Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜREV PİYASALAR 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Dersi Verenler Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Finansal riskten korunma unsuru olan türev ürünleri öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar ,Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar ,Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi ,Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri ,Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler ,Forward Sözleşmeler ,Futures Sözleşmeler ,Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması ,Opsiyon Stratejileri ,İleri Opsiyon Stratejileri I ,İleri Opsiyon Stratejileri II ,Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri ,Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi ,Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1. Vadeli piyasaların temel işlevini açıklar. 1, 2 A, C
1.2. Vadeli piyasalar ile spot piyasalar arasındaki farkları açıklar. 1, 2 A, C
1.3. Tezgahüstü ve organize türev piyasaları açıklar. 1, 2 A, C
6.2.Türev ürünlerin fiyatlama modelleri ile fiyat hesaplar. 1, 2 A, C
1. Vadeli piyasaları değerlendirebilecektir. 1, 2 A, C
2. Opsiyon stratejilerini çözümleyebilecektir. 1, 2 A, C
2.1. Opsiyon stratejilerini açıklar. 1, 2 A, C
2.2. Hangi stratejiyi kullanacağını yorumlar. 1, 2 A, C
3. Vadeli işlem piyasalarında finansal risk ve hedging işlemlerini yorumlayabilecektir. 1, 2 A, C
3.1. Vadeli işlem sözleşmelerinin unsurlarını açıklar. 1, 2 A, C
3.2. Vadeli işlem sözleşmeleri ile hedging işlemlerini yorumlar. 1, 2 A, C
3.3. Vadeli işlem piyasalarının finansal riskten korunmadaki rolünü açıklar. 1, 2 A, C
4. Risk yönetiminde kullanılan türev ürünlerini karşılaştırabilecektir. 1, 2 A, C
4.1. Forward sözleşmeleri açıklar. 1, 2 A, C
4.2. Futures sözleşmeleri açıklar. 1, 2 A, C
4.3. Opsiyon sözleşmeleri açıklar. 1, 2 A, C
4.4. Swap sözleşmeleri açıklar. 1, 2 A, C
5. Türev ürünlerin işleyişini ve nasıl kullanıldığını değerlendirebilecektir. 1, 2 A, C
5.1. Türev ürünlerin kullanım amaçlarını açıklar. 1, 2 A, C
5.2. Türev ürünlerin işleyişini açıklar. 1, 2 A, C
6. Türev ürünleri fiyatlama modellerini değerlendirebilecektir. 1, 2 A, C
6.1. Türev ürünlerin fiyatlama modellerini açıklar. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Vadeli Piyasalar –Spot Piyasalar
2 Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalar
3 Risk Yönetiminde Vadeli Piyasaların Gelişimi
4 Vadeli İşlem Piyasalarının İşlevleri
5 Vadeli İşlem Piyasalarında Temel Stratejiler
6 Forward Sözleşmeler
7 Futures Sözleşmeler
8 Opsiyon Piyasaları: Temel Kavramlar-Opsiyon Fiyatlaması
9 Opsiyon Stratejileri
10 İleri Opsiyon Stratejileri I
11 İleri Opsiyon Stratejileri II
12 Swap Sözleşmeleri ve Yöntemleri
13 Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi
14 Dünyada Vadeli Piyasaların Son Durumu
Kaynaklar
Yalçın Karatepe, Türev Piyasalar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 2000. Doç.Dr. Nurgül Chambers, Türev Piyasalar, İstanbul, 1998.
Robert W. Kolb, Futures, Options and Swaps, Fouth Edition, Blackwell Publishing, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
X
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
X
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
X
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
X
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
X
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
X
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
X
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 10 1 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 32 1 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 32 1 32
Performans Görevi, Bakım Planı 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu