Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞÇI TERAPİYE GİRİŞ3+038
Ders Programı Cumartesi 11:00-11:45 Cumartesi 12:00-12:45 Cumartesi 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin Davranışçı Terapilerin temel kuramsal ve bilimsel altyapısına dair kapsamlı bir teorik bilgi edinmeleri yanında öğrendiklerini klinik uygulamada yansıtabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Tarihine Kısa Bir Bakış ,Psikoterapilerin Bilimselliği, Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Genel Çerçevesi,
Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık,Davranışın Topoğrafik Analizi,Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları 1,Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları 2,Davranışçı Terapi ve Çağrışımsal Öğrenme,Davranışçı Terapi ve Edimsel Öğrenme,Kural Güdümlü Davranışlar ve Psikopatoloji,Davranışçı Terapi ve İlişkisel Öğrenme,Davranışsal aşırılık ve eksiklikler ve terapi hedefleri,Davranışçı Psikoterapi ve Maruz Bırakma,Davranışçı Terapi: Vaka Formülasyonu,Davranışçı Terapi Uygulamaları,Genel Değerlendirme ve Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 10, 11, 14, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 7A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Tarihine Kısa Bir Bakış Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Giriş Bölümü
2Psikoterapilerin Bilimselliği, Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin Genel Çerçevesi,
Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık
İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
3Davranışın Topoğrafik AnaliziRamnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
4Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları 1İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
5Davranışın İşlevsel Analizi Uygulamaları 2İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
6Davranışçı Terapi ve Çağrışımsal Öğrenmeİnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
7Davranışçı Terapi ve Edimsel Öğrenmeİnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
8Kural Güdümlü Davranışlar ve PsikopatolojiYavuz, K. F. ve Burhan, H. (2020). Kural-güdümlü davranış: Psikopatoloji ve psikoterapilerde temel bir süreç. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 9(1), 57-66. https://doi.org/10.5455/JCBPR.45688
9Davranışçı Terapi ve İlişkisel Öğrenmeİnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
10Davranışsal aşırılık ve eksiklikler ve terapi hedefleriİnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
11Davranışçı Psikoterapi ve Maruz Bırakmaİnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
12Davranışçı Terapi: Vaka Formülasyonuİnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
13Davranışçı Terapi Uygulamalarıİnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
14Genel Değerlendirme ve UygulamaRamnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık. Bölüm 10
Kaynak
Ramnerö J., Torneke N. (2017). İnsan Davranışlarının ABC’si. (The ABCs of Human Behavior), (KF Yavuz & HT Karatepe, Çev. Ed.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
1. K. Fatih Yavuz, F. Bahadır Alptekin. Davranışın İşlevsel Analizi ve Klinikte Kullanımı. JCBPR 2017; 6(2)88−94 2. K. F. Yavuz. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT): Genel Bir Bakış. Turkiye Klinikleri J Psychiatry Special Topics 2015;8(2):21-7.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu