Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜRESEL EKONOMİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nurullah GÜR
Dersi Verenler Doç.Dr. Nurullah GÜR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Küresel ekonomiye yön veren son gelişmelere dair genel bir bakış sunmak ve küresel ekonomide değişen güç dengelerini analiz etmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Makro Ekonomik Kavramlara Genel Bakış,Küresel Ekonomi Tarihi: Bölüm I,Küresel Ekonomi Tarihi: Bölüm II,Küresel Finans Krizi,Küresel Finans Krizi Sonrası Yeni Normal,Uluslararası Ekonomik Örgütler ve Kuruluşlar ,Neden Bazı Ülkeler Diğerlerinden Daha Zengin?,Dördüncü Sanayi Devrimi,Yeni Korumacılık,Küresel Ekonomik Problemler,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Küresel konjonktür dalgalanmalarının nedenlerini açıklayabilecektir.
Küresel ekonomi kurum ve kuruluşların işlevini öğrenebilecektir.
Küresel ekonomik sorunlara dair politika önermelerinde bulunabilecektir.
Dördüncü Sanayi Devrimi'nin küresel ekonomi ile ilişkisini anlayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Makro Ekonomik Kavramlara Genel Bakış
2 Küresel Ekonomi Tarihi: Bölüm I
3 Küresel Ekonomi Tarihi: Bölüm II
4 Küresel Finans Krizi
5 Küresel Finans Krizi Sonrası Yeni Normal
6 Uluslararası Ekonomik Örgütler ve Kuruluşlar
7 Neden Bazı Ülkeler Diğerlerinden Daha Zengin?
8 Dördüncü Sanayi Devrimi
9 Yeni Korumacılık
10 Küresel Ekonomik Problemler
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
- Ziya Öniş, Fikret Şenses ve Caner Bakır "Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen", 2013, İletişim Yayınları - Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek, "Sanayiyi Yeniden Düşünmek: Küresel Teknolojik Dönüşümün Dünya ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları", 2017, SETA Kitap - Fikret Şenses, "İktisada (Farklı) Bir Giriş", 2017, İletişim Yayınları - Gülten Kazgan, "Liberalizmden Neoliberalizme: Neoliberalizmin Getirisi ve Götürüsü" 2016, Remzi Kitabevi
- Nouriel Roubini, "Kriz Ekonomisi", 2012, Pegasus - Nadir Eroğlu, Ümit Hacıoğlu ve Hasan Dinçer, "Uluslararası Finans Teori ve Politika", 2016, Orion Yayınevi - Nurullah Gür, "G20 and the Governance of Global Finance", 2015, SETA Analysis No: 14.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
X
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
X
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 40 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 177
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu