Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜRESEL TOPLUM VE İNSAN HAKLARI 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersi Verenler Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin insan hakları kavramının anlamını, onun gelişim sürecini, ona katkı yapan başlıca düşünürleri, temel metinleri bilmelerini ; bu bilgiler temelinde küreselleşme sürecinde insan haklarının yeri, uluslararası insan hakları kamuoyu, koruma amaçlı örgütler ve devletlerin dış politikasında insan haklarının yeri ve geleceğiyle ilgili başlıca tartışmalardan haberdar olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kavramsal çerçeve (İnsan hakları, küreselleşme, küresel toplum, uluslararası insan hakları kamuoyu, sınır-aşan insan hakları örgütleri…) ve temel tartışmalar.,İnsan hakları nedir? Kavramın kökeni, tarihi gelişimi ve anlamı.,Haklara yakından bakış: Sivil ve siyasi haklar, iktisadi ve sosyal haklar ve diğer kategoriler arasındaki tartışmalar; mutlakçılık - görecelilik gerilimi ve hakların sınırlarına ilişkin tartışmalar.,Küreselleşme sürecinde insan hakları: Felsefi, ahlaki ve söylemsel değişim ve dönüşüm.,İnsan haklarının küresel düzeyde korunması I: Temel metinler, sözleşme ve belgeler.,İnsan haklarının küresel düzeyde korunması II: Bölgesel ve genel koruma mekanizmaları. BM, AİHM, UCM vd.,İnsan haklarının küresel düzeyde korunması III: Uluslararası insan hakları kamuoyu ve sınır aşan sivil toplum örgütleri.,Devletler ve insan hakları: İnsan haklarının araçsallaştırılması ve karşı argümanlar.,Farklı uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının penceresinden insan haklarını tartışmak.,İnsan haklarını “ölçmek”: Küresel ve bölgesel derecelendirme ve raporlara odaklanmak.,Türkiye’nin insan hakları karnesi: “İlerleme Raporları”ndan CPJ, HRW ve Freedom House’a verilen “notları” konuşmak. Geçmişten günümüze bir değerlendirme.,Küresel toplumda insan haklarının geleceğini, yaşadığımız coğrafyayı ve Türkiye'yi konuşmak.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kavramsal çerçeve (İnsan hakları, küreselleşme, küresel toplum, uluslararası insan hakları kamuoyu, sınır-aşan insan hakları örgütleri…) ve temel tartışmalar. İlgili okumalar yapılacak.
2 İnsan hakları nedir? Kavramın kökeni, tarihi gelişimi ve anlamı. İlgili okumalar yapılacak.
3 Haklara yakından bakış: Sivil ve siyasi haklar, iktisadi ve sosyal haklar ve diğer kategoriler arasındaki tartışmalar; mutlakçılık - görecelilik gerilimi ve hakların sınırlarına ilişkin tartışmalar. İlgili okumalar yapılacak.
4 Küreselleşme sürecinde insan hakları: Felsefi, ahlaki ve söylemsel değişim ve dönüşüm. İlgili okumalar yapılacak.
5 İnsan haklarının küresel düzeyde korunması I: Temel metinler, sözleşme ve belgeler. İlgili okumalar yapılacak.
6 İnsan haklarının küresel düzeyde korunması II: Bölgesel ve genel koruma mekanizmaları. BM, AİHM, UCM vd. İlgili okumalar yapılacak.
7 İnsan haklarının küresel düzeyde korunması III: Uluslararası insan hakları kamuoyu ve sınır aşan sivil toplum örgütleri. İlgili okumalar yapılacak.
8 Devletler ve insan hakları: İnsan haklarının araçsallaştırılması ve karşı argümanlar. İlgili okumalar yapılacak.
9 Farklı uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının penceresinden insan haklarını tartışmak. İlgili okumalar yapılacak.
10 İnsan haklarını “ölçmek”: Küresel ve bölgesel derecelendirme ve raporlara odaklanmak. İlgili okumalar yapılacak.
11 Türkiye’nin insan hakları karnesi: “İlerleme Raporları”ndan CPJ, HRW ve Freedom House’a verilen “notları” konuşmak. Geçmişten günümüze bir değerlendirme. İlgili okumalar yapılacak.
12 Küresel toplumda insan haklarının geleceğini, yaşadığımız coğrafyayı ve Türkiye'yi konuşmak. İlgili okumalar yapılacak.
Kaynaklar
Maurice Cranston, “İnsan Hakları Nelerdir?”, Siyasal ve Sosyal Teori, Ed. Atilla Yayla, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999, ss. 311-316. Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Çev. Nasuh Uslu & Haluk Özdemir, 1. Baskı, Ankara, 2013, (13. Bölüm, İnsan Hakları ve İnsanî Müdahale, s. 363-393.)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 40 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 70 70
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 202
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu