödev
9 Bir teknik olarak belge analizi alıştırma kitabından ödev
10 Araştırma Sürecinde Anket ve Mülakat Teknikleri alıştırma kitabından ödev
11 Veri Toplama Süreci: İlk yapılacaklar alıştırma kitabından ödev
12 İstatistikte Çıkarım Yapma alıştırma kitabından ödev
13 İki değişken arasındaki ilişkinin analizi alıştırma kitabından ödev
14 Çoklu değişkenli analiz alıştırma kitabından ödev
Kaynaklar
Zorunlu: 1-) Political Science Research Methods, (2016). (8th edition); Janet Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, Jason D. Mycoff 2-) Working with Political Science Research Methods: Problems and Exercises, (2016). (4th edition); Jason D. Mycoff
1-) Investigating the Social World: The Process and Practice of Research, Russell K. Schutt, 2015, 8th Edition, Sage Press. 2-) Alıştırma Kitabı 2-) Günlük gazeteler 3-) Akademik dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya tarihi, haber yazma teknikleri, haber türleri, uygulamalı gazetecilik gibi alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Farklı iletişim ortamlarının özelliklerine uygun içerik üretimi sürecini bilir.
0
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Medyanın kişiler ve toplumun düşünce, davranış ve değerleri üzerinde etkisinin bilincindedir.
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
Eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
0
Edindiği bilgilerle özgün bir medya içerik üretimi gerçekleştirme becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili görsel ve işitsel verileri ve yazınsal metinleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
0
Alanındaki sorunları saptar, bu sorunları çözmek için veri toplar, analiz eder; yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
0
İçerik üretimi sürecinde demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
0
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
0
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paydaşlarıyla değerlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 10 50
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 10 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 5 15
Proje Sunumu / Seminer 5 10 50
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 10 30
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 252
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu