Geri
AKADEMİK

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Başvuruları

09.08.2019

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU

Sevgili Adaylar,

2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek üzere yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşebilmesi için, ilan edilen kılavuzları dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.

Üniversitemizde lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

   

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında kontenjan açılan isimleri belirtilen Enstitümüz anabilim dallarına ait programlara başvuru işlemleri, başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden yapılacaktır.

“Çevrimiçi Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz.

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Mezuniyet Koşulu:

 • Yüksek Lisans programlarına başvuru yapabilmek için adayların en az bir lisans derecesine sahip olması gerekir.
 • Doktora programlarına, tezli yüksek derecesi ile 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilecektir.

 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:

 • Başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak,
 • Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz.
 • ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

 1. Yabancı Dil Koşulu:

 • Yüksek Lisans programlarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
 • Doktora programları için yabancı dil belge zorunluluğu vardır. YDS ve YÖKDİL için en az 55 ve üzeri ile Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavların sonuçlarından birinin belgelenmesi gerekmektedir. 
 • Yabancı dil sınav belgesinin geçerlik süresi 5 yıldır.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BİLGİ VE

BELGELER

 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 • Transkript Belgesi
 • ALES belgesi
 • Fotoğraf: JPEG formatında sisteme yüklenecektir. Yüklenen fotoğraflar sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır.
 • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Çalışma belgesi (varsa)
 • Referans Mektubu
 • Amaç Mektubu

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Tezli Yüksek Lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

 • ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si
 • Lisans not ortalamasının, % 20’si
 • Mülakat puanının % 30’u toplanır.
 • Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.

Doktora Programlarına giriş notunun belirlenmesinde;

          -   ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si

          -   Yüksek Lisans not ortalamasının % 20’si

          -  Mülakat puanının % 30’u toplanır.

          - Doktora/Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 75 olması gerekir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadırlar.

 1. Yüksek Lisans programına başvuru için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için Yüksek Lisans diplomaları veya mezuniyet belgesinin aslı ile (1 adet) fotokopisi,Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerinin Türkçe tercümelerini de birlikte ibraz etmek zorundadır.
 2. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin aslı ve (1 adet) fotokopisi. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1adet)
 3. ALES veya benzeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.)
 4. YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Doktora programları için) (Yabancı dil belgesinin sınav geçerlilik süresi 5 yıldır.)
 5. Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklular için Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge ile pasaport fotokopisi)
 6. Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (Yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)
 7. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti.

ADAYLARIN DİKKATİNE!!!

 • Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “çevrimiçi” yapılacaktır.

 • Çevrimiçi başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.

 • Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, gerekli yazılı belgeleri ilan edilen Kayıt ve Evraklar Teslim Tarihi içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadırlar. Aksi halde adayların kesin kaydı gerçekleşmeyecektir.

 • 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

 • Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 • Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.  

 • İndirim oranlarından yararlanabilmek için; çalışma belgesinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi zorunlu olup, sonradan yapılan indirim başvuruları dikkate alınmayacaktır.                          

 • Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.

Ayrıca, 20 Nisan 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, lisansüstü programlara başvuru yapacak öğrenciler için yeni bilgiler içermektedir. Lisansüstü programlara başvurular öncesinde ilgili yönetmeliğin incelenmesi faydalı olacaktır.

Bilgi İçin:

Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üye. Halil Kürşad ASLAN

[email protected]

0216 681 17 41

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Meltem GÜNEŞ AYGÜN

 [email protected]

0216 681 17 86