Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı - Bilişsel-davranışçı görüşme ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak - Hipotetik vaka formülasyon uygulamaları aracılığıyla tedavi planı geliştirme becerileri kazanmak - Hipotetik vaka örnekleri ve müdahaleler aracılığıyla uygulama becerileri kazanmak
Dersin İçeriği Bu ders; Bilişsel-Davranışçı Terapi – Teoriye Genel Bakış,Bilişsel-Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme Süreçleri,İlk Görüşme Uygulamaları,Sokratik Sorgulama Yöntemi ,Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım ,Psikoterapi Teknikleri,Sosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım ,Psikoterapi Teknikleri,Depresyon ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,Psikoterapi Teknikleri,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders kapsamında öğrenci, psikoterapi uygulamalarındaki etik ilke ve kuralları uygulayabilme ve tedavi planı oluşturabilme özelliklerini kazanmaktadır. 1, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilişsel-Davranışçı Terapi – Teoriye Genel Bakış Bilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 1 ve 2
2 Bilişsel-Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme Süreçleri Bilişsel Davranışçı Terapi - Bölüm 3 ve 4 * Bilişsel Davranışçı Terapiler - Bölüm 1
3 İlk Görüşme Uygulamaları
4 Sokratik Sorgulama Yöntemi Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Ek A ve B
5 Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 5 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 1 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 7
6 Psikoterapi Teknikleri Panik ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
7 Sosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 3 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 3
8 Psikoterapi Teknikleri Sosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
9 Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 4 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 4 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 8
10 Psikoterapi Teknikleri Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
11 Depresyon ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 2 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 6&7&8 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 6
12 Psikoterapi Teknikleri Depresyon ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
13 Yeme Bozuklukları ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Bilişsel-Davranışçı Terapiler – Bölüm 7 Clinical Handbook of Psychological Disorders – Chp 14 Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları – Bölüm 13&14
14 Psikoterapi Teknikleri Yeme Bozuklukları ve Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım
15 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
- Leahy, R. L. (2017). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide. New York, NY: Guilford. - Barlow, D. H. (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-by-Step Treatment Manual. New York, NY: Guilford. - Savaşır, I., Soygüt, G. & Barışkın, E. (Eds.) (2009). Bilişsel-Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Beck, J. S. (2016). Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi. (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. - Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale, J. M. & Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları. (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
- Osborne, R. E., Lafuze, J. E. & Perkins, D. V. (2016). Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms. New York, NY: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 3 45
Rehberli Problem Çözme 6 3 18
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 60 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 80 80
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 243
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu