Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VERİ ANALİZİ 2+2 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Müge DEMİR AYRAL
Dersi Verenler Prof.Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Veri Analizi dersinin amacı bu alanın temel aşamaları olan veri bulma, veri toplama, veri temizleme, veri analiz etme, veri görselleştirme sürecini pratik ve teorik olarak anlamak ve bilgi edinme hakkını kullanarak açık veri ilişkisini kavramaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; ara sınav,Veri Gazeteciliğinin Tanımı/Tarihi ,Veri ile Hikaye Bulma - Nasıl Yapılır ,Veri Kazıma ,Veri Görselleştirme Araçlarına Giriş,Temel İstatistik ve Excel'de Çalışma Pratikleri,Bilgi Edinme Hakkı Talebi, Dijital İçerik Doğrulama,Açık Veri ve Etik,Sosyal Medya Veri Analizi /Kullanımı,Açık Verinin Makine Okunabilirliği,Veri Araştırma, Teknikleri ,Grup Projesi Odevi,Bireysel proje sunumu,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Veri gazeteciliğine ilişkin kavramları tanımlar 1, 12, 13, 2, 3, 4, 6 A
Açık Veri Oluşturma Pratiğini uygular 11, 12, 13, 2, 3, 4, 6 A, D, F
Dijital içerik oluşturur 1, 12, 2, 3, 4, 6 A, C, F
Tasarım temelleri ve etkili görsel iletişim çalışmalarını gerçekleştirir. 1, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4 A, C, D, F
Bilgi Edinme Özgürlüğü Talebi ve Açık Veri İle İlişkisini analiz eder. 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 ara sınav
1 Veri Gazeteciliğinin Tanımı/Tarihi
2 Veri ile Hikaye Bulma - Nasıl Yapılır
3 Veri Kazıma
4 Veri Görselleştirme Araçlarına Giriş
5 Temel İstatistik ve Excel'de Çalışma Pratikleri
6 Bilgi Edinme Hakkı Talebi, Dijital İçerik Doğrulama
7 Açık Veri ve Etik
9 Sosyal Medya Veri Analizi /Kullanımı
10 Açık Verinin Makine Okunabilirliği
11 Veri Araştırma, Teknikleri
12 Grup Projesi Odevi
13 Bireysel proje sunumu
14 Proje sunumları
Kaynaklar
(1)Kalsın, Berrin. Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği, Gece Kitaplığı, 2017. (2)Open Data Institute / http://theodi.org/ (3)Getting Started with Data Journalism /Writing data stories in any size newsroom /by Claire Miller/https://leanpub.com/datajournalism (4)Data Journalism HandBook /Edited by Jonathan Gray,Lilliona Bounegry and Lucy Chambers /http://datajournalismhandbook.org/ (5)Data Journalism Heist /by Paul Bradshawhttps://leanpub.com/DataJournalismHeist Data Journalism: Mapping the Future

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Medya tarihi, haber yazma teknikleri, haber türleri, uygulamalı gazetecilik gibi alanlarda ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Farklı iletişim ortamlarının özelliklerine uygun içerik üretimi sürecini bilir.
0
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Medyanın kişiler ve toplumun düşünce, davranış ve değerleri üzerinde etkisinin bilincindedir.
0
Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
Eleştirel düşünme, analiz ve sentez yapma becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
0
Edindiği bilgilerle özgün bir medya içerik üretimi gerçekleştirme becerisi geliştirir.
0
Alanıyla ilgili görsel ve işitsel verileri ve yazınsal metinleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
0
Alanındaki sorunları saptar, bu sorunları çözmek için veri toplar, analiz eder; yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
0
İçerik üretimi sürecinde demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
0
Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
0
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paydaşlarıyla değerlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımlarını kullanır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 14 2 28
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu