Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ UYGULAMA VE SÜPERVİZYON - I3+035
Ders Programı( A ) Perşembe 14:30-15:15 ( A ) Perşembe 15:30-16:15 ( A ) Perşembe 16:30-17:15 ( B ) Çarşamba 16:30-17:15 ( B ) Çarşamba 17:30-18:15 ( B ) Çarşamba 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Kaasım Fatih YAVUZ, Dr.Öğr.Üye. Hande GÜNDOĞAN SÜTÜVEN, Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ, Doç.Dr. Gizem CESUR SOYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; öğrencilerin birden fazla süpervizör ile yürütülen, farklı psikoterapi kuramlarını temel alan süpervizyonlar eşliğinde gerçek danışanlarla psikoterapi seansı uygulamalarında bulunarak terapi sürecine dair deneyim ve terapi becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Mesleki Uygulama ve Süpervizyon Giriş: Genel Kurallar, Gereklilikler, Rol ve Sorumluluklar,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Mesleki Uygulama ve Süpervizyon Sürecinin Genel Bir Değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu ders, gerçek danışanlarla en az 25 seans bireysel psikoterapi yapma ve psikoterapi uygulamasına ilişkin süpervizyon alma sürecini içermektedir.14, 18, 2, 3, 4, 7, 8A, B, C
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mesleki Uygulama ve Süpervizyon Giriş: Genel Kurallar, Gereklilikler, Rol ve SorumluluklarAnlatma, Soru-Cevap, Tartışma
2Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
3Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
4Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
5Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
6Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
7Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
8Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
9Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
10Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
11Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
12Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
13Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve SüpervizyonBireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
14Mesleki Uygulama ve Süpervizyon Sürecinin Genel Bir DeğerlendirmesiSözlü Değerlendirme
Kaynak
- Leahy, R. L. (2017). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide. New York, NY: Guilford. - Barlow, D. H. (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-by-Step Treatment Manual. New York, NY: Guilford. - Savaşır, I., Soygüt, G. & Barışkın, E. (Eds.) (2009). Bilişsel-Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Beck, J. S. (2016). Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi. (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. - McWilliams, N. (2013). Psikanalitik Tanı: Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak. (E. Kalem, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale, J. M. & Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları. (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. - Osborne, R. E., Lafuze, J. E. & Perkins, D. V. (2016). Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms. New York, NY: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu