Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİM VE DEĞERLENDİRİLMESİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hasan DİNÇER
Dersi Verenler Doç.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, orta ve uzun vadeli finansman ve yatırım kararları konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.İşletme kuruluşu,2.Fizibilite etüdü,3.İşletme kuruluşunda maliyet analizi,4.Hisse senedi değerlemesi,5.Tahvil değerlemesi,6.Yatırım projelerinde statik yöntemler,7.Yatırım projelerinde dinamik yöntemler,8.Riskli yatırım projelerinin değerlemesi,9.Sermaye maliyeti,10.Sermaye yapısı,11.Kar dağıtım politikası,12.Türev ürünler,13.İşletmelerde birleşme ve devralma,14.Küreselleşme, kriz ve yatırım kararları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2, 3 A, B
1.İşletmenin kuruluşunu değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
1.1.İşletme kuruluş şekillerini tanımlar. 1, 2, 3 A, C
1.2.İşletme kuruluş çalışmalarını açıklar. 1, 2, 3 A, C
1.3.Fizibilite etüdü aşamalarını karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
2.İşletme kuruluşunda maliyet analizini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
2.1.Sabit maliyetleri tanımlar. 1, 2, 3 A, C
2.2.Değişken maliyetleri açıklar. 1, 2, 3 A, C
2.3.Başabaş analizini tartışır. 1, 2, 3 A, C
3.Finansal yatırımların değerlemesini uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
3.1.Değerleme kavramını açıklar. 1, 2, 3 A, C
3.2.Değerleme yöntemlerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
3.3.Hisse senedi değerleme modellerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
3.4.Tahvilde değerleme ve durasyonu açıklar. 1, 2, 3 A, C
4.Sermaye bütçelemesini uygulayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
4.1.Yatırım projelerine ilişkin temel kavramı açıklar. 1, 2, 3 A, C
4.2.Yatırım projelerinde statik yöntemleri açıklar. 1, 2, 3 A, C
4.4.Riskli yatırım projelerini değerleme yöntemlerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
5.Sermaye maliyetini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
5.1.Sermaye maliyeti kavramını açıklar 1, 2, 3 A, C
5.2.Farklı finansal kaynakların maliyetlerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C
5.3.Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini belirleyen faktörleri tanımlar. 1, 2, 3 A, C
5.4.Finansal varlıkları fiyatlama modelini açıklar. 1, 2, 3 A, C
5.5.Sermaye yapısı yaklaşımlarını karşılaştırır 1, 2, 3 A, C
5.6.Sermaye yapısını etkileyen faktörleri açıklar 1, 2, 3 A, C
6.Kar dağıtım politikasını değerlendirebilecektir 1, 2, 3 A, C
6.1.Kar dağıtım politikasına ilişkin görüşleri açıklar. 1, 2, 3 A, C
6.2.Kar dağıtım politikasını etkileyen faktörleri açıklar. 1, 2, 3 A, C
6.3.Kar dağıtım politikası türlerini karşılaştırır 1, 2, 3 A, C
6.4.Kar payı ödeme yöntemlerini karşılaştırır 1, 2, 3 A, C
7.1.Vadeli piyasaları tanımlar. 1, 2, 3 A, C
7.2.Futures ve forward sözleşmelerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
7.3.Opsiyon ve swap sözleşmelerini açıklar. 1, 2, 3 A, C
7.4.Türev ürünlerin kullanım amaçlarını açıklar. 1, 2, 3 A, C
7.5.Türev ürünler ve risk ilişkisini açıklar. 1, 2, 3 A, C
8.Güncel yatırım konularını değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
8.1.İşletmelerde birleşme ve devralmayı tartışır. 1, 2, 3 A, C
8.2.İşletme ve proje başarısızlığı kavramını açıklar. 1, 2, 3 A, C
8.3.Küreselleşme ve yatırım ilişkisini açıklar. 1, 2, 3 A, C
8.4.Kriz ve yatırım ilişkisini açıklar. 1, 2, 3 A, C
1.4. İşletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörleri açıklar. 1, 2, 3 A, C
4.3. Yatırım projelerinde dinamik yöntemleri açıklar. 1, 2, 3 A, C
7. Yatırımlarda kur riski ve türev ürünleri değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.İşletme kuruluşu
2 2.Fizibilite etüdü
3 3.İşletme kuruluşunda maliyet analizi
4 4.Hisse senedi değerlemesi
5 5.Tahvil değerlemesi
6 6.Yatırım projelerinde statik yöntemler
7 7.Yatırım projelerinde dinamik yöntemler
8 8.Riskli yatırım projelerinin değerlemesi
9 9.Sermaye maliyeti
10 10.Sermaye yapısı
11 11.Kar dağıtım politikası
12 12.Türev ürünler
13 13.İşletmelerde birleşme ve devralma
14 14.Küreselleşme, kriz ve yatırım kararları
Kaynaklar
Dersin notları
1.Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Siyasal Kitabevi 2.Arman Tevfik, Yatırım Projeleri, Literatür Yayıncılık 3.Adem Anbar ve Değer Alper, Yatırım Projeleri Analizi, Ekin Yayınları 4.Nurhan Aydın (Editör), Finansal Yönetim II, Anadolu Üniversitesi Yayınları 5.Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi 6.Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayın 7.Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi 8.Hüseyin Özgen ve Azmi Yalçın, Temel İşletmecilik Bilgisi, Nobel Yayınları 9.Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 10 140
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu