Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEMİNER 3+0 - 18
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ömer Erdem KOÇAK
Dersi Verenler Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Lisansüstü eğitim sürecindeki öğrencilerin bilimsel araştırmanın aşamaları ile bilimsel araştırma yöntemlerini kavramalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta:Bilim ve Bilimsel Yöntem,2.Hafta:Araştırma Kavramı,3.Hafta:Araştırma Süreçleri,4.Hafta:Araştırma Modelleri,5.Hafta:Araştırmada Verilerin Toplanması,6.Hafta:Araştırmada Bulgular ve Yorum,7.Hafta:Araştırmada Sonuç ve Öneriler,8.Hafta:Rapor Yazım Kuralları,9.Hafta:Sunum,10.Hafta:Sunum,11.Hafta:Sunum,12.Hafta:Sunum,13.Hafta:Sunum,14.hafta:Sunum; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Bilimsel bir araştırmayı başarıyla yürütebilecektir.
1.1.Bilimsel araştırmanın aşamalarını öğrenir.
1.2.Bilimsel araştırmanın yöntemlerini kavrar.
1.3.Bilimsel araştırma metotlarını uygular.
2.Bilimsel çalışmanın neticesinde bilimsel yayın üretebilecektir.
2.1.Bilimsel yayımın aşamalarını öğrenir.
2.2.Bilimsel yayımın esas ve usullerini kavrar.
2.3.Bilimsel atıf metotlarını uygular.
3.Bilimsel araştırmanın etik ilkelerini benimseyecektir.
3.1.Yazılı etik ilkeleri öğrenir.
3.2.yazılı olmayan etik ilkeleri öğrenir.
3.2.Etik ilkeleri benimser.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta:Bilim ve Bilimsel Yöntem
2 2.Hafta:Araştırma Kavramı
3 3.Hafta:Araştırma Süreçleri
4 4.Hafta:Araştırma Modelleri
5 5.Hafta:Araştırmada Verilerin Toplanması
6 6.Hafta:Araştırmada Bulgular ve Yorum
7 7.Hafta:Araştırmada Sonuç ve Öneriler
8 8.Hafta:Rapor Yazım Kuralları
9 9.Hafta:Sunum
10 10.Hafta:Sunum
11 11.Hafta:Sunum
12 12.Hafta:Sunum
13 13.Hafta:Sunum
14 14.hafta:Sunum
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Üniversitelerin Tez Yazım Klavuzları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu