Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STRATEJİK FİNANS VE FİRMA DEĞERLEME 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ümit HACIOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Ümit HACIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin finansı stratejik bağlamda ele alması ve firma değerlemesi konusundaki temel kavramlara hakim olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Stratejik Finansa Giriş,Stratejik Finansa Giriş 2,Değer Kavramı ve Şirket Değerleme,Şirket Değerini Etkileyen Temel Değişkenler ,İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) Yaklaşımı ,Göreceli Değerleme (Piyasa) Yaklaşımı ,Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) Yaklaşımı ,Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı ,Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri ,Kapsamlı Şirket Değerleme Uygulamaları ,Stratejik Finans üzerine okumalar,Stratejik Finans üzerine okumalar 2,Firma Değerleme üzerine okumalar,Firma Değerleme üzerine okumalar 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Stratejik finans kavramını açıklayabilecektir. 1, 3 A
1.1. Stratejik finans kavramının temel başlıklarını öğrenir. 1, 3 A
1.2. Stratejik finans bakış açısını anlar. 1, 3 A
2. Firma değerleme yöntemlerini açıklayabilecektir. 1, 3 A
2.2. Temel finans değerleme türlerini öğrenir. 1, 3 A
2.3. Finansal değerleme türleri arasındaki farkı açıklar. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Stratejik Finansa Giriş
2 Stratejik Finansa Giriş 2
3 Değer Kavramı ve Şirket Değerleme
4 Şirket Değerini Etkileyen Temel Değişkenler
5 İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) Yaklaşımı
6 Göreceli Değerleme (Piyasa) Yaklaşımı
7 Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) Yaklaşımı
8 Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı
9 Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri
10 Kapsamlı Şirket Değerleme Uygulamaları
11 Stratejik Finans üzerine okumalar
12 Stratejik Finans üzerine okumalar 2
13 Firma Değerleme üzerine okumalar
14 Firma Değerleme üzerine okumalar 2
Kaynaklar
Ders notları, Şirket Değerleme Yaklaşımları, Barış Sipahi, Serhat Yanık, Yusuf Aytürk, Seçkin Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1.Bankacılık ve finans alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
0
2.Bankacılık ve finans teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
3. Bankacılık ve finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi makro ve mikro finansal problemlerin çözümünde kullanır
0
4. Bankacılık ve finans alanında bireysel ve toplumsal sorunlar üzerinde fikir yürütür ve güncel gelişmeler ışığında çözümler üretir
0
5. Bankacılık ve finans kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları bankacılık ve finans alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
0
6. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
0
7. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
0
8. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
10. Bankacılık ve finans alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile finans kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
0
11. Bankacılık ve finans kavram ve kurumları ve kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
0
12. Bankacılık ve finans alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
13. Bankacılık ve finans alanlarına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
0
14. Mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 10 1 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 32 1 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 32 1 32
Performans Görevi, Bakım Planı 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu