Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ UYGULAMA VE SÜPERVİZYON - II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gizem CESUR SOYSAL, Dr.Öğr.Üye. HANDE GÜNDOĞAN, Dr.Öğr.Üye. Gökçen DUYMAZ SİDAL, Doç.Dr. KAASIM FATİH YAVUZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin birden fazla süpervizör ile yürütülen, farklı psikoterapi kuramlarını temel alan süpervizyonlar eşliğinde gerçek danışanlarla psikoterapi seansı uygulamalarında bulunarak terapi sürecine dair deneyim ve terapi becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Mesleki Uygulama ve Süpervizyon Giriş: Genel Kurallar, Gereklilikler, Rol ve Sorumluluklar,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon,Mesleki Uygulama ve Süpervizyon Sürecinin Genel Bir Değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu ders, gerçek danışanlarla en az 25 seans bireysel psikoterapi yapma ve psikoterapi uygulamasına ilişkin süpervizyon alma sürecini içermektedir. 14, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mesleki Uygulama ve Süpervizyon Giriş: Genel Kurallar, Gereklilikler, Rol ve Sorumluluklar Anlatma, Soru-Cevap, Tartışma
2 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
3 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
4 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
5 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
6 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
7 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
8 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
9 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
10 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
11 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
12 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
13 Bireysel Psikoterapi Uygulaması ve Süpervizyon Bireysel Psikoterapi Seansı Yürütme, Seans Özeti Hazırlama, Seansın Deşifresini Yapma, Grup Süpervizyonuna Katılma
14 Mesleki Uygulama ve Süpervizyon Sürecinin Genel Bir Değerlendirmesi Sözlü Değerlendirme
Kaynaklar
- Leahy, R. L. (2017). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner’s Guide. New York, NY: Guilford. - Barlow, D. H. (2007). Clinical Handbook of Psychological Disorders: A Step-by-Step Treatment Manual. New York, NY: Guilford. - Savaşır, I., Soygüt, G. & Barışkın, E. (Eds.) (2009). Bilişsel-Davranışçı Terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. - Beck, J. S. (2016). Bilişsel Davranışçı Terapi: Temelleri ve Ötesi. (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. - McWilliams, N. (2013). Psikanalitik Tanı: Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak. (E. Kalem, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale, J. M. & Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları. (M. Şahin, Çev. Ed.). Ankara: Nobel. - Osborne, R. E., Lafuze, J. E. & Perkins, D. V. (2016). Case Analyses for Abnormal Psychology: Learning to Look Beyond the Symptoms. New York, NY: Routledge.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Klinik Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alan ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
X
0
Klinik Psikoloji alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alan ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
X
0
Klinik Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
X
0
Alandaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
X
0
Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri öğretebilme ve gözetebilme ve alanda özümsenen bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 15 3 45
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 7 3 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu