Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURUMSAL FİNANS VE GÜNCEL KONULAR 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi Verenler Doç.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, orta ve uzun vadeli finansman, sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve yatırım kararları konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal piyasalar ve araçlar,Sermaye piyasası araçları,Diğer menkul kıymetler,Hisse senedi değerlemesi,Tahvil değerlemesi,Yatırım projelerinde statik yöntemler,Yatırım projelerinde dinamik yöntemler,Riskli yatırım projelerinin değerlemesi,Sermaye maliyeti,Sermaye yapısı,Kar dağıtım politikası,Türev ürünler,İşletmelerde birleşme ve devralma,Küreselleşme, kriz ve finansman; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Orta ve uzun vadeli finansman araçlarını değerlendirebilecektir. 1, 3 A
1.1.Sermaye piyasası araçlarını tanımlar. 1, 3 A
1.2.Diğer sermaye piyasası araçlarını açıklar 1, 3 A
2.Sermaye piyasası araçlarının değerlemesini uygulayabilecektir. 1, 3 A
2.1. Değerleme kavramını açıklar. 1, 3 A
2.2. Değerleme yöntemlerini karşılaştırır. 1, 3 A
3. Sermaye bütçelemesini uygulayabilecektir. 1, 3 A
3.1. Yatırım projelerine ilişkin temel kavramı açıklar. 1, 3 A
3.2. Riskli yatırım projelerini değerleme yöntemlerini açıklar. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal piyasalar ve araçlar
2 Sermaye piyasası araçları
3 Diğer menkul kıymetler
4 Hisse senedi değerlemesi
5 Tahvil değerlemesi
6 Yatırım projelerinde statik yöntemler
7 Yatırım projelerinde dinamik yöntemler
8 Riskli yatırım projelerinin değerlemesi
9 Sermaye maliyeti
10 Sermaye yapısı
11 Kar dağıtım politikası
12 Türev ürünler
13 İşletmelerde birleşme ve devralma
14 Küreselleşme, kriz ve finansman
Kaynaklar
1.Nurhan Aydın (Editör), Finansal Yönetim II, Anadolu Üniversitesi Yayınları 2.Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi 3.Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayın 4.Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi 5.Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
X
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
X
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 12 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu