Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKOTERAPİ KURAMLARI3+038
Ders Programı Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, psikoterapi alanındaki farklı kuramların kişilik ve psikoterapiye dair bakış açıları çerçevesinde karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesini ve vaka örnekleri üzerinden uygulamalı tartışmasını içermektedir. - Klinik psikoloji alanındaki güncel ve yaygın psikoterapi kuramları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak - Vaka örnekleri ile uygulamalı olarak farklı kuramların karşılaştırmasını yapabilmek - Bütünleyici ve eklektik yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriğiBu ders; Psikoterapiye Giriş,Psikoterapistin Temel Özellikleri,Psikanaliz,Adlerci Psikoterapi: Bireysel Psikoloji,Analitik Terapi,Davranış Terapisi ve Bilişsel Terapi,Bilişsel Davranışçı Terapi
,Danışan Merkezli Terapi
,Akılcı Duygusal Davranış Terapisi
,Varoluşçu Psikoterapi,Çok Yaklaşımlı Psikoterapi,Kişilerarası Psikoterapi
,Gestalt Terapisi,Bütünleyici Psikoterapiler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ders, psikoterapi alanındaki farklı kuramların kişilik ve psikoterapiye dair bakış açıları çerçevesinde karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesini ve vaka örnekleri üzerinden uygulamalı tartışmasını içermektedir.1, 14, 18, 3, 4, 8C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psikoterapiye GirişModern Psikoterapiler – Bölüm 1 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 1
2Psikoterapistin Temel ÖzellikleriPsikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 2
3PsikanalizModern Psikoterapiler – Bölüm 2 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 2 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
4Adlerci Psikoterapi: Bireysel PsikolojiModern Psikoterapiler – Bölüm 3 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 4 Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 5 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
5Analitik TerapiModern Psikoterapiler – Bölüm 4 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
6Davranış Terapisi ve Bilişsel TerapiModern Psikoterapiler – Bölüm 7 ve 8 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 8 ve 10 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
7Bilişsel Davranışçı Terapi
Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 10
8Danışan Merkezli Terapi
Modern Psikoterapiler – Bölüm 5 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 5 Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 7 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
9Akılcı Duygusal Davranış Terapisi
Modern Psikoterapiler – Bölüm 6 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 9
10Varoluşçu PsikoterapiModern Psikoterapiler – Bölüm 9 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 6 Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 6 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
11Çok Yaklaşımlı PsikoterapiModern Psikoterapiler – Bölüm 11
12Kişilerarası Psikoterapi
Modern Psikoterapiler – Bölüm 15 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
13Gestalt TerapisiModern Psikoterapiler – Bölüm 10 Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları – Bölüm 7 Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları – Bölüm 8 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
14Bütünleyici PsikoterapilerModern Psikoterapiler – Bölüm 14 Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri
Kaynak
- Corsini, R. J. & Wedding, D. (2012). Modern Psikoterapiler (S. D. Çiftçi, Çev. Ed.). İstanbul: Kaknüs. - Corsini, R. J. & Wedding, D. (2013). Modern Psikoterapiler: Vaka İncelemeleri (M. T. Solmaz, Çev. Ed.). İstanbul: Kaknüs.
- Murdock, N., L. (2012). Psikolojik Danışma ve Terapi Kuramları. Olgu Sunumu Yaklaşımıyla (F. Akkoyun, Ed.). Ankara: Nobel. - Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene, Çev.). Ankara: Mentis.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu