Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKANALİTİK TEORİLERE GİRİŞ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Psikanalitik kuramlar konusunda genel bir bilgi sahibi olmak, vaka analizinlerine psikanalik bir perspektiften bakma becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Bu ders; Sigmund Freud: Klasik Psikanaliz,Ego Psikolojisi,Ego Psikolojisi,HARRY STACK SULLIVAN AND KİŞİLERARASI PSİKANALİZ,MELANIE KLEIN ,W. R. D. FAIRBAIRN AND D. W. WINNICOTT,ERIK ERIKSON AND HEINZ KOHUT,BAĞLANMA KURAMI,OTTO KERNBERG, ROY SCHAFER, HANS LOEWALD, AND JACQUES LACAN,GELİŞİMSEL KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİ,SAVUNMA MEKANİZMALARI,KARAKTER ÖRGÜTLENMESİ TİPLERİ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Farklı psikanalitik perspektifleri anlama İnsan davranışını anlarken psikanalitik kişilik kuramları ile kendi gözlemlerinizi birleştirme
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Sigmund Freud: Klasik Psikanaliz
1 Ego Psikolojisi
2 Ego Psikolojisi
3 HARRY STACK SULLIVAN AND KİŞİLERARASI PSİKANALİZ
4 MELANIE KLEIN
5 W. R. D. FAIRBAIRN AND D. W. WINNICOTT
6 ERIK ERIKSON AND HEINZ KOHUT
7 BAĞLANMA KURAMI
8 OTTO KERNBERG, ROY SCHAFER, HANS LOEWALD, AND JACQUES LACAN
9 GELİŞİMSEL KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİ
10 SAVUNMA MEKANİZMALARI
11 KARAKTER ÖRGÜTLENMESİ TİPLERİ
Kaynaklar
Freud ve Sonrası, Bilgi Üniversitesi Yayınları
Psikanalitik Tanı, NancyMc Williams

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu