Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜRESELLEŞME VE GÖÇ HAREKETLERİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzün küreselleşme bağlamında en önemli sorunlarından olan göç konusunda öğrencileri alana ilişkin bilgilendirme, analiz edebilme düzeyini yükseltme ve sorun konusunda öneri geliştirme çabasına yöneltme
Dersin İçeriği Bu ders; Göçün kavramsal ve kuramsal çerçevesi: göç nedir, göç tipleri, göç nedenleri,Küreselleşme kavramsal ve kuramsal çerçevesi,Tarih boyunca büyük göç hareketleri,Küresel göç hareketleri,Uluslararası Örgütler ve Göç,Hibrit Savaş ve Göç,İslamofobi ve Göç,AB Göç Politikaları,Türkiye’ye göç hareketleri,Diyaspora ve Göç (Filistin örneği),Süriye ve Göç ,Afganistan ve Göç; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders; Göçün kavramsal ve kuramsal çerçevesi: göç nedir, göç tipleri, göç nedenleri, Küreselleşme kavramsal ve kuramsal çerçevesi, Tarih boyunca büyük göç hareketleri, Küresel göç hareketleri, Uluslararası Örgütler ve Göç, Hibrit Savaş ve Göç, İslamofobi ve Göç, AB göç Politikaları, Türkiye’ye göç hareketleri, Filistin, Suriye , Afganista, konularını içermektedir. 1, 10, 2, 21 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Göçün kavramsal ve kuramsal çerçevesi: göç nedir, göç tipleri, göç nedenleri İlgili okumalar yapılacak
2 Küreselleşme kavramsal ve kuramsal çerçevesi İlgili okumalar yapılacak
3 Tarih boyunca büyük göç hareketleri İlgili okumalar yapılacak
4 Küresel göç hareketleri İlgili okumalar yapılacak
5 Uluslararası Örgütler ve Göç İlgili okumalar yapılacak
6 Hibrit Savaş ve Göç İlgili okumalar yapılacak
7 İslamofobi ve Göç İlgili okumalar yapılacak
8 AB Göç Politikaları İlgili okumalar yapılacak
9 Türkiye’ye göç hareketleri İlgili okumalar yapılacak
10 Diyaspora ve Göç (Filistin örneği) İlgili okumalar yapılacak
11 Süriye ve Göç İlgili okumalar yapılacak
12 Afganistan ve Göç İlgili okumalar yapılacak
Kaynaklar
Öner G. I. Ve Öner A.Ş ( eds) (2021). Küreselleşme çağında göç: İstanbul, İletişim. Pusch, B. ve Wilkoszevski T.(eds) (2010), Türkiye’ye Uluslararası Göç, İstanbul: Kitap Yayınevi. Melih Görgün* (2017). Küreselleşme Sürecinde Göçmen İlişkileri Ağının Önemi Öner G. I. Ve Öner A.Ş (2018). Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Aktörler ve Politikalar, Der Yayınları, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 12 3 36
Rehberli Problem Çözme 12 3 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 3 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 12 3 36
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 12 3 36
Genel Sınav ve Hazırlığı 12 3 36
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu