Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKACILIK TEORİSİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersi Verenler Doç.Dr. Serhat YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bankacılık teorisi ve politikası hakkında gerekli altyapıya ilişkin becerilerin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bankacılığın Yapısı ve Ekonomik Analizi,Bankacılık Faaliyetlerinin Hukuki Unsurları,Finansal Sistem,Bankaların ve Finansal Kuruluşların Yönetimi,Bankacılık Sektörü,Bankacılık Düzenlemesinin Ekonomik Analizi,Merkez Bankacılığı,Merkez Bankalarının Yapısı,Para arzının belirleyicileri,Para Teorisi ve Politikası,Bankaların Finansal Analizi,Bankalardaki Elektronik Bankacılık ve BT,Bankalarda Risk Yönetimi,Bankalarda Etik ve Kurumsal Yönetim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bankacılık teorisi ile ilgili temel parametreleri tanımlayabilecektir. 1, 3 A, C
1.1. Bankacılık politikası kavramlarını spesifik olarak tanır. 1, 3 A, C
1.2. Finansal piyasaların içerisinde bankacılık sektörünün yerini öğrenir. 1, 3 A, C
2. Bankacılık sektörünün işleyiş mekanizmalarını açıklayabilecektir. 1, 3 A, C
2.1. Bankacılık teori ve politikalarının sistematiğini açıklar. 1, 3 A, C
2.2. Bankaların aktif ve pasiflerini tartışır. 1, 3 A, C
3. Bankacılık sisteminin organizasyon ve yönetim yapısını tanımlayabilecektir. 1, 3 A
3.1. Şube yapılarını bilir. 1, 3 A, C
3.2. Hazine bölümünün faaliyetlerini tanımlar. 1, 3 A, C
3.3. İç kontrol ve denetim faaliyetlerini açıklar. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılığın Yapısı ve Ekonomik Analizi
2 Bankacılık Faaliyetlerinin Hukuki Unsurları
3 Finansal Sistem
4 Bankaların ve Finansal Kuruluşların Yönetimi
5 Bankacılık Sektörü
6 Bankacılık Düzenlemesinin Ekonomik Analizi
7 Merkez Bankacılığı
8 Merkez Bankalarının Yapısı
9 Para arzının belirleyicileri
10 Para Teorisi ve Politikası
11 Bankaların Finansal Analizi
12 Bankalardaki Elektronik Bankacılık ve BT
13 Bankalarda Risk Yönetimi
14 Bankalarda Etik ve Kurumsal Yönetim
Kaynaklar
The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 5th ed, by Frederic S.Mishkin,Reading: Addison- Wesley, 1997.
Finance, Ziv Bodie and Robert C. Merton, New Jersey: Prentice Hall.,1997.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 13 4 52
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 5 6 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 13 2 26
Ara Sınav ve Hazırlığı 6 2 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 13 5 65
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 185
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu