Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜRESEL POLİTİK EKONOMİ 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Ekonomi, Makroekonomi içerikli dersler takip edilebilir.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Halil Kürşad ASLAN, Doç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin dünya sahnesinde önemli aktörleri, kurumları ve onların ortak ve çatışan çıkarlarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Ders, devlet ve devlet dışı aktörlerin küresel bağlamda zenginlik ve iktidarın nasıl peşinde olduğunu inceler. Temel ekonomik kavramların yanı sıra iç ve dış politika arasındaki karşılıklı etkileşimi vurgulayan Uluslararası Politik Ekonomi alt disiplini, yalnızca küresel ekonominin nasıl çalıştığını açıklamıyor; aynı zamanda öğrencileri küreselleşme bağlamında ekonomi politikasının nasıl yapıldığı konusunda eleştirel düşünmeye teşvik ediyor.
Dersin İçeriği Bu ders; a.) Küresel Politik Ekonomide Temel Kavramlar b.) Başat Teoriler,a.) Küresel Politik Ekonomide Temel Kavramlar b.) Başat Teoriler,Küresel Üretim ve Ticaretin Temel Yapısı,Küresel Finans ve Para Sisteminin Temel Yapısı,Küresel Güvenlikte Temel Yapılar: Uluslararası Yönetişim, Küresel ve Bölgesel Örgütler ve Teknolojinin Getirdiği Yeni Yapılar ,Bilginin Üretimi ve Kontrolünde Temel Yapılar: ABD, Çin, Rusya ve Diğer Güçler Arası Rekabet,Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-1: Uluslararası Göç Dinamikleri,Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-2: Avrupa Entegrasyonu ve Diğer Küreselleşme Dinamikleri,Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-3: Sağlık Turizminde Yeni Gelişmeler,Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-4: ,Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-5:,Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-6:; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 a.) Küresel Politik Ekonomide Temel Kavramlar b.) Başat Teoriler
2 a.) Küresel Politik Ekonomide Temel Kavramlar b.) Başat Teoriler
3 Küresel Üretim ve Ticaretin Temel Yapısı
4 Küresel Finans ve Para Sisteminin Temel Yapısı
5 Küresel Güvenlikte Temel Yapılar: Uluslararası Yönetişim, Küresel ve Bölgesel Örgütler ve Teknolojinin Getirdiği Yeni Yapılar
6 Bilginin Üretimi ve Kontrolünde Temel Yapılar: ABD, Çin, Rusya ve Diğer Güçler Arası Rekabet
7 Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-1: Uluslararası Göç Dinamikleri
8 Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-2: Avrupa Entegrasyonu ve Diğer Küreselleşme Dinamikleri
9 Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-3: Sağlık Turizminde Yeni Gelişmeler
10 Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-4:
11 Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-5:
12 Küresel Politik Ekonomide Çeşitli Konu Alanları-6:
Kaynaklar
1.) David N. Balaam & Bradford L. Dillman, (2019). Introduction to International Political Economy, 7th Edition 2.) Thomas Oatley, (2018) International Political Economy, Taylor and Francis. 3.) Robert Gilpin, (2001) Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton University Press 4.) Susan Strange. 1996 5.) John Mearsheimer. 2019 6.) Steven Walt. 2020.
Güncel yayınlar ders sürecinde izlenecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 30 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 40 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 12 8 96
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu