Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BANKALARDA KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bankacılık sisteminde karşılaşılan risk türlerini, bu riskler ile başı çıkma yöntemlerini öğretmek ve bankaların ana faaliyet konusu olan kredilerin yönetim süreci hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler,Risk yönetimin gelişimi,Bankacılık Risk Türleri,Piyasa Riski,Likidite Riski,Kredi Riski,Operasyonel Risk,Bankalarda Kredi Yönetimi,Bankalarda Kredi Yönetimi,Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları,Sorunlu Krediler ve Takibi,Nakdi Krediler: Ticari Krediler,Nakdi Krediler: Bireysel Krediler,Gayrinakdi Krediler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Risk kavramını değerlendirebilecektir. 1, 3 A
2.Finansal risk türlerini değerlendirebilecektir. 1, 3 A
2.1.Bankaların maruz kaldıkları risk türlerini açıklar. 1, 3 A
2.2.Sistemik ve Sistematik riskleri açıklar. 1, 3 A
1.1. Bankalarda riskin önemini anlar. 1, 3 A
1.2. Finansal piyasalarda riske bakışı açıklar. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Riskin Tanımı ve finansal piyasalarda Riskler
2 Risk yönetimin gelişimi
3 Bankacılık Risk Türleri
4 Piyasa Riski
5 Likidite Riski
6 Kredi Riski
7 Operasyonel Risk
8 Bankalarda Kredi Yönetimi
9 Bankalarda Kredi Yönetimi
10 Kredi Değerlendirme Süreci, Mali Tahlil ve Kredi Hesaplamaları
11 Sorunlu Krediler ve Takibi
12 Nakdi Krediler: Ticari Krediler
13 Nakdi Krediler: Bireysel Krediler
14 Gayrinakdi Krediler
Kaynaklar
Risk management in banking, 3rd ed,. Joel Bessis 2012 John Hull, Risk Management and Financial Institutions, 3rd edition, 2012 Ahmet Yarız, Bankalarda Risk Yönetimi, Nobel Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
X
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 176
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu